Preses relīze

Par ražotāju cenu indeksiem 2006.gada oktobrī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka ražotāju cenas Latvijas rūpniecībā 2006.gada oktobrī, salīdzinot ar septembri, palielinājās par 1,6%. Gada laikā (salīdzinājumā ar 2005.gada oktobri) ražotāju cenas pieauga par 12,3%. Tas ir lielākais cenu kāpums pēdējo desmit gadu laikā (1996.gada oktobrī, salīdzinot ar 1995.gada oktobri cenas palielinājās par 12,6).

Ražotāju cenu indeksi un cenu pārmaiņas 2006. gada desmit mēnešos
(procentos)

 

Cenu indekss

Cenu pārmaiņas, salīdzinot ar

(2005. XII=100)

iepriekšējo mēnesi

iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi

2006.g.

janvāris

101,3

1,3

7,1

februāris

102,1

0,8

7,2

marts

103,6

1,5

8,3

aprīlis

103,9

0,3

8,8

maijs

105,3

1,4

10,0

jūnijs

106,0

0,6

9,7

jūlijs

106,8

0,8

11,4

augusts

107,8

0,9

11,1

septembris

109,0

1,1

11,8

oktobris

110,7

1,6

12,3

Ražotāju cenu pārmaiņas rūpniecībā sadalījumā pa produkcijas realizācijas virzieniem
(procentos)


2006.gada oktobrī, salīdzinot ar

2006.gada septembri

2005.gada oktobri

Visa rūpniecības produkcija
tai skaitā:

1.6

12.3

vietējā tirgū realizētā produkcija

0,9

11,2

eksportētā produkcija

2,5

13,9


Ražotāju cenu indeksi un cenu pārmaiņas 2006.gada oktobrī svarīgākajās rūpniecības nozarēs(procentos)


Cenu indekss(2005. XII=100)

Cenu pārmaiņas 2006.gada oktobrī, salīdzinot ar

2006.gada septembri

2005.gada oktobri

Visa rūpniecība

110,7

1,6

12,3

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

114,7

4,4

17,1

  Apstrādes rūpniecība

110,2

2,0

11,7

Pārtikas produktu un dzērienu ražošana

104,2

0,6

5,3

Tekstilizstrādājumu ražošana

99,1

-0,3

-0,7

Apģērbu ražošana; kažokādu apstrāde un krāsošana

106,8

1,7

6,7

Koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošana

112,9

4,7

15,5

Celulozes, papīra un papīra izstrādājumu ražošana

107,7

2,8

3,4

Izdevējdarbība, poligrāfija un ierakstu reproducēšana

98,8

0,5

2,5

Ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošana

105,7

0,1

9,9

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

106,1

0,3

6,4

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

115,7

0,4

16,6

Gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnu un iekārtu) ražošana

110,0

0,0

9,7

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

109,3

0,2

9,1

Elektrisko mašīnu un aparātu ražošana

107,5

0,3

7,8

Citu transportlīdzekļu ražošana 1

111,3

0,7

11,5

Mēbeļu ražošana; citur neklasificēta ražošana

106,3

4,5

9,5

  Elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde

114,0

-1,5

16,2

Elektroenerģija, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgāde

114,4

-1,5

16,6

Ūdens ieguve, attīrīšana un sadale

105,1

0,0

7,2

_________________________________
1 Kuģu būve un remonts, kā arī sliežu transporta līdzekļu ražošana

Oktobrī, salīdzinot ar septembri, ražotāju cenu kopējo līmeni visvairāk (par 0,9 procentpunktiem) paaugstināja cenu kāpums koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā (galvenokārt zāģēšanā, ēvelēšanā un impregnēšanā). Vienlaikus tarifu krišanās tvaika un karstā ūdens piegādē ražotāju cenu kopējo līmeni pazemināja par 0,2 procentpunktiem.

Gada laikā vislielāko iespaidu uz ražotāju cenu kopējo līmeni, palielinot to par 3,0 procentpunktiem, atstāja cenu celšanās koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā. Cenu kāpums elektroenerģijā, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgādē kopējo cenu līmeni paaugstināja par 1,9 procentpunktiem, pārtikas produktu un dzērienu ražošanā – par 1,2 procentpunktiem, nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā – par 0,6 procentpunktiem, gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnu un iekārtu) ražošanā, kā arī mēbeļu un citur neklasificētā ražošanā – par 0,4 procentpunktiem katrā nozarē.

Sagatavojusi Cenu statistikas departamenta
Ražotāju cenu indeksu daļa
Tālr. 7366813
Aleksandrs Gržibovskis

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi