Preses relīze

Ražotāju cenu līmenis rūpniecībā aprīlī palielinājās par 0,4 %

2019. gada aprīlī, salīdzinot ar martu, ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā palielinājās par 0,4 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenu līmenis palielinājās par 0,6 %, eksportētajai produkcijai cenu līmenis pieauga par 0,2 %. Eksportam uz eirozonas valstīm cenu līmenis nemainījās, bet eksportam uz ārpus eirozonas valstīm palielinājās par 0,4 %.

Ražotāju cenu pārmaiņas mēneša laikā visvairāk ietekmēja cenu pieaugums atsevišķu pārtikas produktu ražošanā, nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā, kā arī elektroenerģijas sadalē un siltumapgādē. Cenu pazeminošā ietekme bija koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā, izņemot mēbeles.

Ražotāju cenu pārmaiņas 2019. gada aprīlī
(procentos)

 

Svari

Cenu pārmaiņas 2019. gada aprīlī, salīdzinot ar

2019. gada martu

2018. gada aprīli

Visa rūpniecības produkcija

100,0

0,4

3,8

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,6

-0,3

3,4

Apstrādes rūpniecība

77,4

0,4

2,6

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

16,1

0,5

8,0

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

3,9

-0,6

11,5

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

0,6

6,0

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,9

0,6

4,0

Apstrādes rūpniecība

57,2

0,7

3,8

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

33,9

0,5

8,0

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

7,0

-0,3

14,1

Eksportētā produkcija

100,0

0,2

1,8

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

3,2

-0,8

3,1

Apstrādes rūpniecība

95,7

0,3

1,9

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

1,1

-2,1

-2,3

 

2019. gada aprīlī, salīdzinot ar 2018. gada aprīli, vidējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā ir palielinājies par 3,8 %. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenas pieauga par 6,0 %, eksportētajai produkcijai – par 1,8 %. Eksportam uz eirozonas valstīm cenas augušas par 1,6 %, eksportam uz ārpus eirozonas valstīm – par 2,1 %.

Būtiskākā ietekme bija cenu pieaugumam elektroenerģijas ražošanai un tirdzniecībai, siltumapgādei un gāzes apgādei, atsevišķu pārtikas produktu ražošanai, kā arī koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā, izņemot mēbeles. Cenu pazeminošā ietekme bija gatavo metālizstrādājumu ražošanā, izņemot mašīnas un iekārtas.

Šogad informāciju par ražotāju cenām rūpniecībā sniedz vairāk nekā 600 uzņēmumi, kuri indeksa aprēķiniem katru mēnesi CSP paziņo ap 2,4 tūkstošiem cenu, no tām 1,3 tūkstoši par vietējā tirgū un 1,1 tūkstoši par eksporta tirgos realizēto produkciju un rūpnieciskajiem pakalpojumiem.

Informāciju par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2019. gada maiju publicēs 21. jūnijā.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts:
media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366989, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Avita Zandberga
Ražotāju cenu indeksu daļa
E-pasts: Avita.Zandberga@csb.gov.lv
Tālr.: 67366617

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi