Preses relīze

Par ārējās tirdzniecības vienības vērtību izmaiņām 2007.gada 1.ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2007.gada 1.ceturksnī, salīdzinot ar 2006.gada attiecīgo ceturksni, vienības vērtība (VV) eksportētajām precēm kopumā pieauga par 15,2%, importētajām precēm – par 6,5%. Salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, VV eksportprecēm palielinājās par 2,5%, bet importprecēm – par 0,4%.

Eksporta vienības vērtības indeksi un vienības vērtības pārmaiņas
nozīmīgākajās preču grupās 2007.gada 1.ceturksnī
(procentos)

Svari
2005

Vienības vērtības indekss
2007.g. 1.cet.
(2005=100)

Vienības vērtības pārmaiņas 2007.gada 1.ceturksnī,
salīdzinot ar 2006.gada

1.ceturksni

4.ceturksni

Viss eksports

100.0

119.7

15.2

2.5

Pārtikas rūpniecības ražojumi (ieskaitot dzērienus un tabaku)

6.9

110.6

6.3

-0.9

Minerālprodukti

9.2

108.5

-2.7

-7.5

Ķīmiskās rūpniecības un saskarnozaru ražojumi

5.5

115.9

8.9

0.9

Koksne un tās izstrādājumi

24.8

128.3

29.3

9.2

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi

8.7

108.3

7.3

2.6

Metāli un to izstrādājumi

13.1

132.0

22.9

-1.0

Mašīnas un mehānismi; elektroiekārtas

9.3

107.2

3.0

1.6

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums

4.0

121.2

26.3

4.7

Dažādi izstrādājumi

4.4

122.9

15.3

6.8

2007.gada 1.ceturksnī, salīdzinot ar 2006.gada 4.ceturksni, vidējo eksporta vienības vērtības līmeni visvairāk (par 2,3 procentpunktiem) paaugstināja VV celšanās koksnei un tās izstrādājumiem. VV pieaugums dažādiem izstrādājumiem vidējo VV līmeni palielināja par 0,3 procentpunktiem, tekstilmateriāliem un tekstilizstrādājumiem, kā arī satiksmes līdzekļiem un to aprīkojumam – par 0,2 procentpunktiem. Vienlaikus nozīmīgākā pazeminošā ietekme (par 0,7 procentpunktiem) bija vienības vērtības kritumam minerālproduktiem.

Importa vienības vērtības indeksi un vienības vērtības pārmaiņas
svarīgākajās preču grupās 2007.gada 1.ceturksnī
(procentos)

Svari
2005

Vienības vērtības indekss
2007.g. 1.cet.
(2005=100)

Vienības vērtības pārmaiņas
2007.gada 1.ceturksnī,
salīdzinot ar 2006.gada

1.ceturksni

4.ceturksni

Viss imports

100.0

112.2

6.5

0.4

Augu produkti

2.7

122.0

2.4

5.6

Pārtikas rūpniecības ražojumi (ieskaitot dzērienus un tabaku)

6.0

108.0

4.9

0.0

Minerālprodukti

15.4

119.7

4.4

3.2

Ķīmiskās rūpniecības un saskarnozaru ražojumi

8.4

116.5

13.9

8.9

Plastmasas un izstrādājumi no tām

5.1

106.4

4.6

-3.9

Koksne un tās izstrādājumi

2.9

119.4

17.8

3.7

Papīrmasa; papīrs un kartons

2.9

114.0

5.2

2.4

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi

5.1

109.7

4.5

-1.4

Akmens, ģipša, cementa, stikla, keramikas izstrādājumi

2.6

115.3

14.9

2.2

Metāli un to izstrādājumi

9.2

111.6

12.1

-3.2

Mašīnas un mehānismi; elektroiekārtas

19.9

106.3

0.8

-4.0

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums

10.8

113.2

11.7

3.9

Dažādi izstrādājumi

3.0

106.8

1.1

-5.0

Šā gada 1.ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, visvairāk kopējo importa vienības vērtības līmeni paaugstināja VV kāpums ķīmiskās rūpniecības un saskarnozaru ražojumiem, kā arī minerālproduktiem (attiecīgi par 0,7 un 0,5 procentpunktiem). VV palielināšanās satiksmes līdzekļiem un to aprīkojumam kopējo VV līmeni pacēla par 0,4 procentpunktiem, augu produktiem – par 0,2 procentpunktiem. Savukārt vislielākā pazeminošā ietekme (par 0,8 procentpunktiem) bija vienības vērtības kritumam mašīnām, mehānismiem un elektroiekārtām. VV samazinājums metāliem un to izstrādājumiem kopējo VV līmeni pazemināja par 0,3 procentpunktiem, plastmasām un izstrādājumiem no tām, kā arī dažādiem izstrādājumiem – par 0,2 procentpunktiem.

Sagatavojusi Cenu statistikas departamenta
Ražotāju cenu indeksu daļa
tālr.67366813
Aleksandrs Gržibovskis

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi