Preses relīze

Par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2007.gada aprīlī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka ražotāju cenas Latvijas rūpniecībā 2007.gada aprīlī, salīdzinot ar martu, palielinājās par 1,8%. Gada laikā (salīdzinājumā ar 2006.gada aprīli) tās pieauga par 17,8%. Tas ir lielākais cenu kāpums kopš 1994.gada jūlija, kad salīdzinājumā ar 1993.gada jūliju tās pieauga par 18,3%.

Ražotāju cenu indeksi un cenu pārmaiņas 2007. gada četros mēnešos
(procentos)

Cenu indekss(2006. XII=100)

Cenu pārmaiņas, salīdzinot ar

iepriekšējo mēnesi

iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi

2007.g.

janvāris

103.3

3.3

15.4

februāris

104.6

1.3

16.1

marts

106.2

1.5

16.0

aprīlis

108.1

1.8

17.8

Ražotāju cenu pārmaiņas rūpniecībā sadalījumā pa produkcijas realizācijas virzieniem
(procentos)

2007.gada aprīlī, salīdzinot ar

2007.gada martu

2006.gada aprīli

Visa rūpniecības produkcija
tai skaitā:

1.8

17.8

vietējā tirgū realizētā produkcija

1.1

17.5

eksportētā produkcija

2.7

18.2

Ražotāju cenu indeksi un cenu pārmaiņas 2007.gada aprīlī svarīgākajās rūpniecības nozarēs
(procentos)

Cenu indekss(2006. XII=100)

Cenu pārmaiņas 2007.gada aprīlī, salīdzinot ar

2007.gada martu

2006.gada aprīli

Visa rūpniecība

108.1

1.8

17.8

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

103.6

-1.1

15.0

Apstrādes rūpniecība

107.9

2.0

17.7

Pārtikas produktu un dzērienu ražošana

10.3

0.0

9.2

Tekstilizstrādājumu ražošana

10.4

2.1

4.6

Apģērbu ražošana; kažokādu apstrāde un krāsošana

10.7

-1.3

3.5

Koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošana

11.4

2.4

34.6

Celulozes, papīra un papīra izstrādājumu ražošana

102.1

-3.2

2.2

Izdevējdarbība, poligrāfija un ierakstu reproducēšana

117.3

5.1

17.6

Ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošana

105.8

-0.2

13.9

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

103.0

0.6

7.5

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

106.5

0.6

18.8

Gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnu un iekārtu) ražošana

108.9

1.3

16.4

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

103.8

1.6

11.2

Elektrisko mašīnu un aparātu ražošana

115.2

4.0

15.7

Citu transportlīdzekļu ražošana 1

102.5

0.5

7.0

Mēbeļu ražošana; citur neklasificēta ražošana

103.3

1.1

10.3

Elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde

109.7

0.4

18.4

Elektroenerģija, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgāde

109.5

0.5

18.3

Ūdens ieguve, attīrīšana un sadale

114.6

0.0

20.9

__________________________________
1
Kuģu būve un remonts, kā arī sliežu transporta līdzekļu ražošana.

Aprīlī, salīdzinot ar martu, ražotāju cenu kopējo līmeni paaugstināja cenu kāpums koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā, izdevējdarbībā, poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā, kā arī citās nozarēs.

Gada laikā vislielāko iespaidu uz ražotāju cenu kopējo līmeni, palielinot to par 6,2 procentpunktiem, atstāja cenu celšanās koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā. Tarifu kāpums elektroenerģijā, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgādē kopējo cenu līmeni paaugstināja par 2,3 procentpunktiem. Produkcijas sadārdzināšanās pārtikas produktu un dzērienu ražošanā kopējo ražotāju cenu līmeni pacēla par 2,0 procentpunktiem, nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā - par 0,8 procentpunktiem, gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnu un iekārtu) ražošanā - par 0,7 procentpunktiem, izdevējdarbībā, poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā - par 0,6 procentpunktiem.

Sagatavojusi Cenu statistikas departamenta
Ražotāju cenu indeksu daļa
Tālr. 7366813
Aleksandrs Gržibovskis

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi