Preses relīze

Par būvniecības izmaksu indeksiem 2007.g.1.cet.

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2007.gada 1.ceturksnī salīdzinājumā ar 2006. gada 1.ceturksni būvniecības izmaksas Latvijā cēlās vidēji par 30,4%. Visstraujāk – par 52,8% – pieauga strādnieku darba samaksa. Izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai palielinājās par 33,3%, būvmateriālu cenas – par 18,1%. Vislielākais būvizmaksu pieaugums bija vērojams biroju ēku renovācijā (par 40,5%), kā arī izglītības, veselības aizsardzības un sporta ēku renovācijā un celtniecībā (par 38,2%). Dzīvojamo māju celtniecībā izmaksas palielinājās par 29,7%, rūpniecības, lauksaimniecības un tirdzniecības ēku rekonstrukcijā un celtniecībā – par 28,3%, transporta objektu būvē – par 28,2%, pazemes maģistrālo cauruļvadu izbūvē – par 22,1%. Jāatzīmē, ka tik ievērojams būvizmaksu kāpums gada laikā Latvijā nebija novērots kopš 1995.gada 4.ceturkšņa. Tad būvizmaksas, salīdzinot ar 1994.gada 4.ceturksni, pieauga par 31,8%.

Šā gada 1.ceturksnī, salīdzinot ar 2006.gada 4.ceturksni, būvniecības izmaksas pieauga vidēji par 6,5%. Strādnieku darba samaksa palielinājās par 8,0%, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas – par 7,4%, būvmateriālu cenas – par 5,0%. Visvairāk izmaksas cēlās izglītības, veselības aizsardzības un sporta ēku renovācijā un celtniecībā – par 13,0%. Biroju ēku renovācijā, kā arī transporta objektu būvē tās palielinājās par 6,7%. Dzīvojamo māju celtniecībā izmaksas cēlās par 5,9%, rūpniecības, lauksaimniecības un tirdzniecības ēku rekonstrukcijā un celtniecībā – par 5,3% un pazemes maģistrālo cauruļvadu izbūvē – par 2,6%.

2007.gada 1.ceturksnī, tāpat kā iepriekšējos gados, ir aktualizēti būvniecības izmaksu indeksa aprēķinos lietotie svari. Par tiem izmanto pērn būvuzņēmumu pašu spēkiem veikto būvdarbu apjomu, par bāzi cenu salīdzinājumiem lietojot 2005.gada vidējās cenas. Šogad būvniecības izmaksu indeksa aprēķinos papildus iekļauti trīs objekti: pirmsskolas izglītības iestāde, sporta komplekss un viesnīca.

 

Sagatavojusi Cenu statistikas departamenta
Ražotāju cenu indeksu daļa
tālr. 7366813
Aleksandrs Gržibovskis

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi