Preses relīze

2005.gadā ražotāju cenas rūpniecībā pieauga par 7,0%

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka ražotāju cenas gada laikā (2005.gada decembrī, salīdzinot ar 2004.gada decembri) Latvijas rūpniecībā kopumā pieauga par 7,0%. Salīdzinot ar novembri, ražotāju cenas palielinājās par 0,4%. Gadu iepriekš – 2004.gada decembrī, salīdzinot ar 2003.gada decembri, cenas pieauga par 11,4%, bet, salīdzinot ar 2004.gada novembri, - par 0,1%.

Ražotāju cenu indeksi un cenu pārmaiņas 2005. gada mēnešos bija sekojošas:

(procentos)

  

Cenu indekss
(2004. XII=100)

Cenu pārmaiņas, salīdzinot ar

iepriekšējo
mēnesi

iepriekšējā gada
atbilstošo mēnesi

 2005.g.     janvāris

101,3

1,3

10,9

februāris

101,9

0,6

10,4

marts

102,4

0,5

10,1

aprīlis

102,2

-0,2

8,6

maijs

102,5

0,3

8,2

jūnijs

103,4

0,9

7,0

jūlijs

102,7

-0,7

5,8

augusts

103,9

1,2

6,2

septembris

104,3

0,4

6,3

oktobris

105,5

1,1

6,8

novembris

106,5

1,0

6,7

decembris

107,0

0,4

7,0

Salīdzinot ražotāju cenu dinamiku produkcijai, kura tiek realizēta vietējā tirgū un produkcijai, kuru eksportē, ir redzams, ka straujāk ir cēlušās eksportētās produkcijas cenas.

(procentos)

  

2005.gads,
salīdzinot ar
2004.gadu

2005.gada 4.ceturksnis,
salīdzinot ar

2005.gada decembris,
salīdzinot ar

2005. gada
3.ceturksni

2004. gada
4.ceturksni

2005. gada
novembri

2004. gada
decembri

Visa rūpniecības produkcija

7,8

2,6

6,8

0,4

7,0

 tai skaitā:

vietējā tirgū realizētā produkcija

7,3

2,2

6,5

0,2

6,7

eksportētā produkcija

8,5

3,2

7,3

0,7

7,5

Ražotāju cenu indeksi un cenu pārmaiņas 2005.gada decembrī svarīgākajās rūpniecības nozarēs:

(procentos)

 

Cenu indekss
(2004.XII=100)

Cenu pārmaiņas 2005.gada decembrī, salīdzinot ar

2005.gada
novembri

2004.gada
decembri

Visa rūpniecība

107,0

0,4

7,0

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

106,5

1,7

6,5

Apstrādes rūpniecība

107,4

0,5

7,4

Pārtikas produktu un dzērienu ražošana

110,7

0,2

10,7

Tekstilizstrādājumu ražošana

100,6

-0,7

0,6

Apģērbu ražošana; kažokādu apstrāde un krāsošana

103,1

-0,2

3,1

Koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošana

106,6

1,5

6,6

Celulozes, papīra un papīra izstrādājumu ražošana

103,0

-9,1

3,0

Izdevējdarbība, poligrāfija un ierakstu reproducēšana

102,4

2,0

2,4

Ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošana

111,1

2,1

11,1

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

105,4

-0,1

5,4

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

115,0

0,5

15,0

Gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnu un iekārtu) ražošana

109,5

-1,8

9,5

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

108,5

-0,4

8,5

Elektrisko mašīnu un aparātu ražošana

102,9

0,9

2,9

Citu transportlīdzekļu ražošana 1

131,6

-0,2

31,6

Mēbeļu ražošana; citur neklasificēta ražošana

106,8

2,0

6,8

Elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde

104,5

0,0

4,5

Elektroenerģija, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgāde

104,4

-0,1

4,4

Ūdens ieguve, attīrīšana un sadale

106,1

0,9

6,1

_______________

1 Kuģu būve un remonts, kā arī sliežu transporta līdzekļu ražošana.

2005. gada decembrī, salīdzinot ar novembri, ražotāju cenu kopējo līmeni visvairāk (par 0,3 procentpunktiem) paaugstināja cenu kāpums koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā. Cenu pieaugums izdevējdarbībā, poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā, kā arī mēbeļu un citur neklasificētā ražošanā cenu kopējo līmeni palielināja par 0,1 procentpunktu. Savukārt kopējo cenu līmeni visbūtiskāk - par 0,1 procentpunktu - pazemināja cenu krišanās celulozes, papīra un papīra izstrādājumu ražošanā, kā arī gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnu un iekārtu) ražošanā.

Gada laikā vislielāko iespaidu uz ražotāju cenu kopējo līmeni, palielinot to par 2,4 procent-
punktiem, atstāja cenu celšanās pārtikas produktu un dzērienu ražošanā. Produkcijas sadārdzināšanās koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā kopējo cenu līmeni palielināja par 1,3 procentpunktiem, citu transportlīdzekļu ražošanā – par 0,8 procentpunktiem, nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā, kā arī elektroenerģijā, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgādē – par 0,5 procentpunktiem, gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnu un iekārtu) ražošanā - par 0,4 procentpunktiem, ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošanā – par 0,3 procentpunktiem.

Aizvadītā gada 4.ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, ražotāju cenas kopumā palielinājās par 2,6%. Straujāk cenas pieauga citu transportlīdzekļu ražošanā (par 4,7%), gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošanā (par 3,5%), pārtikas produktu un dzērienu ražošanā (par 2,9%).

2005.gada 4.ceturksnī, salīdzinot ar 2004.gada atbilstošo ceturksni, ražotāju cenas caurmērā cēlās par 6,8%. Vislielākais sadārdzinājums (par 36,5%) bija vērojams citu transportlīdzekļu ražošanā. Nemetālisku minerālu izstrādājumu ražošanā cenas palielinājās (par 15,4%), gatavo metālizstrādājumu ražošanā - par 10,8%, pārtikas produktu un dzērienu ražošanā - par 10,6%, iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanā - par 10,3%.

2005.gadā kopumā salīdzinot ar 2004.gadu ražotāju cenas vidēji pieauga par 7,8%. Lielākais cenu kāpums bija citu transportlīdzekļu ražošanā (par 27,2%), iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanā (par 17,1%), gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnu un iekārtu) ražošanā (par 16,1%), nemetālisku minerālu izstrādājumu ražošanā (par 13,3%), pārtikas produktu un dzērienu ražošanā (par 10,1%). Vienlaikus neliels cenu samazinājums (par 0,5%) bija vērojams tekstilizstrādājumu ražošanā.

Sagatavojusi Cenu statistikas departamenta
Ražotāju cenu indeksu daļa
tālrunis 7366813

Aleksandrs Gržibovskis

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi