Preses relīze

Ražotāju cenu līmenis rūpniecībā mēneša laikā nemainījās

2020. gada janvārī, salīdzinot ar 2019. gada decembri, ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā nemainījās, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenu līmenis samazinājās par 0,7 %, bet eksportētajai produkcijai cenu līmenis pieauga par 0,7 %. Eksportam uz eirozonas valstīm cenu līmenis palielinājās par 0,4 %, eksportam uz ārpus eirozonas valstīm par – 0,9 %.

Ražotāju cenu pārmaiņas mēneša laikā visvairāk ietekmēja cenu kritums elektroenerģijas sadalē, gāzes apgādē, elektroenerģijas ražošanā un tirdzniecībā. Cenu paaugstinošā ietekme bija koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā, izņemot mēbeles, kā arī atsevišķu pārtikas produktu ražošanā.

Ražotāju cenu pārmaiņas 2020. gada janvārī
(procentos)

 

Svari

Cenu pārmaiņas 2020. gada janvārī, salīdzinot ar

2019. gada decembri

2019. gada janvāri

Visa rūpniecības produkcija

100,0

0,0

-1,3

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,6

-0,1

0,1

Apstrādes rūpniecība

76,7

0,6

-1,4

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

16,7

-3,0

-1,2

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

4,0

1,6

-0,1

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

-0,7

-1,0

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,0

-0,3

1,1

Apstrādes rūpniecība

55,8

0,3

-1,4

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

34,7

-3,0

-1,2

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

7,5

2,2

2,4

Eksportētā produkcija

100,0

0,7

-1,5

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

3,2

0,1

-0,4

Apstrādes rūpniecība

96,0

0,7

-1,4

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

0,8

-4,1

-15,9

2020. gada janvārī, salīdzinot ar 2019. gada janvāri, vidējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā ir samazinājies par 1,3 %. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenu līmenis ir samazinājies par 1,0 %, eksportētajai produkcijai par – 1,5 %. Eksportam uz eirozonas valstīm cenas samazinājušās par 1,7 %, eksportam uz ārpus eirozonas valstīm par – 1,3 %.

Būtiskākā ietekme bija cenu samazinājumam koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā, izņemot mēbeles. Cenu paaugstinošā ietekme bija atsevišķu pārtikas produktu ražošanā.

Šogad informāciju par ražotāju cenām rūpniecībā sniedz vairāk kā 600 uzņēmumi, kuri indeksa aprēķiniem katru mēnesi CSP paziņo ap 2,4 tūkstošiem cenu, no tām 1,3 tūkstoši par vietējā tirgū un 1,1 tūkstoši par eksporta tirgos realizēto produkciju un rūpnieciskajiem pakalpojumiem.

Informāciju par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2020. gada februārī publicēs 20. martā.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts:
media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366989, 27880666

 

Papildu informācija par datiem:
Ražotāju cenu indeksu daļa
Avita Zandberga
E-pasts: Avita.Zandberga@csb.gov.lv
Tālr.: 67366617

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi