Preses relīze

Ražotāju cenu līmenis rūpniecībā gada laikā palielinājās par 5,4 %

2018. gada decembrī, salīdzinot ar 2017. gada decembri, ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā ir palielinājies par 5,4 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenas pieauga par 7,3 %, savukārt eksportētajai produkcijai – par 3,7 %. Gan eksportam uz eirozonas valstīm, gan eksportam uz ārpus eirozonas valstīm cenas augušas par 3,7 %.

Būtiskākā ietekme bija cenu pieaugumam koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā, izņemot mēbeles, kā arī elektroenerģijas tirdzniecībai un ražošanai, tvaika piegādei un gaisa kondicionēšanai, gāzes realizācijai pa cauruļvadiem. Lielākā pazeminošā ietekme bija elektrisko iekārtu ražošanā.

2018. gada decembrī salīdzinājumā ar novembri ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā palielinājās par 0,3 %. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenu līmenis palielinājās par 0,6 %, eksportētajai produkcijai cenu līmenis palika nemainīgs. Eksportam uz eirozonas valstīm cenu līmenis samazinājās par 0,2 %, bet eksportam uz ārpus eirozonas valstīm pieauga par 0,1 %.

Ražotāju cenu pārmaiņas mēneša laikā visvairāk ietekmēja cenu kāpums tvaika piegādē un gaisa kondicionēšanā, elektroenerģijas ražošanā un tirdzniecībā. Cenu pazeminošā ietekme bija gatavo metālizstrādājumu ražošanā, izņemot mašīnas un iekārtas.

Ražotāju cenu pārmaiņas 2018. gada decembrī
(procentos)

 

Svari

Cenu pārmaiņas 2018. gada decembrī, salīdzinot ar

2018. gada novembri

2017. gada decembri

Visa rūpniecības produkcija

100,0

0,3

5,4

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,4

0,0

3,2

Apstrādes rūpniecība

76,5

0,1

4,1

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

17,3

1,1

10,9

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

3,8

-0,4

8,4

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

0,6

7,3

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,6

0,0

2,2

Apstrādes rūpniecība

56,4

0,3

4,9

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

35,4

1,1

10,9

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

6,6

-0,2

9,6

Eksportētā produkcija

100,0

0,0

3,7

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

3,1

0,0

3,7

Apstrādes rūpniecība

95,7

0,0

3,7

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

1,2

-1,2

2,2

 

2018. gadā 12 mēnešu vidējais ražotāju cenu līmenis salīdzinājumā ar 2017. gada 12 mēnešu vidējo līmeni Latvijas rūpniecībā palielinājās par 4,5 %. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenas palielinājās par 5,5 %, eksportētajai produkcijai – par 3,6 %, t. sk. eksportam uz eirozonas valstīm cenas pieauga par 3,7 %, eksportam uz ārpus eirozonas valstīm – par 3,4 %. Vislielākā ietekme cenu līmeņa kāpumam bija koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanai, izņemot mēbeles. Lielākais cenu samazinājums bija ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā un elektrisko iekārtu ražošanā.

 

2018. gadā informāciju par ražotāju cenām rūpniecībā sniedza vairāk nekā 600 uzņēmumi, kuri indeksa aprēķiniem katru mēnesi CSP paziņoja ap 2,6 tūkstošiem cenu, no tām 1,4 tūkstoši par vietējā tirgū un 1,2 tūkstoši par eksporta tirgos realizēto produkciju un rūpnieciskajiem pakalpojumiem.

Informāciju par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2019. gada janvārī publicēs 21. februārī.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pas
ts: media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366989, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Avita Zandberga
Ražotāju cenu indeksu daļa
E-pasts: Avita.Zandberga@csb.gov.lv
Tālr.: 67366617

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi