Preses relīze

Ražotāju cenu līmenis rūpniecībā oktobrī samazinājās par 0,6 %

2019. gada oktobrī, salīdzinot ar septembri, ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā samazinājās par 0,6 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenu līmenis samazinājās par 0,6 %, eksportētajai produkcijai – par 0,5 %. Eksportam uz eirozonas valstīm cenu līmenis saruka par 0,4 %, eksportam uz ārpus eirozonas valstīm – par 0,6 %.

Ražotāju cenu pārmaiņas mēneša laikā visvairāk ietekmēja cenu kritums siltumapgādē, kā arī koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā, izņemot mēbeles. Cenu paaugstinošā ietekme bija farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanā.

Ražotāju cenu pārmaiņas 2019. gada oktobrī
(procentos)

 

Svari

Cenu pārmaiņas 2019. gada oktobrī, salīdzinot ar

2019. gada septembri

2018. gada oktobri

Visa rūpniecības produkcija

100,0

-0,6

-0,2

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,6

0,1

1,2

Apstrādes rūpniecība

77,4

-0,4

-0,9

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

16,1

-1,6

2,2

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

3,9

-0,6

2,7

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

-0,6

1,7

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,9

0,8

3,8

Apstrādes rūpniecība

57,2

-0,1

0,8

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

33,9

-1,6

2,2

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

7,0

-0,4

5,6

Eksportētā produkcija

100,0

-0,5

-1,9

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

3,2

-0,2

-0,2

Apstrādes rūpniecība

95,7

-0,5

-1,8

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

1,1

-2,3

-13,2

2019. gada oktobrī, salīdzinot ar 2018. gada oktobri, vidējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā ir samazinājies par 0,2 %. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenu līmenis ir palielinājies par 1,7 %, bet eksportētajai produkcijai samazinājies par 1,9 %. Eksportam uz eirozonas valstīm cenas samazinājušās par 1,4 %, eksportam uz ārpus eirozonas valstīm – par 2,3 %.

Būtiskākā ietekme bija cenu samazinājumam koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā, izņemot mēbeles. Cenu paaugstinošā ietekme bija elektroenerģijas ražošanā un tirdzniecībā, kā arī atsevišķu pārtikas produktu ražošanā.

Šogad informāciju par ražotāju cenām rūpniecībā sniedz vairāk nekā 600 uzņēmumi, kuri indeksa aprēķiniem katru mēnesi CSP paziņo ap 2,4 tūkstošiem cenu, no tām 1,3 tūkstoši par vietējā tirgū un 1,1 tūkstoši par eksporta tirgos realizēto produkciju un rūpnieciskajiem pakalpojumiem.

Informāciju par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2019. gada novembrī publicēs 20. decembrī.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts:
media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366989, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Ražotāju cenu indeksu daļa
Rita Brice
E-pasts: Rita.Brice@csb.gov.lv
Tālr.: 67366862

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi