Preses relīze

Par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2007.gada februārī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka ražotāju cenas Latvijas rūpniecībā 2007.gada februārī, salīdzinot ar janvāri, palielinājās par 1,1%. Gada laikā (salīdzinājumā ar 2006.gada februāri) ražotāju cenas pieauga par 15,8%. Tas joprojām ir lielākais cenu kāpums kopš 1996.gada jūnija, kad salīdzinājumā ar 1995.gada jūniju tās pieauga par 16,4%.

Ražotāju cenu indeksi un cenu pārmaiņas 2007. gada divos mēnešos
(procentos)

Cenu indekss
(2006. XII=100)

Cenu pārmaiņas, salīdzinot ar

iepriekšējo mēnesi

iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi

2007.g.

janvāris1

103,3

3,3

15,4

februāris

104,4

1,1

15,8

_____________________________________
1 Dati precizēti sakarā ar respondenta pieļauto kļūdu janvāra pārskatā.

Ražotāju cenu pārmaiņas rūpniecībā sadalījumā pa produkcijas realizācijas virzieniem
(procentos)

2007.gada februārī, salīdzinot ar

2007.gada janvāri

2006.gada februāri

Visa rūpniecības produkcija
tai skaitā:

 1,1

 15,8

vietējā tirgū realizētā produkcija

1,1

16,6

eksportētā produkcija

1,1

14,7

Ražotāju cenu indeksi un cenu pārmaiņas 2007.gada februārī svarīgākajās rūpniecības nozarēs
(procentos)

Cenu indekss
(2006. XII=100)

Cenu pārmaiņas 2007.gada februārī, salīdzinot ar

2007.gada janvāri

2006.gada februāri

Visa rūpniecība

104,4

1,1

15,8

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

104,3

0,4

18,2

Apstrādes rūpniecība

104,0

1,2

15,1

Pārtikas produktu un dzērienu ražošana

102,4

1,3

9,1

Tekstilizstrādājumu ražošana

102,4

0,9

2,3

Apģērbu ražošana; kažokādu apstrāde un krāsošana

104,8

1,9

12,8

Koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošana

105,7

1,2

28,0

Celulozes, papīra un papīra izstrādājumu ražošana

100,7

-1,1

2,8

Izdevējdarbība, poligrāfija un ierakstu reproducēšana

114,0

-4,7

14,2

Ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošana

105,7

0,2

12,8

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

101,1

0,7

5,4

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

104,2

2,4

18,2

Gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnu un iekārtu) ražošana

103,1

-1,2

9,0

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

102,1

1,1

10,6

Elektrisko mašīnu un aparātu ražošana

111,1

-0,9

15,0

Citu transportlīdzekļu ražošana 1

101,8

0,7

9,5

Mēbeļu ražošana; citur neklasificēta ražošana

103,9

-0,2

11,0

Elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde

107,3

0,8

20,4

Elektroenerģija, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgāde

107,1

0,3

20,5

Ūdens ieguve, attīrīšana un sadale

112,2

12,1

18,4

1 Kuģu būve un remonts, kā arī sliežu transporta līdzekļu ražošana.

Februārī, salīdzinot ar janvāri, ražotāju cenu kopējo līmeni visvairāk paaugstināja cenu kāpums pārtikas produktu un dzērienu ražošanā (par 0,3 procentpunktiem), koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā (par 0,2 procentpunktiem), nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā, kā arī ūdens ieguvē, attīrīšanā un sadalē (par 0,1 procentpunktu katrā nozarē). Savukārt kopējo cenu līmeni visbūtiskāk – par 0,2 procentpunktiem – pazemināja cenu krišanās izdevējdarbībā, poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā.

Gada laikā vislielāko iespaidu uz ražotāju cenu kopējo līmeni, palielinot to par 5,2 procentpunktiem, atstāja cenu celšanās koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā. Tarifu pieaugums elektroenerģijā, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgādē, kopējo cenu līmeni pacēla par 2,5 procentpunktiem. Produkcijas sadārdzināšanās pārtikas produktu un dzērienu ražošanā ražotāju cenu kopējo līmeni paaugstināja par 2,0 procentpunktiem, nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana – par 0,7 procentpunktiem, izdevējdarbībā, poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā – par 0,5 procentpunktiem .

Sagatavojusi Cenu statistikas departamenta
Ražotāju cenu indeksu daļa
tālrunis 7366813
Aleksandrs Gržibovskis

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi