Preses relīze

Par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2007.gada maijā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka ražotāju cenas Latvijas rūpniecībā 2007.gada maijā, salīdzinot ar aprīli, palielinājās par 1,5%. Gada laikā (salīdzinājumā ar 2006.gada maiju) tās pieauga par 17,9%.

Ražotāju cenu indeksi un cenu pārmaiņas 2007. gada piecos mēnešos
(procentos)


Cenu indekss
(2006. XII=100)

Cenu pārmaiņas, salīdzinot ar

iepriekšējo mēnesi

iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi

2007.g.

janvāris

103,3

3,3

15,4

februāris

104,6

1,3

16,1

marts

106,2

1,5

16,0

aprīlis

108,1

1,8

17,8

maijs

109,7

1,5

17,9

 

Ražotāju cenu pārmaiņas rūpniecībā sadalījumā pa produkcijas realizācijas virzieniem
(procentos)

2007.gada maijā, salīdzinot ar

2007.gada aprīli

2006.gada maiju

Visa rūpniecības produkcija
tai skaitā:

1,5

17,9

vietējā tirgū realizētā produkcija

2,3

18,5

eksportētā produkcija

0,4

17,0

Ražotāju cenu indeksi un cenu pārmaiņas 2007.gada maijā
svarīgākajās rūpniecības nozarēs
(procentos)


Cenu indekss
(2006. XII=100)

Cenu pārmaiņas 2007.gada maijā, salīdzinot ar

2007.gada aprīli

2006.gada maiju

Visa rūpniecība

109,7

1,5

17,9

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

103,8

0,2

16,2

Apstrādes rūpniecība

109,2

1,2

17,8

Pārtikas produktu un dzērienu ražošana

104,2

0,9

10,0

Tekstilizstrādājumu ražošana

104,6

0,1

5,0

Apģērbu ražošana; kažokādu apstrāde un krāsošana

101,8

-0,9

4,5

Koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošana

111,1

-0,3

33,0

Celulozes, papīra un papīra izstrādājumu ražošana

102,1

0,0

3,3

Izdevējdarbība, poligrāfija un ierakstu reproducēšana

111,8

-4,7

12,5

Ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošana

106,1

0,2

11,8

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

108,3

5,1

12,8

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

121,7

14,2

33,3

Gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnu un iekārtu) ražošana

109,1

0,2

13,3

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

105,0

1,1

11,8

Elektrisko mašīnu un aparātu ražošana

113,8

-1,2

11,7

Citu transportlīdzekļu ražošana 1

102,5

0,0

5,1

Mēbeļu ražošana; citur neklasificēta ražošana

106,8

3,4

12,5

Elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde

113,8

3,8

18,7

Elektroenerģija, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgāde

113,8

4,0

18,6

Ūdens ieguve, attīrīšana un sadale

114,6

0,0

19,7

_____________
1Kuģu būve un remonts, kā arī sliežu transporta līdzekļu ražošana.

Maijā, salīdzinot ar aprīli, ražotāju cenu kopējo līmeni visvairāk paaugstināja cenu celšanās nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā (par 0,7 procentpunktiem), kā arī tarifu kāpums elektroenerģijā, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgādē (par 0,5 procentpunktiem). Produkcijas sadārdzināšanās pārtikas produktu un dzērienu ražošanā kopējo ražotāju cenu līmeni palielināja par 0,2 procentpunktiem. Vienlaikus cenu pazemināšanās izdevējdarbībā, poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā kopējo cenu līmeni pazemināja par 0,2 procentpunktiem.

Gada laikā vislielāko iespaidu uz ražotāju cenu kopējo līmeni, palielinot to par 5,9 procentpunktiem, atstāja cenu celšanās koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā. Tarifu kāpums elektroenerģijā, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgādē kopējo cenu līmeni paaugstināja par 2,4 procentpunktiem. Produkcijas sadārdzināšanās pārtikas produktu un dzērienu ražošanā kopējo ražotāju cenu līmeni palielināja par 2,1 procentpunktu, nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā - par 1,5 procentpunktiem, gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnu un iekārtu ražošanā) - par 0,5 procentpunktiem, izdevējdarbībā, poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā, gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošanā, kā arī mēbeļu un citur neklasificētā ražošanā - par 0,4 procentpunktiem.

Sagatavojusi Cenu statistikas departamenta
Ražotāju cenu indeksu daļa
Tālr. 7366862
Inta Ārija Spitāne

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi