Preses relīze

Ražotāju cenu līmenis rūpniecībā martā samazinājās par 0,1 %

2019. gada martā, salīdzinot ar februāri, ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā samazinājās par 0,1 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenu līmenis samazinājās par 0,4 %, savukārt eksportētajai produkcijai cenu līmenis palielinājās par 0,1 %. Eksportam uz eirozonas valstīm cenu līmenis pieauga par 0,5 %, bet eksportam uz ārpus eirozonas valstīm samazinājās par 0,2 %.

Ražotāju cenu pārmaiņas mēneša laikā visvairāk ietekmēja cenu samazinājums elektroenerģijas ražošanā, tirdzniecībā un sadalē. Cenu paaugstinošā ietekme bija atsevišķu pārtikas produktu ražošanā, kā arī koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā, izņemot mēbeles.

Ražotāju cenu pārmaiņas 2019. gada martā
(procentos)

 

Svari

Cenu pārmaiņas 2019. gada martā, salīdzinot ar

2019. gada februāri

2018. gada martu

Visa rūpniecības produkcija

100,0

-0,1

4,1

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,6

0,2

4,3

Apstrādes rūpniecība

77,4

0,1

2,4

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

16,1

-1,2

9,7

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

3,9

0,2

12,2

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

-0,4

6,5

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,9

0,7

3,4

Apstrādes rūpniecība

57,2

0,0

3,6

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

33,9

-1,2

9,7

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

7,0

0,2

14,4

Eksportētā produkcija

100,0

0,1

1,9

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

3,2

0,0

4,6

Apstrādes rūpniecība

95,7

0,1

1,8

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

1,1

0,0

0,6

2019. gada martā, salīdzinot ar 2018. gada martu, vidējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā ir palielinājies par 4,1 %. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenas pieauga par 6,5 %, savukārt eksportētajai produkcijai – par 1,9 %. Eksportam uz eirozonas valstīm cenas augušas par 2,7 %, eksportam uz ārpus eirozonas valstīm – par 1,2 %.

Būtiskākā ietekme bija cenu pieaugumam elektroenerģijas ražošanai un tirdzniecībai, siltumapgādei un gāzes apgādei, kā arī koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā, izņemot mēbeles. Cenu pazeminošā ietekme bija gatavo metālizstrādājumu ražošanā, izņemot mašīnas un iekārtas.

Sakarā ar to, ka no respondentiem ir saņemti datu labojumi, ražotāju cenu indekss par 2019. gada februāri ir pārrēķināts.

Šogad informāciju par ražotāju cenām rūpniecībā sniedz vairāk nekā 600 uzņēmumi, kuri indeksa aprēķiniem katru mēnesi CSP paziņo ap 2,4 tūkstošiem cenu, no tām 1,3 tūkstoši par vietējā tirgū un 1,1 tūkstotis par eksporta tirgos realizēto produkciju un rūpnieciskajiem pakalpojumiem.

Informāciju par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2019. gada aprīlī publicēs 23. maijā.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts:
media@csb.gov.lv
Tālr.: 27880666

Papildu informācija par datiem:
Rita Brice
Ražotāju cenu indeksu daļa
E-pasts: Rita.Brice@csb.gov.lv
Tālr.: 67366862

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi