Preses relīze

Par ražotāju cenu pārmaiņām 2007.gada janvārī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka ražotāju cenas Latvijas rūpniecībā 2007.gada janvārī, salīdzinot ar 2006.gada decembri, vidēji pieauga par 3,4%. Gada laikā (2007.gada janvārī, salīdzinot ar 2006.gada janvāri) ražotāju cenas cēlās par 15,5%. Tas ir lielākais cenu kāpums kopš 1996.gada jūnija, kad salīdzinājumā ar 1995.gada jūniju tās pieauga par 16,4%.

Analizējot ražotāju cenu pārmaiņas atkarībā no produkcijas realizācijas virzieniem, ir redzams, ka šā gada janvārī cenas straujāk kāpa produkcijai, kura tiek realizēta vietējā tirgū:

(procentos)


 

Cenu pārmaiņas 2007.gada janvārī, salīdzinot ar 2006.gada

decembri

janvāri

Visa rūpniecības produkcija
tai skaitā:

3,4

15,5

vietējā tirgū realizētā produkcija

4,5

15,8

eksportētā produkcija

1,9

15,2


 

Galvenais iemesls ir atšķirības realizētās produkcijas struktūrā (piemēram, elektroenerģiju, gāzi un ūdeni realizē tikai vietējā tirgū).

Ražotāju cenu indeksi un cenu pārmaiņas 2007.gada janvārī svarīgākajās rūpniecības nozarēs

(procentos)

Cenu indekss
(2006. XII=100)

Cenu pārmaiņas 2007.gada janvārī, salīdzinot ar 2006.gada

decembri

janvāri

Visa rūpniecība

103,4

3,4

15,5

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

103,9

3,9

20,0

Apstrādes rūpniecība

102,9

2,9

14,8

Pārtikas produktu un dzērienu ražošana

101,1

1,1

7,8

Tekstilizstrādājumu ražošana

101,5

1,5

1,9

Apģērbu ražošana; kažokādu apstrāde un krāsošana

102,9

2,9

10,6

Koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošana

104,4

4,4

25,2

Celulozes, papīra un papīra izstrādājumu ražošana

101,9

1,9

7,8

Izdevējdarbība, poligrāfija un ierakstu reproducēšana

119,7

19,7

18,6

Ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošana

105,5

5,5

11,9

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

100,4

0,4

5,3

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

101,7

1,7

15,4

Gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnu un iekārtu) ražošana

104,3

4,3

10,7

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

101,1

1,1

11,8

Elektrisko mašīnu un aparātu ražošana

112,1

12,1

14,8

Citu transportlīdzekļu ražošana 1

101,1

1,1

9,7

Mēbeļu ražošana; citur neklasificēta ražošana

106,9

6,9

15,7

Elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde

106,5

6,5

20,4

Elektroenerģija, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgāde

106,7

6,7

21,0

Ūdens ieguve, attīrīšana un sadale

100,0

0,0

5,5

___________________________
1
Kuģu būve un remonts, kā arī sliežu transporta līdzekļu ražošana.

2007.gada janvārī, salīdzinot ar pērnā gada decembri, ražotāju cenu kopējo līmeni visvairāk (par 0,8 procentpunktiem) paaugstināja tarifu kāpums elektroenerģijā, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgādē (konkrēti – elektroenerģijas ražošanā), kā arī koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā (galvenokārt zāģēšanā, ēvelēšanā un impregnēšanā). Par 0,7 procentpunktiem kopējo cenu līmeni palielināja cenu pieaugums izdevējdarbībā, poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā, par 0,2 procentpunktiem katrā nozarē - pārtikas produktu un dzērienu ražošanā, gatavo metālizstrādājumu ražošanā, elektrisko mašīnu un aparātu ražošanā, kā arī mēbeļu un citur neklasificētā ražošanā.

Gada laikā vislielāko iespaidu uz ražotāju cenu kopējo līmeni, palielinot to par 2,5 procentpunktiem, atstāja tarifu celšanās elektroenerģijā, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgādē. Produkcijas sadārdzināšanās koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā kopējo cenu līmeni palielināja par 4,8 procentpunktiem, pārtikas produktu un dzērienu ražošanā – par 1,7 procentpunktiem, izdevējdarbībā, poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā – par 0,7 procentpunktiem, nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā – par 0,6 procentpunktiem.

2007.gada janvārī, līdzīgi kā iepriekšējos gados, ir aktualizēti ražotāju cenu indeksa aprēķinos lietotie “svari” – par tiem izmanto 2005.gadā realizētās produkcijas apjoma sadalījumu atbilstoši Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijas (NACE Rev.1.1) struktūrai. Par bāzes cenām kalpo iepriekšējā gada decembra cenas. Lai nodrošinātu “svaru” un cenu bāzes perioda atbilstību, “svari” ir pārrēķināti 2006.gada decembra cenās.

Sagatavojusi Cenu statistikas departamenta
Ražotāju cenu indeksu daļa
Tālr. 7366813
Aleksandrs Gržibovskis

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi