Preses relīze

Augustā ražotāju cenas rūpniecībā pieauga par 0,9%

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka ražotāju cenas Latvijas rūpniecībā 2006.gada augustā, salīdzinot ar jūliju, palielinājās par 0,9%. Gada laikā (salīdzinājumā ar 2005.gada augustu) ražotāju cenas pieauga par 11,1%. 2005.gada augustā, salīdzinot ar jūliju, cenas palielinājās par 1,2%, bet, salīdzinot ar 2004.gada augustu, – par 6,2%.

Ražotāju cenu indeksi un cenu pārmaiņas 2006. gada astoņos mēnešos
procentos

 

Cenu indekss(2005. XII=100)

Cenu pārmaiņas, salīdzinot ar

iepriekšējo mēnesi

iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi

2006.g.

janvāris

101,3

1,3

7,1

 

februāris

102,1

0,8

7,2

 

marts

103,6

1,5

8,3

 

aprīlis

103,9

0,3

8,8

 

maijs

105,3

1,4

10,0

 

jūnijs

106,0

0,6

9,7

 

jūlijs

106,8

0,8

11,4

 

augusts

107,8

0,9

11,1

 

Ražotāju cenu pārmaiņas rūpniecībā sadalījumā pa produkcijas realizācijas virzieniem
procentos


 

2006.gada augustā, salīdzinot ar

2006.gada jūliju

2005.gada augustu

Visa rūpniecības produkcija

0,9

11,1

tai skaitā:

vietējā tirgū realizētā produkcija

0,7

10,1

eksportētā produkcija

1,2

12,4


 

Ražotāju cenu indeksi un cenu pārmaiņas 2006.gada augustā svarīgākajās rūpniecības nozarēs
procentos


 

Cenu indekss(2005. XII=100)

Cenu pārmaiņas 2006.gada augustā, salīdzinot ar

2006.gada jūliju

2005.gada augustu

Visa rūpniecība

107,8

0,9

11,1

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

112,7

1,7

16,6

Apstrādes rūpniecība

106,9

0,9

10,2

Pārtikas produktu un dzērienu ražošana

103,4

0,9

6,7

Tekstilizstrādājumu ražošana

99,4

-1,8

1,4

Apģērbu ražošana; kažokādu apstrāde un krāsošana

105,3

0,1

7,4

Koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošana

105,0

1,9

8,0

Celulozes, papīra un papīra izstrādājumu ražošana

103,9

-8,7

-2,6

Izdevējdarbība, poligrāfija un ierakstu reproducēšana

98,8

1,8

3,3

Ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošana

104,8

1,9

10,1

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

105,6

0,1

9,6

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

114,8

1,9

18,0

Gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnu un iekārtu) ražošana

107,4

-0,5

8,2

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

107,8

0,8

9,7

Elektrisko mašīnu un aparātu ražošana

104,6

-1,6

5,4

Citu transportlīdzekļu ražošana 1

110,4

0,3

12,8

Mēbeļu ražošana; citur neklasificēta ražošana

99,9

-2,6

2,6

Elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde

114,1

0,9

16,8

Elektroenerģija, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgāde

114,5

0,9

17,3

Ūdens ieguve, attīrīšana un sadale

105,1

0,0

7,2


__________________
1 Kuģu būve un remonts, kā arī sliežu transporta līdzekļu ražošana.

Augustā, salīdzinot ar jūliju, ražotāju cenu kopējo līmeni visvairāk (par 0,4 procentpunktiem) paaugstināja cenu kāpums koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā (galvenokārt zāģēšanā, ēvelēšanā un impregnēšanā). Cenu pieaugums pārtikas produktu un dzērienu ražošanā (galvenokārt zivju un zivju produktu pārstrādē un konservēšanā) kopējo cenu līmeni palielināja par 0,2 procentpunktiem, izdevējdarbībā, poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā, ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošanā, nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā – par 0,1 procentpunktu katrā nozarē. Arī tarifu celšanās elektroenerģijā, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgādē (galvenokārt tvaika un karstā ūdens piegādē) kopējo cenu līmeni paaugstināja par 0,1 procentpunktu. Vienlaikus nozīmīgākā pazeminošā ietekme (par 0,1 procentpunktu) bija cenu kritumam celulozes, papīra un papīra izstrādājumu ražošanā, kā arī mēbeļu un citur neklasificētā ražošanā.

Gada laikā vislielāko iespaidu uz ražotāju cenu kopējo līmeni, palielinot to par 2,0 procentpunktiem, atstāja tarifu pieaugums elektroenerģijā, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgādē. Produkcijas sadārdzināšanās koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā kopējo cenu līmeni paaugstināja par 1,6 procentpunktiem, pārtikas produktu un dzērienu ražošanā – par 1,5 procentpunktiem, nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā – par 0,7 procentpunktiem, citu transportlīdzekļu ražošanā – par 0,4 procentpunktiem.

Sagatavojusi Cenu statistikas departamenta

Ražotāju cenu indeksu daļa
Tālr. 7366813
Aleksandrs Gržibovskis

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi