Preses relīze

Ražotāju cenas rūpniecībā pieauga par 0,6%

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka ražotāju cenas Latvijas rūpniecībā 2006.gada jūnijā, salīdzinot ar maiju, palielinājās par 0,6%. Gada laikā (salīdzinājumā ar 2005.gada jūniju) ražotāju cenas pieauga par 9,7%. 2005.gada jūnijā, salīdzinot ar maiju, cenas cēlās par 0,9%, salīdzinot ar 2004.gada jūniju –par 7,0%.

Ražotāju cenu indeksi un cenu pārmaiņas 2006. gada sešos mēnešos
(procentos)

 

Cenu indekss(2005. XII=100)

Cenu pārmaiņas, salīdzinot ar

iepriekšējo mēnesi

iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi

2006.g.

janvāris

101,3

1,3

7,1

februāris

102,1

0,8

7,2

marts

103,6

1,5

8,3

aprīlis

103,9

0,3

8,8

maijs

105,3

1,4

10,0

jūnijs

106,0

0,6

9,7

 

Ražotāju cenu pārmaiņas rūpniecībā sadalījumā pa produkcijas realizācijas virzieniem
(procentos)

 

2006.gada jūnijs,
salīdzinot ar

2006.gada 2.ceturksnis,
salīdzinot ar

2006.gada maiju

2005.gada
jūniju

2006.gada 1.ceturksni

2005.gada 2.ceturksni

Visa rūpniecības produkcija

0,6

9,7

2,7

9,5

tai skaitā:

 

vietējā tirgū realizētā produkcija

0,7

10,0

2,6

9,5

 

eksportētā produkcija

0,5

9,3

2,7

9,5

 

Ražotāju cenu indeksi un cenu pārmaiņas 2006.gada jūnijā svarīgākajās rūpniecības nozarēs
procentos)


 

Cenu indekss(2005. XII=100)

Cenu pārmaiņas 2006.gada jūnijā, salīdzinot ar

2006.gada maiju

2005.gada jūniju

Visa rūpniecība

106,0

0,6

9,7

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

109,6

2,2

13,5

Apstrādes rūpniecība

105,0

0,6

8,6

Pārtikas produktu un dzērienu ražošana

102,9

1,7

7,0

Tekstilizstrādājumu ražošana

100,1

0,5

2,2

Apģērbu ražošana; kažokādu apstrāde un krāsošana

107,8

2,9

8,9

Koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošana

101,1

0,2

3,3

Celulozes, papīra un papīra izstrādājumu ražošana

105,3

2,6

2,3

Izdevējdarbība, poligrāfija un ierakstu reproducēšana

98,6

-1,1

0,6

Ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošana

102,8

0,8

6,3

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

105,3

0,8

9,5

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

111,3

3,2

16,4

Gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnu un iekārtu) ražošana

106,0

0,2

5,3

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

105,6

1,5

8,2

Elektrisko mašīnu un aparātu ražošana

106,5

-2,2

7,5

Citu transportlīdzekļu ražošana 1

109,5

-0,1

23,9

Mēbeļu ražošana; citur neklasificēta ražošana

99,3

-0,2

1,6

Elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde

112,4

0,2

16,9

Elektroenerģija, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgāde

112,9

0,2

17,3

Ūdens ieguve, attīrīšana un sadale

101,0

0,0

7,1


1 Kuģu būve un remonts, kā arī sliežu transporta līdzekļu ražošana.

Jūnijā, salīdzinot ar maiju, ražotāju cenu kopējo līmeni visvairāk paaugstināja cenu kāpums pārtikas produktu un dzērienu ražošanā (par 0,4 procentpunktiem), apģērbu ražošanā, kažokādu apstrādē un krāsošanā, kā arī nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā (par 0,1 procentpunktu katrā nozarē).

Gada laikā vislielāko iespaidu uz ražotāju cenu kopējo līmeni, palielinot to attiecīgi par 2,0 un 1,6 procentpunktiem, atstāja tarifu kāpums elektroenerģijā, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgādē un cenu celšanās pārtikas produktu un dzērienu ražošanā. Produkcijas sadārdzināšanās koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā kopējo cenu līmeni palielināja par 0,7 procentpunktiem, nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā, kā arī citu transportlīdzekļu ražošanā – par 0,6 procentpunktiem.

2006.gada 2.ceturksnī, salīdzinot ar 1.ceturksni, ražotāju cenas kopumā pieauga par 2,7%. Straujāk cenas cēlās elektroenerģijā, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgādē (par 6,0%), apģērbu ražošanā, kažokādu apstrādē un krāsošanā (par 5,7%), nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā (par 3,8%), elektrisko mašīnu un aparātu ražošanā, kā arī citu transportlīdzekļu ražošanā (par 3,2%). Vienlaikus cenu samazinājums bija vērojams tekstilizstrādājumu ražošanā, kā arī izdevējdarbībā, poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā (par 0,3% katrā nozarē).

Šā gada 2.ceturksnī, salīdzinot ar attiecīgo laika posmu pērn, ražotāju cenas kopumā palielinājās par 9,5%. Ievērojams cenu kāpums bija citu transportlīdzekļu ražošanā (par 25,0%), elektroenerģijā, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgādē (par 16,0%), nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā (par 13,3%), ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē (par 12,8%).

 

Sagatavojusi Cenu statistikas departamenta
Ražotāju cenu indeksu daļa
Tālr. 7366813
Aleksandrs Gržibovskis

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi