Preses relīze

Par ražotāju cenu indeksiem 2006.gada septembrī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka ražotāju cenas Latvijas ražotāju cenas Latvijas rūpniecībā 2006.gada septembrī, salīdzinot ar augustu, palielinājās par 1,1%. Gada laikā (salīdzinājumā ar 2005.gada septembri), ražotāju cenas pieauga par 11,8%. 2005.gada septembrī, salīdzinot ar augustu, cenas palielinājās par 0,4%, bet, salīdzinot ar 2004.gada septembri, – par 6,3%.

Ražotāju cenu indeksi un cenu pārmaiņas 2006. gada deviņos mēnešos bija sekojošas:(procentos)


Cenu indekss

Cenu pārmaiņas, salīdzinot ar

(2005. XII=100)

iepriekšējo mēnesi

iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi

2006.g.

janvāris

101,3

1,3

7,1

februāris

marts

102,1

103,6

0,8

1,5

7,2

8,3

aprīlis

103,9

0,3

8,8

maijs

105,3

1,4

10,0

jūnijs

106,0

0,6

9,7

jūlijs

106,8

0,8

11,4

augusts

107,8

0,9

11,1

septembris

109,0

1,1

11,8


Ražotāju cenu pārmaiņas rūpniecībā sadalījumā pa produkcijas realizācijas virzieniem(procentos)

2006.gada septembris,
salīdzinot ar

2006.gada 3.ceturksnis,
salīdzinot ar

2006.gada augustu

2005.gada septembri

2006.gada 2.ceturksni

2005.gada 3.ceturksni

Visa rūpniecības produkcija

1,1

11,8

2,7

11,4

tai skaitā:

 

 

 

 

vietējā tirgū realizētā produkcija

1,3

11,2

2,5

10,7

eksportētā produkcija

0,8

12,7

2,9

12,5

Ražotāju cenu indeksi un cenu pārmaiņas 2006.gada septembrī
svarīgākajās rūpniecības nozarēs
(procentos)

 

Cenu indekss (2005. XII=100)

Cenu pārmaiņas 2006.gada septembrī, salīdzinot ar

2006.gada augustu

2005.gada septembri

Visa rūpniecība

109,0

1,1

11,8

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

109,8

-2,6

12,3

Apstrādes rūpniecība

108,1

1,1

10,9

Pārtikas produktu un dzērienu ražošana

103,6

0,1

6,0

Tekstilizstrādājumu ražošana

99,4

-0,1

-0,3

Apģērbu ražošana; kažokādu apstrāde un krāsošana

105,0

-0,3

6,1

Koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošana

107,8

2,7

11,2

Celulozes, papīra un papīra izstrādājumu ražošana

104,9

0,9

6,5

Izdevējdarbība, poligrāfija un ierakstu reproducēšana

98,3

-0,6

2,2

Ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošana

105,5

0,6

9,8

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

105,8

0,2

9,0

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

115,3

0,5

17,9

Gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnu un iekārtu) ražošana

110,0

2,4

9,5

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

109,1

1,2

11,2

Elektrisko mašīnu un aparātu ražošana

107,2

2,5

7,6

Citu transportlīdzekļu ražošana 1

110,5

0,1

11,7

Mēbeļu ražošana; citur neklasificēta ražošana

101,7

1,8

3,4

Elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde

115,7

1,4

18,6

Elektroenerģija, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgāde

116,2

1,5

19,1

Ūdens ieguve, attīrīšana un sadale

105,1

0,0

7,2

____________________________________
1 Kuģu būve un remonts, kā arī sliežu transporta līdzekļu ražošana.

Septembrī, salīdzinot ar augustu, ražotāju cenu kopējo līmeni visvairāk (par 0,5 procentpunktiem) paaugstināja cenu kāpums koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā (galvenokārt zāģēšanā, ēvelēšanā un impregnēšanā). Tarifu celšanās elektroenerģijā, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgādē (galvenokārt tvaika un karstā ūdens apgādē) kopējo cenu līmeni paaugstināja par 0,2 procentpunktiem.

Gada laikā vislielāko iespaidu uz ražotāju cenu kopējo līmeni, palielinot to par 2,2 procentpunktiem katrā nozarē, atstāja cenu kāpums koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā, kā arī tarifu kāpums elektroenerģijā, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgādē. Produkcijas sadārdzināšanās pārtikas produktu un dzērienu ražošanā kopējo cenu līmeni palielināja par 1,4 procentpunktiem, nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā – par 0,7 procentpunktiem, gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnu un iekārtu) ražošanā – par 0,4 procentpunktiem, iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanā, kā arī citu transportlīdzekļu ražošanā – par 0,3 procentpunktiem.

2006.gada 3.ceturksnī, salīdzinot ar 2.ceturksni, ražotāju cenas kopumā pieauga par 2,7%. Straujāk cenas cēlās nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā (par 5,4%), koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā (par 4,6%), ūdens ieguvē, attīrīšanā un sadalē (par 4,4%), celulozes, papīra un papīra izstrādājumu ražošanā (par 3,5%), gatavo metālizstrādājumu, kā arī iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanā (par 3,4% katrā nozarē). Vienlaikus nozīmīgākais cenu samazinājums bija vērojams izdevējdarbībā, poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā (par 1,4%), apģērbu ražošanā, kažokādu apstrādē un krāsošanā, kā arī elektrisko mašīnu un aparātu ražošanā (par 1,1% katrā nozarē).

Šā gada 3.ceturksnī, salīdzinot ar attiecīgo laika posmu pērn, ražotāju cenas kopumā pieauga par 11,4%. Ievērojami palielinājās tarifi elektroenerģijā, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgādē (par 18,3%), cenas nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā (par 17,2%), citu transportlīdzekļu ražošanā (par 15,2%), ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē (par 13,9%).

Sagatavojusi Cenu statistikas departamenta
Ražotāju cenu indeksu daļa
Tālr. 7366813
Aleksandrs Gržibovskis

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi