Preses relīze

Par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2007.gada martā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka ražotāju cenas Latvijas rūpniecībā 2007.gada martā, salīdzinot ar februāri, palielinājās par 1,5%. Gada laikā (salīdzinājumā ar 2006.gada martu) tās pieauga par 16,0%. 2006.gada martā, salīdzinot ar februāri, cenas palielinājās par 1,5%, bet, salīdzinot ar 2005.gada martu, - par 8,3%.

Ražotāju cenu indeksi un cenu pārmaiņas 2007. gada trijos mēnešos (procentos)

Cenu indekss

Cenu pārmaiņas, salīdzinot ar

(2006. XII=100)

iepriekšējo mēnesi

iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi

2007.g.

janvāris

103.3

3.3

15.4

februāris1

104.6

1.3

16.1

 

marts

106.2

1.5

16.0

_____________________________
1
Dati ir koriģēti, sakarā ar respondenta sniegto datu precizēšanu.

Ražotāju cenu pārmaiņas rūpniecībā sadalījumā pa produkcijas realizācijas virzieniem
(procentos)

2007.gada marts,
salīdzinot ar

2007.gada 1.ceturksnis, salīdzinot ar 2006.gada

2007.gada februāri

2006.gada
martu

4.ceturksni

1.ceturksni

Visa rūpniecības produkcija
tai skaitā:

1.5

16.0

5.7

 15.8

vietējā tirgū realizētā produkcija

1.0

16.9

7.1

16.6

eksportētā produkcija

2.1

15.0

3.9

14.9

Ražotāju cenu indeksi un cenu pārmaiņas 2007.gada martā svarīgākajās rūpniecības nozarēs
(procentos)

Cenu indekss(2006. XII=100)

Cenu pārmaiņas 2007.gada martā, salīdzinot ar

2007.gada februāri

2006.gada
martu

Visa rūpniecība

106.2

1.5

16.0

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

104.7

0.4

17.3

Apstrādes rūpniecība

105.8

1.7

15.6

Pārtikas produktu un dzērienu ražošana

103.3

0.9

8.1

Tekstilizstrādājumu ražošana

102.3

-0.1

1.7

Apģērbu ražošana; kažokādu apstrāde un krāsošana

104.0

-0.8

9.7

Koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošana

108.8

2.9

32.3

Celulozes, papīra un papīra izstrādājumu ražošana

105.4

4.6

2.7

Izdevējdarbība, poligrāfija un ierakstu reproducēšana

111.6

-2.1

14.6

Ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošana

106.1

0.3

12.0

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

102.5

1.3

7.1

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

105.9

1.7

19.3

Gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnu un iekārtu) ražošana

107.5

4.3

11.1

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

102.2

0.0

9.7

Elektrisko mašīnu un aparātu ražošana

110.8

-0.3

13.7

Citu transportlīdzekļu ražošana 1

102.0

0.2

5.6

Mēbeļu ražošana; citur neklasificēta ražošana

102.1

-1.7

8.2

Elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde

109.2

0.2

19.1

Elektroenerģija, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgāde

109.0

0.1

19.0

Ūdens ieguve, attīrīšana un sadale

114.6

2.1

20.9

_______________________
1Kuģu būve un remonts, kā arī sliežu transporta līdzekļu ražošana.

Martā, salīdzinot ar februāri, ražotāju cenu kopējo līmeni visvairāk paaugstināja cenu kāpums koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā - par 0,6 procentpunktiem, pārtikas produktu un dzērienu ražošanā, kā arī gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnu un iekārtu) ražošanā - par 0,2 procentpunktiem katrā nozarē. Vienlaikus cenu pazemināšanās izdevējdarbībā, poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā, kā arī mēbeļu ražošanā cenu kopējo līmeni pazemināja par 0,1 procentpunktu katrā nozarē.

Gada laikā vislielāko iespaidu uz ražotāju cenu kopējo līmeni, palielinot to par 5,8 procentpunktiem, atstāja cenu celšanās koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā. Tarifu kāpums elektroenerģijā, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgādē, kopējo cenu līmeni paaugstināja par 2,3 procentpunktiem. Produkcijas sadārdzināšanās pārtikas produktu un dzērienu ražošanā kopējo ražotāju cenu līmeni pacēla par 1,8 procentpunktiem, nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā - par 0,8 procentpunktiem, izdevējdarbībā, poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā, kā arī gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnu un iekārtu) ražošanā - par 0,5 procentpunktiem katrā nozarē.

2007.gada 1.ceturksnī, salīdzinot ar 2006.gada 4.ceturksni, ražotāju cenas kopumā palielinājās par 5,7%. Daudz straujāk cenas pieauga izdevējdarbībā, poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā (par 16,9%), elektrisko mašīnu un aparātu ražošanā (par 10,5%), ūdens ieguvē, attīrīšanā un sadalē (par 9,3%), koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā, kā arī elektroenerģijā, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgādē (par 9,0% katrā nozarē).

Šā gada 1.ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni, ražotāju cenas caurmērā palielinājās par 15,8%. Vislielākais sadārdzinājums bija vērojams koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā - par 28,5%, elektroenerģijā, gāzes tvaika un karstā ūdens apgādē - par 20,8%, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē - par 18,5%, nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā - par 17,6 %.

Sagatavojusi Cenu statistikas departamenta
Ražotāju cenu indeksu daļa
Tālr. 7366813
Aleksandrs Gržibovskis

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi