Preses relīze

Par ražotāju cenu indeksiem 2006.gada jūlijā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka ražotāju cenas Latvijas rūpniecībā 2006.gada jūlijā, salīdzinot ar jūniju, palielinājās par 0,8%. Gada laikā (salīdzinājumā ar 2005.gada jūliju) ražotāju cenas pieauga par 11,4%. 2005.gada jūlijā, salīdzinot ar jūniju, cenas pazeminājās par 0,7%, bet, salīdzinot ar 2004.gada jūliju, tās palielinājās par 5,8%.

Ražotāju cenu indeksi un cenu pārmaiņas 2006. gada septiņos mēnešos bija sekojošas:(procentos)

Cenu indekss

(2005. XII=100)

Cenu pārmaiņas, salīdzinot ar

iepriekšējo mēnesi

iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi

2006.g.

janvāris

101,3

1,3

7,1

februāris

102,1

0,8

7,2

marts

103,6

1,5

8,3

aprīlis

103,9

0,3

8,8

maijs

105,3

1,4

10,0

jūnijs

106,0

0,6

9,7

jūlijs

106,8

0,8

11,4

Ražotāju cenu pārmaiņas rūpniecībā sadalījumā pa produkcijas realizācijas virzieniem parādītas tabulā:

(procentos)

2006.gada jūlijā, salīdzinot ar

2006.gada jūniju

2005.gada jūliju

Visa rūpniecības produkcija

0,8

11,4

tai skaitā:

vietējā tirgū realizētā produkcija

0,7

10,7

eksportētā produkcija

1,0

12,3

Ražotāju cenu indeksi un cenu pārmaiņas 2006.gada jūlijā svarīgākajās rūpniecības nozarēs

(procentos)

Cenu indekss

(2005. XII=100)

Cenu pārmaiņas 2006.gada jūlijā, salīdzinot ar

2006.gada jūniju

2005.gada jūliju

Visa rūpniecība

106,8

0,8

11,4

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

110,8

1,1

12,7

Apstrādes rūpniecība

105,9

0,9

10,4

Pārtikas produktu un dzērienu ražošana

102,5

-0,4

7,1

Tekstilizstrādājumu ražošana

101,2

1,1

3,2

Apģērbu ražošana; kažokādu apstrāde un krāsošana

105,3

-2,3

7,2

Koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošana

103,1

1,9

6,9

Celulozes, papīra un papīra izstrādājumu ražošana

113,8

8,0

10,9

Izdevējdarbība, poligrāfija un ierakstu reproducēšana

97,0

-1,6

-0,8

Ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošana

102,9

0,1

7,1

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

105,5

0,2

9,7

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

112,6

1,2

15,5

Gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnu un iekārtu) ražošana

107,9

1,8

8,1

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

107,0

1,3

8,6

Elektrisko mašīnu un aparātu ražošana

106,3

-0,2

6,7

Citu transportlīdzekļu ražošana 1

110,1

0,6

22,7

Mēbeļu ražošana; citur neklasificēta ražošana

102,6

3,3

5,7

Elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde

113,1

0,6

18,0

Elektroenerģija, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgāde

113,5

0,5

18,5

Ūdens ieguve, attīrīšana un sadale

105,1

4,1

8,6

_______________________
1 Kuģu būve un remonts, kā arī sliežu transporta līdzekļu ražošana.

Jūlijā, salīdzinot ar jūniju, ražotāju cenu kopējo līmeni visvairāk (par 0,4 procentpunktiem) paaugstināja cenu kāpums koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā (galvenokārt zāģēšanā, ēvelēšanā un impregnēšanā). Par 0,1 procentpunktu kopējo cenu līmeni palielināja cenu pieaugums celulozes, papīra un papīra izstrādājumu ražošanā, gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnu un iekārtu) ražošanā, mēbeļu un citur neklasificētā ražošanā, kā arī tarifu celšanās elektroenerģijā, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgādē. Vienlaikus pazeminoša ietekme (par 0,1 procentpunktu) bija cenu kritumam pārtikas produktu un dzērienu ražošanā, apģērbu ražošanā, kažokādu apstrādē un krāsošanā, kā arī izdevējdarbībā, poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā.

Gada laikā vislielāko iespaidu uz ražotāju cenu kopējo līmeni, palielinot to par 2,2 procentpunktiem, atstāja tarifu pieaugums elektroenerģijā, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgādē. Produkcijas sadārdzināšanās pārtikas produktu un dzērienu ražošanā kopējo cenu līmeni paaugstināja par 1,6 procentpunktiem, koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā – par 1,4 procentpunktiem, nemetālisko minerālu izstrādājumu, kā arī citu transportlīdzekļu ražošanā – par 0,6 procentpunktiem, gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnu un iekārtu) ražošanā – par 0,3 procentpunktiem.

 

Sagatavojusi Cenu statistikas departamenta
Ražotāju cenu indeksu daļa
Tālr. 7366813

Aleksandrs Gržibovskis

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi