Preses relīze

Ārējās tirdzniecības vienības vērtību izmaiņas 2006.gada 1.ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2006.gada 1.ceturksnī, salīdzinot ar 2005.gada attiecīgo ceturksni, vienības vērtība (VV) eksportētajām precēm kopumā pieauga par 5,4%, importētajām precēm – par 10,2%. Salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, VV eksportprecēm palielinājās par 1,7%, bet importprecēm – par 1,9 %.

Eksporta vienības vērtības indeksi un vērtības pārmaiņas nozīmīgākajās preču grupās

(procentos)

   

Svari
2005

Vienības vērtības indekss
2006.g. 1.cet.
(2005=100)

Vienības vērtības pārmaiņas 2006.gada 1.ceturksnī,
salīdzinot ar 2005.gada

1.ceturksni

4.ceturksni

Viss eksports

100,0

103,9

5,4

1,7

Pārtikas rūpniecības ražojumi (ieskaitot dzērienus un tabaku)

6,9

104,1

11,2

-4,5

Minerālprodukti

9,2

111,5

30,3

-2,0

Ķīmiskās rūpniecības un saskarnozaru ražojumi

5,5

106,4

8,7

0,8

Koksne un tās izstrādājumi

24,8

99,2

-3,0

1,0

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi

8,7

101,0

4,3

0,1

Metāli un to izstrādājumi

13,1

107,4

8,0

3,6

Mašīnas un mehānismi; elektroiekārtas

9,3

104,1

3,2

4,1

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums

4,0

96,0

0,0

-6,1

Dažādi izstrādājumi

4,4

106,7

10,4

3,1

2006.gada 1.ceturksnī, salīdzinot ar 2005.gada 4.ceturksni, vidējo eksporta vienības vērtības līmeni visvairāk paaugstināja VV celšanās metāliem un to izstrādājumiem (par 0,5 procentpunktiem), mašīnām un mehānismiem; elektroiekārtām (par 0,4 procentpunktiem), koksnei un tās izstrādājumiem (par 0,2 procentpunktiem). Vienlaikus nozīmīgākā pazeminošā ietekme bija vienības vērtības kritumam pārtikas rūpniecības ražojumiem (par 0,3 procentpunktiem), minerālproduktiem, kā arī satiksmes līdzekļiem un to aprīkojumam (par 0,2 procentpunktiem).

Importa vienības vērtības indeksi un vērtības pārmaiņas svarīgākajās preču grupās

(procentos)

 

Svari
2005

Vienības vērtības indekss
2006.g. 1.cet.
(2005=100)

Vienības vērtības pārmaiņas
2006.gada 1.ceturksnī,
salīdzinot ar 2005.gada

1.ceturksni

4.ceturksni

Viss imports

100,0

105,3

10,2

1,9

Augu produkti

2,7

119,1

17,3

21,5

Pārtikas rūpniecības ražojumi (ieskaitot dzērienus un tabaku)

6,0

102,9

6,5

-1,9

Minerālprodukti

15,4

114,6

42,4

1,4

Ķīmiskās rūpniecības un saskarnozaru ražojumi

8,4

102,3

3,3

1,0

Plastmasas un izstrādājumi no tām

5,1

101,8

1,1

-1,5

Koksne un tās izstrādājumi

2,9

101,4

0,9

0,5

Papīrmasa; papīrs un kartons

2,9

108,4

10,4

11,0

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi

5,1

104,9

3,2

6,9

Akmens, ģipša, cementa, stikla, keramikas izstrādājumi

2,6

100,4

4,8

-1,3

Metāli un to izstrādājumi

9,2

99,6

0,3

0,7

Mašīnas un mehānismi; elektroiekārtas

19,9

105,5

6,9

2,8

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums

10,8

101,4

5,6

-0,4

Dažādi izstrādājumi

3,0

105,7

10,4

0,7

Šā gada 1.ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, visvairāk (par 0,6 procentpunktiem) kopējo importa vienības vērtības līmeni paaugstināja VV kāpums augu produktiem, kā arī mašīnām, mehānismiem un elektroiekārtām. VV celšanās tekstilmateriāliem un tekstilizstrādājumiem kopējo VV līmeni palielināja par 0,4 procentpunktiem, papīrmasai, papīram un kartonam – par 0,3 procentpunktiem, minerālproduktiem – par 0,2 procentpunktu. Vienlaikus pazeminošā ietekme (par 0,1 procentpunktiem) bija VV kritumam pārtikas rūpniecības ražojumiem, kā arī plastmasām un izstrādājumiem no tām.

Sagatavojusi Cenu statistikas departamenta
Ražotāju cenu indeksu daļa
tālr. 7366813

Aleksandrs Gržibovskis

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi