Preses relīze

Ražotāju cenu līmenis rūpniecībā mēneša laikā nemainījās

2020. gada martā, salīdzinot ar februāri, ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā nemainījās, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenu līmenis palielinājās par 0,2 %, bet eksportētajai produkcijai samazinājās par 0,1 %. Eksportam uz eirozonas valstīm cenu līmenis saruka par 0,3 %, savukārt eksportam uz ārpus eirozonas valstīm pieauga par 0,1 %.

Ražotāju cenu pārmaiņas mēneša laikā visvairāk ietekmēja cenu pieaugums atsevišķu pārtikas produktu ražošanā, kā arī farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanā. Cenu pazeminošā ietekme bija elektroenerģijas tirdzniecībā un ražošanā, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā.

Ražotāju cenu pārmaiņas 2020. gada martā
(procentos)

 

Svari

Cenu pārmaiņas 2020. gada martā, salīdzinot ar

2020. gada februāri

2019. gada martu

Visa rūpniecības produkcija

100,0

0,0

-1,7

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,6

-0,6

-1,0

Apstrādes rūpniecība

76,7

0,2

-1,1

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

16,7

-0,6

-4,3

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

4,0

0,0

-1,2

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

0,2

-1,7

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,0

0,1

0,8

Apstrādes rūpniecība

55,8

0,6

-0,6

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

34,7

-0,6

-4,3

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

7,5

0,1

1,3

Eksportētā produkcija

100,0

-0,1

-1,6

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

3,2

-1,1

-2,0

Apstrādes rūpniecība

96,0

-0,1

-1,4

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

0,8

-0,7

-16,8

2020. gada martā, salīdzinot ar 2019. gada martu, vidējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā ir samazinājies par 1,7 %. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenu līmenis ir samazinājies par 1,7 %, eksportētajai produkcijai par – 1,6 %. Eksportam uz eirozonas valstīm cenas samazinājušās par 2,4 %, eksportam uz ārpus eirozonas valstīm par – 1,0 %.

Būtiskākā ietekme bija cenu samazinājumam koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā, izņemot mēbeles. Cenu paaugstinošā ietekme bija atsevišķu pārtikas produktu ražošanā.

Sakarā ar to, ka no respondentiem ir saņemti datu labojumi, ražotāju cenu indekss par 2020. gada februāri ir pārrēķināts.

Šogad informāciju par ražotāju cenām rūpniecībā sniedz vairāk nekā 600 uzņēmumu, kuri indeksa aprēķiniem katru mēnesi CSP paziņo ap 2,4 tūkstošiem cenu, no tām 1,3 tūkstoši par vietējā tirgū un 1,1 tūkstotis par eksporta tirgos realizēto produkciju un rūpnieciskajiem pakalpojumiem.

Informāciju par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2020. gada aprīlī publicēs 25. maijā.

Pārskatu par ražotāju cenām rūpniecībā par martu iesniedza 98,5 % uzņēmumi, kopējais datu imputāciju skaits būtiski neatšķiras no iepriekšējiem periodiem un kopējais ražotāju cenu indekss rūpniecībā atbilst kvalitātes prasībām un ir uzskatāms par ticamu.

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts:
media@csb.gov.lv
Tālr.:
67366989, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Avita Zandberga
Ražotāju cenu indeksu daļa
E-pasts: Avita.Zandberga@csb.gov.lv
Tālr.: 67366617

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi