Preses relīze

Ārējās tirdzniecības vienības vērtības indeksu izmaiņas 2006.gada 3.ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2006.gada 3.ceturksnī, salīdzinot ar 2005.gada attiecīgo ceturksni, vienības vērtība (VV) eksportētajām precēm kopumā pieauga par 10,8%, importētajām precēm – par 8,9%. Salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, VV eksportprecēm palielinājās par 3,9%, bet importprecēm – par 2,5%.

Eksporta vienības vērtības indeksi un vērtības pārmaiņas nozīmīgākajās preču grupās 2006.gada 3.ceturksnī:(procentos)

Svari
2005

Vienības vērtības indekss
2006.g. 3.cet.
(2005=100)

Vienības vērtības pārmaiņas 2006.gada 3.ceturksnī,
salīdzinot ar

2005.gada 3.ceturksni

2006.gada 2.ceturksni

Viss eksports

100,0

111,2

10,8

3,9

Pārtikas rūpniecības ražojumi (ieskaitot dzērienus un tabaku)

6,9

102,5

-1,9

1,8

Minerālprodukti

9,2

125,5

18,4

3,8

Ķīmiskās rūpniecības un saskarnozaru ražojumi

5,5

115,1

14,2

6,0

Koksne un tās izstrādājumi

24,8

101,8

3,0

2,7

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi

8,7

104,1

2,6

3,9

Metāli un to izstrādājumi

13,1

127,4

31,4

6,5

Mašīnas un mehānismi; elektroiekārtas

9,3

104,7

4,8

0,0

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums

4,0

122,1

22,5

6,0

Dažādi izstrādājumi

4,4

117,3

15,1

6,6

2006.gada 3.ceturksnī, salīdzinot ar 2.ceturksni, vidējo eksporta vienības vērtības līmeni paaugstināja VV celšanās metāliem un to izstrādājumiem (par 0,8 procentpunktiem), koksnei un tās izstrādājumiem (par 0,7 procentpunktiem), minerālproduktiem, ķīmiskās rūpniecības un saskarnozaru ražojumiem, dažādiem izstrādājumiem (par 0,3 procentpunktiem katrā preču grupā).

Importa vienības vērtības indeksi un vērtības pārmaiņas svarīgākajās preču grupās 2006.gada 3.ceturksnī:(procentos)

Svari
2005

Vienības vērtības indekss
2006.g. 3.cet.
(2005=100)

Vienības vērtības pārmaiņas
2006.gada 3.ceturksnī,
salīdzinot ar

2005.gada 3.ceturksni

2006.gada 2.ceturksni

Viss imports

100,0

111,5

8,9

2,5

Augu produkti

2,7

108,2

17,9

-7,8

Pārtikas rūpniecības ražojumi (ieskaitot
dzērienus un tabaku)

6,0

105,7

4,9

3,0

Minerālprodukti

15,4

130,0

15,9

1,1

Ķīmiskās rūpniecības un saskarnozaru ražojumi

8,4

103,5

3,9

-1,3

Plastmasas un izstrādājumi no tām

5,1

103,1

5,7

2,8

Koksne un tās izstrādājumi

2,9

103,0

4,4

1,8

Papīrmasa; papīrs un kartons

2,9

106,9

5,2

0,4

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi

5,1

106,3

5,7

6,2

Akmens, ģipša, cementa, stikla, keramikas izstrādājumi

2,6

105,2

1,9

-0,8

Metāli un to izstrādājumi

9,2

109,9

8,0

5,9

Mašīnas un mehānismi; elektroiekārtas

19,9

110,7

11,1

1,5

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums

10,8

109,6

7,7

6,7

Dažādi izstrādājumi

3,0

108,9

7,2

2,3

Šā gada 3.ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, kopējo importa vienības vērtības līmeni visvairāk paaugstināja VV kāpums satiksmes līdzekļiem un to aprīkojumam, kā arī metāliem un to izstrādājumiem (attiecīgi par 0,7 un 0,5 procentpunktiem). VV celšanās tekstilmateriāliem un tekstilizstrādājumiem, kā arī mašīnām, mehānismiem un elektroiekārtām kopējo VV līmeni palielināja par 0,3procentpunktiem, pārtikas rūpniecības ražojumiem un minerālproduktiem - par 0,2procentpunktiem.

Vienlaikus lielākā pazeminošā ietekme (par 0,2 procentpunktiem) bija VV kritumam augu produktiem.

Sagatavojusi Cenu statistikas departamenta
Ražotāju cenu indeksu daļa
tel.7366813
Aleksandrs Gržibovskis

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi