Preses relīze

Par būvniecības izmaksu indeksiem 2006.gadā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2006.gada 4.ceturksnī salīdzinājumā ar 2005. gada 4.ceturksni būvniecības izmaksas Latvijā cēlās vidēji par 25,0%. Visstraujāk – par 41,1% – pieauga strādnieku darba samaksa. Izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai palielinājās par 30,3%, būvmateriālu cenas – par 15,2%. Vislielākais būvizmaksu pieaugums bija vērojams biroju ēku renovācijā – par 31,9%, rūpniecības, lauksaimniecības un tirdzniecības ēku rekonstrukcijā un celtniecībā – par 25,7%, dzīvojamo māju celtniecībā – par 25,1% un transporta objektu būvē – par 23,8%. Pazemes maģistrālo cauruļvadu izbūvē izmaksas palielinājās par 23,0%, izglītības un veselības aizsardzības ēku renovācijā – par 22,1%.

2006.gada 4.ceturksnī, salīdzinot ar 3.ceturksni, būvniecības izmaksas pieauga vidēji par 4,1%. Mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas palielinājās par 7,6%, strādnieku darba samaksa – par 4,1%, būvmateriālu cenas – par 3,3%. Visvairāk izmaksas cēlās pazemes maģistrālo cauruļvadu izbūvē – par 5,5%, dzīvojamo māju celtniecībā – par 5,1%, kā arī izglītības un veselības aizsardzības ēku renovācijā – par 4,8%. Biroju ēku renovācijā izmaksas pieauga par 3,8%, rūpniecības, lauksaimniecības un tirdzniecības ēku rekonstrukcijā un celtniecībā – par 3,5% un transporta objektu būvē – par 3,4%.

Kopumā 2006.gadā salīdzinājumā ar 2005.gadu būvniecības izmaksas Latvijā vidēji cēlās par 20,9%. Jāatzīmē, ka tik ievērojams būvniecības izmaksu kāpums Latvijā nebija novērots kopš 1995.gada. Visstraujāk pieauga strādnieku darba samaksa – par 44,2%. Izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai palielinājās par 20,9%, būvmateriālu cenas – par 10,1%. Vislielākais būvizmaksu pieaugums bija vērojams biroju ēku renovācijā, rūpniecības, lauksaimniecības un tirdzniecības ēku rekonstrukcijā un celtniecībā (attiecīgi par 31,1% un 22,1%). Pazemes maģistrālo cauruļvadu izbūvē izmaksas palielinājās par 21,2%, transporta objektu būvē – par 20,2%, dzīvojamo māju celtniecībā – par 18,6%, izglītības un veselības aizsardzības ēku renovācijā – par 12,3%.

Sagatavojusi Cenu statistikas departamenta
Ražotāju cenu indeksu daļa
tālr. 7366813
Aleksandrs Gržibovskis

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi