Preses relīze

Maijā ražotāju cenas rūpniecībā pieauga par 1,4%

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka ražotāju cenas Latvijas rūpniecībā 2006.gada maijā, salīdzinot ar aprīli, palielinājās par 1,4%. Gada laikā (salīdzinājumā ar 2005.gada maiju) ražotāju cenas pieauga par 10,0%. 2005.gada maijā, salīdzinot ar aprīli, cenas cēlās par 0,3%, bet, salīdzinot ar 2004.gada maiju, tās palielinājās par 8,2%.

Ražotāju cenu indeksi un cenu pārmaiņas 2006. gada piecos mēnešos

(procentos)

  

Cenu
indekss
(2005. XII=100)

Cenu pārmaiņas, salīdzinot ar

iepriekšējo
mēnesi

iepriekšējā gada
atbilstošo mēnesi

2006.g.

janvāris

101,3

1,3

7,1

februāris

102,1

0,8

7,2

marts

103,6

1,5

8,3

aprīlis

103,9

0,3

8,8

maijs

105,3

1,4

10,0

Ražotāju cenu pārmaiņas rūpniecībā sadalījumā pa produkcijas realizācijas virzieniem parādītas tabulā:

(procentos)

  

2006.gada maijā, salīdzinot ar

2006.gada aprīli

2005.gada maiju

Visa rūpniecîbas produkcija

1,4

10,0

tai skaitā:

 

 

vietējā tirgū realizētā produkcija

1,4

9,7

eksportētā produkcija

1,4

10,3

Ražotāju cenu indeksi un cenu pārmaiņas 2006.gada maijā svarīgākajās rūpniecības nozarēs

(procentos)

   

Cenu
indekss
(2005. XII=100)

Cenu pārmaiņas 2006.gada maijā,
salīdzinot ar

2006.gada
aprīli

2005.gada
maiju

Visa rūpniecība

105,3

1,4

10,0

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

107,2

-0,8

12,2

Apstrādes rūpniecība

104,3

1,1

8,9

Pārtikas produktu un dzērienu ražošana

101,3

0,1

6,7

Tekstilizstrādājumu ražošana

99,6

-0,2

1,1

Apģērbu ražošana; kažokādu apstrāde un krāsošana

104,7

-1,8

5,9

Koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošana

100,9

0,8

3,7

Celulozes, papīra un papīra izstrādājumu ražošana

102,6

-1,1

1,0

Izdevējdarbība, poligrāfija un ierakstu reproducēšana

99,7

-0,4

3,5

Ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošana

101,9

2,1

6,0

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

104,4

0,2

8,8

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

107,9

1,8

12,9

Gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnu un iekārtu) ražošana

105,8

2,9

8,6

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

104,1

0,6

9,0

Elektrisko mašīnu un aparātu ražošana

108,9

2,4

10,6

Citu transportlīdzekļu ražošana 1

109,6

1,8

24,4

Mēbeļu ražošana; citur neklasificēta ražošana

99,5

1,3

1,7

Elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde

112,1

3,6

17,2

Elektroenerģija, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgāde

112,7

3,7

17,6

Ūdens ieguve, attīrīšana un sadale

101,0

1,0

7,1

1

Kuģu būve un remonts, kā arī sliežu transporta līdzekļu ražošana.

Maijā, salīdzinot ar aprīli, ražotāju cenu kopējo līmeni visvairāk (par 0,4 procentpunktiem) paaugstināja cenu kāpums elektroenerģijā, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgādē (galvenokārt gāzes sadalē pa gāzes vadiem). Par 0,2 procentpunktiem kopējo cenu līmeni palielināja cenu pieaugums koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā (galvenokārt zāģēšanā, ēvelēšanā un impregnēšanā), par 0,1 procentpunktu katrā nozarē - ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru, nemetālisko minerālu izstrādājumu, gatavo metālizstrādājumu, izņemot mašīnu un iekārtu (galvenokārt metāla konstrukciju un to sastāvdaļu), citu transportlīdzekļu, kā arī mēbeļu un citur neklasificētā ražošanā. Vienlaikus neliela pazeminoša ietekme bija cenu kritumam apģērbu ražošanā, kažokādu apstrādē un krāsošanā, celulozes, papīra un papīra izstrādājumu ražošanā, kā arī izdevējdarbībā, poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā.

Gada laikā vislielāko ietekmi uz ražotāju cenu kopējo līmeni, palielinot to par 2,1 procentpunktu, atstāja tarifu pieaugums elektroenerģijā, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgādē. Produkcijas sadārdzināšanās pārtikas produktu un dzērienu ražošanā kopējo cenu līmeni paaugstināja par 1,5 procentpunktiem, koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu), kā arī citu transportlīdzekļu ražošanā – par 0,7 procentpunktiem katrā nozarē, nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā – par 0,5 procentpunktiem, gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnu un iekārtu) ražošanā – par 0,3 procentpunktiem.

Sagatavojusi Cenu statistikas departamenta
Ražotāju cenu indeksu daļa
Tālr. 7366852
Inga Kunstvere

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi