Preses relīze

Par ražotāju cenu indeksiem 2006.g.

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka ražotāju cenas gada laikā (2006.gada decembrī, salīdzinot ar 2005.gada decembri) Latvijas rūpniecībā kopumā pieauga par 13,2%. Tas ir lielākais cenu pieaugums kopš 1996.gada augusta, kad, salīdzinot ar 1995.gada augustu, tās cēlās par 14,6%. Salīdzinājumā ar novembri ražotāju cenas palielinājās par 0,7%. Gadu iepriekš – 2005.gada decembrī, salīdzinot ar 2004.gada decembri, cenas pieauga par 7,0%, bet, salīdzinot ar 2005.gada novembri, - par 0,4%.

Ražotāju cenu indeksi un cenu pārmaiņas 2006. gada mēnešos
(procentos)


Cenu indekss

Cenu pārmaiņas, salīdzinot ar

(2005. XII=100)

iepriekšējo mēnesi

iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi

2006.g.

janvāris

101,3

1,3

7,1

februāris

102,1

0,8

7,2

marts

103,6

1,5

8,3

aprīlis

103,9

0,3

8,8

maijs

105,3

1,4

10,0

jūnijs

106,0

0,6

9,7

jūlijs

106,8

0,8

11,4

augusts

107,8

0,9

11,1

septembris

109,0

1,1

11,8

oktobris

110,7

1,6

12,3

novembris

112,5

1,6

13,0

decembris

113,2

0,7

13,2Ražotāju cenu pārmaiņas rūpniecībā sadalījumā pa produkcijas realizācijas virzieniem
(procentos)

2006.gads, salīdzinot ar 2005.gadu

2006.gada 4.ceturksnis, salīdzinot ar

2006.gada decembris, salīdzinot ar

2006. gada 3.ceturksni

2005. gada 4.ceturksni

2006. gada novembri

2005. gada decembri

Visa rūpniecības produkcija
tai skaitā:

10,3

3,9

12,8

0,7

13,2

vietējā tirgū realizētā produkcija

10,0

3,4

12,0

0,9

12,7

eksportētā produkcija

10,9

4,7

14,0

0,3

13,9

Ražotāju cenu indeksi un cenu pārmaiņas 2006.gada decembrī
svarīgākajās rūpniecības nozarēs
(procentos)

Cenu indekss(2005. XII=100)

Cenu pārmaiņas 2006.gada decembrī, salīdzinot ar

2006.gada novembri

2005.gada decembri

Visa rūpniecība

113,2

0,7

13,2

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

120,0

1,7

20,0

Apstrādes rūpniecība

112,6

0,8

12,6

Pārtikas produktu un dzērienu ražošana

106,8

1,1

6,8

Tekstilizstrādājumu ražošana

100,0

0,8

0,0

Apģērbu ražošana; kažokādu apstrāde un krāsošana

107,5

-0,4

7,5

Koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošana

120,8

3,4

20,8

Celulozes, papīra un papīra izstrādājumu ražošana

103,9

-2,2

3,9

Izdevējdarbība, poligrāfija un ierakstu reproducēšana

100,3

3,1

0,3

Ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošana

107,4

0,8

7,4

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

108,8

0,9

8,8

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

118,2

1,6

18,2

Gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnu un iekārtu) ražošana

109,9

1,3

9,9

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

110,8

0,4

10,8

Elektrisko mašīnu un aparātu ražošana

106,8

-1,5

6,8

Citu transportlīdzekļu ražošana 1

112,4

-0,8

12,4

Mēbeļu ražošana; citur neklasificēta ražošana

104,8

1,5

4,8

Elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde

116,9

-0,3

16,9

Elektroenerģija, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgāde

117,4

-0,3

17,4

Ūdens ieguve, attīrīšana un sadale

105,5

0,4

5,5

_______________________________________
1
Kuģu būve un remonts, kā arī sliežu transporta līdzekļu ražošana.

Aizvadītā gada decembrī, salīdzinot ar novembri, ražotāju cenu kopējo līmeni visvairāk (par 0,7 procentpunktiem) paaugstināja cenu kāpums koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā (galvenokārt zāģēšanā, ēvelēšanā un impregnēšanā). Cenu sadārdzinājums pārtikas produktu un dzērienu ražošanā (galvenokārt zivju un zivju produktu pārstrādē un konservēšanā, kā arī piena pārstrādē un siera ražošanā) kopējo cenu līmeni palielināja par 0,2 procentpunktiem.

2006.gada decembrī salīdzinājumā ar 2005.gada decembri vislielāko iespaidu uz ražotāju cenu kopējo līmeni, paaugstinot to par 4,1 procentpunktu, atstāja cenu celšanās koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā. Cenu kāpums elektroenerģijā, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgādē kopējo cenu līmeni palielināja par 2,0 procentpunktiem, pārtikas produktu un dzērienu ražošanā – par 1,5 procentpunktiem, nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā – par 0,7 procentpunktiem, gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnu un iekārtu) ražošanā – par 0,4 procentpunktiem, iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanā, kā arī citu transportlīdzekļu ražošanā – par 0,3 procentpunktiem katrā nozarē.

Aizvadītā gada 4.ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, ražotāju cenas kopumā palielinājās par 3,9%. Straujāk cenas pieauga koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā (par 11,0%), ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē (par 5,8%).

2006.gada 4.ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni, ražotāju cenas caurmērā cēlās par 12,8%. Vislielākais sadārdzinājums (19,0%) bija vērojams ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē. Koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā cenas palielinājās par 18,3%, nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā, kā arī elektroenerģijas, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgādē – par 17,2% katrā nozarē.

2006.gadā salīdzinājumā ar 2005.gadu ražotāju cenas vidēji pieauga par 10,3%. Lielākais cenu kāpums bija vērojams citu transportlīdzekļu ražošanā (par 20,3%), elektroenerģijas, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgādē (par 15,3%), nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā (par 15,1%), ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē (par 14,1%).

Sagatavojusi Cenu statistikas departamenta
Ražotāju cenu indeksu daļa
Tālr. 7366813
Aleksandrs Gržibovskis

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi