Preses relīze

Par būvniecības izmaksu indeksiem 2005.gadā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2005.gada 4.ceturksnī salīdzinājumā ar 2004. gada 4.ceturksni būvniecības izmaksas Latvijā cēlās vidēji par 13,6%. Visvairāk – par 26,5% – pieauga strādnieku darba samaksa. Izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai palielinājās par 13,4%, būvmateriālu cenas – par 8,6%. Visstraujākais būvizmaksu pieaugums bija vērojams transporta objektu būvē – par 18,0%, pazemes maģistrālo cauruļvadu izbūvē – par 17,5% un biroju ēku renovācijā – par 17,4%. Rūpniecības, lauksaimniecības un tirdzniecības ēku rekonstrukcijā un celtniecībā izmaksas palielinājās par 12,7%, ģimenes māju celtniecībā – par 10,3%. Savukārt izglītības un veselības aizsardzības ēku renovācijā izmaksas samazinājās par 2,5%.

2005.gada 4.ceturksnī, salīdzinot ar 3.ceturksni, būvniecības izmaksas pieauga vidēji par 5,4%. Visvairāk pieauga strādnieku darba samaksa (par 17,2%). Mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas palielinājās par 1,5%, būvmateriālu cenas – par 0,9%. Lielākais izmaksu kāpums bija vērojams biroju ēku renovācijā un pazemes maģistrālo cauruļvadu izbūvē (attiecīgi par 11,1% un 7,8%). Rūpniecības, lauksaimniecības un tirdzniecības ēku rekonstrukcijā un celtniecībā izmaksas palielinājās par 5,3%, transporta objektu būvē, kā arī ģimenes māju celtniecībā – par 4,0%, izglītības un veselības aizsardzības ēku renovācijā – par 2,6%.

Kopumā 2005.gadā salīdzinājumā ar 2004.gadu būvniecības izmaksas Latvijā cēlās vidēji par 11,4%. Jāatzīmē, ka tik ievērojams būvniecības izmaksu kāpums Latvijā nebija novērots jau 10 gadus (kopš 1995.gada). Visstraujāk pieauga strādnieku darba samaksa – par 16,1%. Izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai palielinājās par 13,8%, būvmateriālu cenas – par 9,6%. Vislielākais būvizmaksu pieaugums bija transporta objektu būvē un pazemes maģistrālo cauruļvadu izbūvē (attiecīgi par 16,6% un 15,0%). Biroju ēku renovācijā izmaksas palielinājās par 10,9%, rūpniecības, lauksaimniecības un tirdzniecības ēku rekonstrukcijā un celtniecībā – par 10,3%, ģimenes māju celtniecībā – par 8,9%. Izglītības un veselības aizsardzības ēku renovācijā bija vērojams būvizmaksu kritums (par 1,8%).

Sagatavojusi Cenu statistikas departamenta
Ražotāju cenu indeksu daļa
tālr. 7366813

Aleksandrs Gržibovskis

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi