Preses relīze

Par ražotāju cenu indeksiem 2006.gada novembrī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka ražotāju cenas Latvijas rūpniecībā 2006.gada novembrī, salīdzinot ar oktobri, palielinājās par 1,6%. Gada laikā (salīdzinājumā ar 2005.gada novembri) ražotāju cenas pieauga par 13,0%. 2005.gada novembrī, salīdzinot ar oktobri, cenas palielinājās par 1,0%, bet, salīdzinot ar 2004.gada novembri, – par 6,7%.

Ražotāju cenu indeksi un cenu pārmaiņas 2006. gada vienpadsmit mēnešos
(procentos)

Cenu indekss(2005. XII=100)

Cenu pārmaiņas, salīdzinot ar

iepriekšējo mēnesi

iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi

2006.g.

janvāris

101,3

1,3

7,1

februāris

102,1

0,8

7,2

marts

103,6

1,5

8,3

aprīlis

103,9

0,3

8,8

maijs

105,3

1,4

10,0

jūnijs

106,0

0,6

9,7

jūlijs

106,8

0,8

11,4

augusts

107,8

0,9

11,1

septembris

109,0

1,1

11,8

oktobris

110,7

1,6

12,3

novembris

112,5

1,6

13,0

Ražotāju cenu pārmaiņas rūpniecībā sadalījumā pa produkcijas realizācijas virzieniem
(procentos)

2006.gada novembrī, salīdzinot ar

2006.gada oktobri

2005.gada novembri

Visa rūpniecības produkcija
   tai skaitā:

1,6

13,0

   vietējā tirgū realizētā produkcija

1,6

12,0

   eksportētā produkcija

1,6

14,4

Ražotāju cenu indeksi un cenu pārmaiņas 2006.gada novembrī
svarīgākajās rūpniecības nozarēs
(procentos)Cenu indekss(2005. XII=100)

Cenu pārmaiņas 2006.gada novembrī, salīdzinot ar

2006.gada
oktobri

2005.gada novembri

Visa rūpniecība

112,5

1,6

13,0

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

118,0

2,8

20,0

Apstrādes rūpniecība

111,7

1,4

12,3

Pārtikas produktu un dzērienu ražošana

105,7

1,4

5,8

Tekstilizstrādājumu ražošana

99,2

0,1

-1,5

Apģērbu ražošana; kažokādu apstrāde un krāsošana

107,9

1,0

7,7

Koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošana

116,8

3,5

18,6

Celulozes, papīra un papīra izstrādājumu ražošana

106,2

-1,5

-3,5

Izdevējdarbība, poligrāfija un ierakstu reproducēšana

97,3

-1,5

-0,8

Ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošana

106,6

0,9

8,9

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

107,8

1,6

7,7

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

116,4

0,5

16,9

Gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnu un iekārtu) ražošana

108,5

-1,3

6,6

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

110,4

1,0

10,0

Elektrisko mašīnu un aparātu ražošana

108,4

0,8

9,4

Citu transportlīdzekļu ražošana 1

113,2

1,7

13,0

Mēbeļu ražošana; citur neklasificēta ražošana

103,2

-2,9

5,3

Elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde

117,2

2,9

17,2

Elektroenerģija, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgāde

117,8

3,0

17,7

Ūdens ieguve, attīrīšana un sadale

105,1

0,0

6,0


__________________________
1 Kuģu būve un remonts, kā arī sliežu transporta līdzekļu ražošana.

Novembrī, salīdzinot ar oktobri, ražotāju cenu kopējo līmeni visvairāk (par 0,7 procentpunktiem) paaugstināja cenu kāpums koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā (galvenokārt zāģēšanā, ēvelēšanā un impregnēšanā). Par 0,3 procentpunktiem kopējo cenu līmeni palielināja cenu pieaugums pārtikas produktu un dzērienu ražošanā (galvenokārt zivju un zivju produktu pārstrādē un konservēšanā, maizes, svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un kūku ražošanā), kā arī tarifu celšanās elektroenerģijā, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgādē (galvenokārt tvaika un karstā ūdens apgādē). Vienlaikus cenu krišanās izdevējdarbībā, poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā, gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnu un iekārtu), kā arī mēbeļu un citur neklasificētā ražošanā cenu kopējo līmeni pazemināja par 0,1 procentpunktu.

Gada laikā vislielāko ietekmi uz ražotāju cenu kopējo līmeni, palielinot to par 3,6 procentpunktiem, atstāja cenu celšanās koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā. Cenu kāpums elektroenerģijā, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgādē kopējo cenu līmeni paaugstināja par 2,1 procentpunktu, pārtikas produktu un dzērienu ražošanā – par 1,3 procentpunktiem, nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā – par 0,6 procentpunktiem, citu transportlīdzekļu ražošanā – par 0,4 procentpunktiem.

Sagatavojusi Cenu statistikas departamenta
Ražotāju cenu indeksu daļa
Tālr. 7366862
Inta Spitāne

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi