Preses relīze

Ražotāju cenu līmenis rūpniecībā maijā samazinājās par 0,8 %

2020. gada maijā, salīdzinot ar aprīli, ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā samazinājās par 0,8 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenu līmenis samazinājās par 1,2 %, eksportētajai produkcijai par 0,5 %. Eksportam uz eirozonas valstīm cenu līmenis saruka par 1,2 %, savukārt eksportam uz ārpus eirozonas valstīm palielinājās par 0,1 %.

Ražotāju cenu pārmaiņas mēneša laikā visvairāk ietekmēja cenu kritums elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā, kā arī atsevišķu pārtikas produktu ražošanā. Cenu paaugstinošā ietekme bija farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanā.

Ražotāju cenu pārmaiņas 2020. gada maijā
(procentos)

 

Svari

Cenu pārmaiņas 2020. gada maijā, salīdzinot ar

2020. gada aprīli

2019. gada maiju

Visa rūpniecības produkcija

100,0

-0,8

-2,4

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,6

0,6

-1,6

Apstrādes rūpniecība

76,7

-0,6

-1,5

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

16,7

-2,2

-6,7

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

4,0

-1,3

-2,3

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

-1,2

-3,2

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,0

0,1

-2,2

Apstrādes rūpniecība

55,8

-0,6

-1,6

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

34,7

-2,2

-6,7

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

7,5

-1,4

0,2

Eksportētā produkcija

100,0

-0,5

-1,6

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

3,2

0,8

-1,2

Apstrādes rūpniecība

96,0

-0,5

-1,4

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

0,8

-0,8

-19,4

2020. gada maijā, salīdzinot ar 2019. gada maiju, vidējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā ir samazinājies par 2,4 %. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenu līmenis ir samazinājies par 3,2 %, eksportētajai produkcijai par 1,6 %. Eksportam uz eirozonas valstīm cenas samazinājušās par 3,0 %, eksportam uz ārpus eirozonas valstīm par 0,4 %.

Būtiskākā ietekme bija cenu samazinājumam koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā, izņemot mēbeles, kā arī elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionāšanā. Cenu paaugstinošā ietekme bija datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā, kā arī atsevišķu pārtikas produktu ražošanā.

Šogad informāciju par ražotāju cenām rūpniecībā sniedz vairāk kā 600 uzņēmumi, kuri indeksa aprēķiniem katru mēnesi CSP paziņo ap 2,4 tūkstošiem cenu, no tām 1,3 tūkstošus par vietējā tirgū un 1,1 tūkstoti par eksporta tirgos realizēto produkciju un rūpnieciskajiem pakalpojumiem.

Informāciju par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2020. gada jūnijā publicēs 21. jūlijā.

Pārskatu par ražotāju cenām rūpniecībā par maiju iesniedza 98,6 % uzņēmumi, un kopējais datu imputāciju skaits salīdzinājumā ar aprīli ir palielinājies par 1 %. Kopējais ražotāju cenu indekss rūpniecībā atbilst kvalitātes prasībām un ir uzskatāms par ticamu.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts:
media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366989
, 27880666
 

Papildu informācija par datiem:
Rita Brice
Ražotāju cenu indeksu daļa
E-pasts: Rita.Brice@csb.gov.lv
Tālr.: 67366862

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi