Preses relīze

Janvārī ražotāju cenas rūpniecībā palielinājās par 1,3%

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka ražotāju cenas Latvijas rūpniecībā 2006.gada janvārī, salīdzinot ar 2005.gada decembri, vidēji pieauga par 1,3%. Gada laikā (2006.gada janvārī, salīdzinot ar 2005.gada janvāri) ražotāju cenas cēlās par 7,1%. Gadu iepriekš – 2005.gada janvārī salīdzinājumā ar 2004.gada decembri – cenas palielinājās arī par 1,3%, bet salīdzinājumā ar 2004.gada janvāri – par 10,9%.

Analizējot ražotāju cenu pārmaiņas atkarībā no produkcijas realizācijas virzieniem, ir redzams, ka šā gada janvārī cenas straujāk cēlās produkcijai, kura tiek realizēta vietējā tirgū:

procentos

 

Cenu pārmaiņas 2006.gada janvārī, salīdzinot ar 2005.gada

decembri

janvāri

Visa rūpniecības produkcija:

1,3

7,1

tai skaitā

vietējā tirgū realizētā produkcija

1,8

7,5

eksportētā produkcija

0,7

6,4

Ražotāju cenu indeksi un cenu pārmaiņas 2006.gada janvārī svarīgākajās rūpniecības nozarēs:

procentos

 

Cenu
indekss
(2005. XII=100)

Cenu pārmaiņas
2006.gada janvārī,
salīdzinot ar 2005.gada

decembri

janvāri

Visa rūpniecība

101,3

1,3

7,1

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

103,9

3,9

10,9

Apstrādes rūpniecība

101,0

1,0

6,9

Pārtikas produktu un dzērienu ražošana 

100,1

0,1

9,3

Tekstilizstrādājumu ražošana

101,1

1,1

4,4

Apģērbu ražošana; kažokādu apstrāde un krāsošana

99,6

-0,4

2,7

Koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošana

100,7

0,7

6,1

Celulozes, papīra un papīra izstrādājumu ražošana

98,2

-1,8

-7,8

Izdevējdarbība, poligrāfija un ierakstu reproducēšana

101,3

1,3

3,8

Ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošana

101,3

1,3

6,3

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

103,7

3,7

8,4

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

104,2

4,2

14,0

Gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnu un iekārtu) ražošana

103,5

3,5

8,3

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

100,2

0,2

6,1

Elektrisko mašīnu un aparātu ražošana

104,3

4,3

6,5

Citu transportlīdzekļu ražošana 1

103,5

3,5

32,0

Mēbeļu ražošana; citur neklasificēta ražošana

96,8

-3,2

1,0

Elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde

103,4

3,4

8,0

Elektroenerģija, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgāde

103,6

3,6

8,1

Ūdens ieguve, attīrīšana un sadale

100,0

0,0

6,1

______________

 1

Kuģu būve un remonts, kā arī sliežu transporta līdzekļu ražošana.

2006.gada janvārī, salīdzinot ar pērnā gada decembri, ražotāju cenu kopējo līmeni visvairāk (par 0,4 procentpunktiem) paaugstināja tarifu kāpums elektroenerģijā, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgādē. Par 0,2 procentpunktiem kopējo cenu līmeni palielināja cenu pieaugums nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā (galvenokārt gatavo betona maisījumu ražošanā), par 0,1 procentpunktu katrā nozarē – koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā, gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošanā, gatavo metālizstrādājumu ražošanā (izņemot mašīnas un iekārtas), elektrisko mašīnu un aparātu ražošanā, kā arī citu transportlīdzekļu ražošanā. Savukārt lielākā pazeminošā ietekme (par 0,1 procentpunktu) bija cenu kritumam mēbeļu un citur neklasificētā ražošanā.

Gada laikā vislielāko iespaidu uz ražotāju cenu kopējo līmeni, palielinot to par 2,1 procentpunktu, atstāja cenu celšanās pārtikas produktu un dzērienu ražošanā. Produkcijas sadārdzināšanās koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā kopējo cenu līmeni palielināja par 1,2 procentpunktiem, elektroenerģijā, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgādē – par 1,0 procentpunktu, citu transportlīdzekļu ražošanā – par 0,8 procentpunktiem.

2006.gada janvārī, līdzīgi kā iepriekšējos gados, ir aktualizēti ražotāju cenu indeksa aprēķinos lietotie svari – par tiem izmanto 2004.gadā realizētās produkcijas apjoma sadalījumu atbilstoši Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijas (NACE Rev.1.1) struktūrai. Par bāzes cenām kalpo iepriekšējā gada decembra cenas. Lai nodrošinātu svaru un cenu bāzes perioda atbilstību, svari ir pārrēķināti 2005.gada decembra cenās.

Sagatavojusi Cenu statistikas departamenta
Ražotāju cenu indeksu daļa
Tālr. 7366813
Aleksandrs Gržibovskis

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi