Preses relīze

Ražotāju cenu līmenis rūpniecībā novembrī palielinājās par 0,2 %

2018. gada novembrī salīdzinājumā ar oktobri ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā palielinājās par 0,2 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenu līmenis palielinājās par 0,2 %, eksportētajai produkcijai cenu līmenis pieauga par 0,1 %. Eksportam uz eirozonas valstīm cenu līmenis palielinājās par 0,6 %, savukārt eksportam uz ārpus eirozonas valstīm samazinājās par 0,4 %.

Ražotāju cenu pārmaiņas mēneša laikā visvairāk ietekmēja cenu kāpums gatavo metālizstrādājumu ražošanā, izņemot mašīnas un iekārtas, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā, kā arī datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā. Cenu pazeminošā ietekme bija tvaika piegādē un gaisa kondicionēšanā, elektroenerģijas sadalē un tirdzniecībā.

Ražotāju cenu pārmaiņas 2018. gada novembrī
(procentos)

 

Svari

Cenu pārmaiņas 2018. gada novembrī, salīdzinot ar

2018. gada oktobri

2017. gada novembri

Visa rūpniecības produkcija

100,0

0,2

5,4

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,4

-0,5

2,3

Apstrādes rūpniecība

76,5

0,3

4,3

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

17,3

-0,4

9,6

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

3,8

-0,5

8,9

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

0,2

6,9

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,6

0,2

1,8

Apstrādes rūpniecība

56,4

0,8

5,0

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

35,4

-0,4

9,6

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

6,6

-0,5

9,8

Eksportētā produkcija

100,0

0,1

3,9

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

3,1

-0,8

2,6

Apstrādes rūpniecība

95,7

0,1

4,0

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

1,2

-0,7

4,2

 

2018. gada novembrī, salīdzinot ar 2017. gada novembri, vidējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā ir palielinājies par 5,4 %. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenas pieauga par 6,9 %, eksportētajai produkcijai – par 3,9 %. Eksportam uz eirozonas valstīm cenas augušas par 4,0 %, eksportam uz ārpus eirozonas valstīm – par 3,9 %.

Būtiskākā ietekme cenu pieaugumam bija koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā, izņemot mēbeles, elektroenerģijas tirdzniecībai un ražošanai, tvaika piegādei un gaisa kondicionēšanai, gāzes realizācijai pa cauruļvadiem. Lielākā pazeminošā ietekme bija elektrisko iekārtu ražošanā.

Šogad informāciju par ražotāju cenām rūpniecībā sniedz vairāk nekā 600 uzņēmumi, kuri indeksa aprēķiniem katru mēnesi CSP paziņo ap 2,6 tūkstošiem cenu, no tām ap 1,4 tūkstošiem par vietējā tirgū un ap 1,2 tūkstošiem par eksporta tirgos realizēto produkciju un rūpnieciskajiem pakalpojumiem.

Informāciju par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2018. gada decembrī publicēs 2019. gada 22. janvārī.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts:
media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366989, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Rita Brice
Ražotāju cenu indeksu daļa
E-pasts: Rita.Brice@csb.gov.lv
Tālr.:67366862

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi