Preses relīze

Ražotāju cenu līmenis rūpniecībā jūnijā samazinājās par 0,1 %

2020. gada jūnijā, salīdzinot ar maiju, ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā samazinājās par 0,1 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenu līmenis nemainījās, savukārt eksportētajai produkcijai samazinājās par 0,1 %. Gan eksportam uz eirozonas valstīm, gan eksportam uz ārpus eirozonas valstīm cenu līmenis samazinājās par 0,1 %.

Ražotāju cenu pārmaiņas mēneša laikā visvairāk ietekmēja cenu kritums atsevišķu pārtikas produktu ražošanā un datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā. Cenu paaugstinošā ietekme bija iekārtu un ierīču remontā un uzstādīšanā, koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā, izņemot mēbeles, kā arī gāzes apgādē un elektroenerģijas tirdzniecībā.

Ražotāju cenu pārmaiņas 2020. gada jūnijā
(procentos)

 

Svari

Cenu pārmaiņas 2020. gada jūnijā, salīdzinot ar

2020. gada maiju

2019. gada jūniju

Visa rūpniecības produkcija

100,0

-0,1

-2,8

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,6

-0,9

-2,4

Apstrādes rūpniecība

76,7

-0,1

-1,0

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

16,7

0,4

-11,0

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

4,0

-0,2

-2,1

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

0,0

-4,7

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,0

0,4

-1,9

Apstrādes rūpniecība

55,8

-0,3

-1,5

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

34,7

0,4

-11,0

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

7,5

0,1

0,7

Eksportētā produkcija

100,0

-0,1

-1,0

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

3,2

-1,6

-2,8

Apstrādes rūpniecība

96,0

0,0

-0,7

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

0,8

-2,6

-21,1

 

2020. gada jūnijā, salīdzinot ar 2019. gada jūniju, vidējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā ir samazinājies par 2,8 %. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenu līmenis ir samazinājies par 4,7 %, eksportētajai produkcijai par – 1,0 %. Eksportam uz eirozonas valstīm cenas samazinājušās par 2,5 %, bet eksportam uz ārpus eirozonas valstīm pieaugušas par 0,3 %.

Būtiskākā ietekme bija cenu samazinājumam elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā, kā arī koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā, izņemot mēbeles. Cenu paaugstinošā ietekme bija iekārtu un ierīču remontam un uzstādīšanai, farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanai.

Šogad informāciju par ražotāju cenām rūpniecībā sniedz vairāk nekā 600 uzņēmumi, kuri indeksa aprēķiniem katru mēnesi CSP paziņo ap 2,4 tūkstošiem cenu, no tām 1,3 tūkstoši par vietējā tirgū un 1,1 tūkstotis par eksporta tirgos realizēto produkciju un rūpnieciskajiem pakalpojumiem.

Informācija par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2020. gada jūlijā tiks publicēta 21. augustā.

Pārskatu par ražotāju cenām rūpniecībā par jūniju iesniedza 99,0 % uzņēmumu un kopējais datu imputāciju skaits salīdzinājumā ar maiju ir samazinājies par 1,8 %. Kopējais ražotāju cenu indekss rūpniecībā atbilst kvalitātes prasībām un ir uzskatāms par ticamu.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts:
media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366989, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Avita Zandberga
Ražotāju cenu indeksu daļa
E-pasts: Avita.Zandberga@csb.gov.lv
Tālr.: 67366617

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi