Preses relīze

Par ārējās tirdzniecības vienības vērtības pārmaiņām 2006.g.

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2006.gadā salīdzinājumā ar 2005.gadu, vienības vērtība (VV) eksportētajām precēm kopumā pieauga par 9,7%, importētajām precēm – par 9,3%. Pērnā gada 4.ceturksnī, salīdzinot ar 2005.gada attiecīgo periodu, VV eksportētajām precēm palielinājās par 14,2%, bet importētajām precēm – par 8,1%. Savukārt, salīdzinot ar iepriekšējo – 3.ceturksni, vienības vērtība eksportprecēm pieauga par 5,0%, bet importprecēm - par 0,3%.

Ārējās tirdzniecības vienības vērtību pārmaiņas 2006.gada ceturkšņos
(procentos)

Vienības vērtību pārmaiņas, salīdzinot ar

iepriekšējā gada atbilstošo periodu

iepriekšējo periodu

eksports

imports

eksports

imports

2006      I - IV

9,7

9,3

9,7

9,3

I

5,4

10,2

1,7

1,9

II

8,0

10,0

3,0

3,2

III

10,8

8,9

3,9

2,5

IV

14,2

8,1

5,0

0,3

Eksporta vienības vērtības indeksi aizvadītajā gadā un vērtības pārmaiņas 2006.gada 4.ceturksnī nozīmīgākajās preču grupās

(procentos)

Svari
2005

Vienības vērtības indekss
2006.g.
(2005=100)

Vienības vērtības pārmaiņas 2006.gada 4.ceturksnī,
salīdzinot ar

2006.gada 3.ceturksni

2005.gada 4.ceturksni

Viss eksports

100,0

109,7

5,0

14,2

Pārtikas rūpniecības ražojumi (ieskaitot dzērienus un tabaku)

6,9

104,7

8,9

2,5

Minerālprodukti

9,2

118,8

-6,5

3,1

Ķīmiskās rūpniecības un saskarnozaru ražojumi

5,5

111,2

-0,3

8,7

Koksne un tās izstrādājumi

24,8

104,4

15,4

19,6

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi

8,7

102,7

1,4

4,6

Metāli un to izstrādājumi

13,1

122,0

4,7

28,7

Mašīnas un mehānismi; elektroiekārtas

9,3

104,8

0,8

5,5

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums

4,0

112,3

-5,2

13,2

Dažādi izstrādājumi

4,4

112,3

-1,9

11,3

2006.gada 4.ceturksnī, salīdzinot ar 3.ceturksni, vidējo eksporta vienības vērtības līmeni paaugstināja VV celšanās koksnei un tās izstrādājumiem (par 3,8 procentpunktiem). Par 0,6 procentpunktiem vidējo eksporta vienības vērtības līmeni paaugstināja pārtikas rūpniecības ražojumu (galvenokārt zivju izstrādājumu), kā arī metālu un to izstrādājumu (it īpaši dzelzs un neleģētā tērauda stieņu) sadārdzināšanās. Savukārt VV lejupslīde minerālproduktiem (galvenokārt dīzeļdegvielai) vidējo eksporta vienības vērtības līmeni pazemināja par 0,6 procentpunktiem, satiksmes līdzekļiem un to aprīkojumam - par 0,2 procentpunktiem.

Importa vienības vērtības indeksi 2006. gadā un vērtības pārmaiņas 2006.gada 4.ceturksnī nozīmīgākajās preču grupās:

(procentos)

Svari
2005

Vienības vērtības indekss
2006.g.
(2005=100)

Vienības vērtības pārmaiņas
2006.gada 4.ceturksnī,
salīdzinot ar

2006.gada 3.ceturksni

2005.gada 4.ceturksni

Viss imports

100,0

109,3

0,3

8,1

Augu produkti

2,7

115,1

6,7

17,8

Pārtikas rūpniecības ražojumi (ieskaitot dzērienus un tabaku)

6,0

104,8

2,2

3,0

Minerālprodukti

15,4

122,3

-10,7

2,6

Ķīmiskās rūpniecības un saskarnozaru ražojumi

8,4

104,4

3,4

5,6

Plastmasas un izstrādājumi no tām

5,1

104,0

7,5

7,2

Koksne un tās izstrādājumi

2,9

105,2

11,8

14,2

Papīrmasa; papīrs un kartons

2,9

108,3

4,2

14,1

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi

5,1

105,6

4,7

13,4

Akmens, ģipša, cementa, stikla, keramikas izstrādājumi

2,6

106,1

7,2

10,9

Metāli un to izstrādājumi

9,2

107,1

4,9

16,7

Mašīnas un mehānismi; elektroiekārtas

19,9

109,0

0,0

7,9

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums

10,8

105,7

-0,6

7,1

Dažādi izstrādājumi

3,0

108,4

3,2

7,2

Aizvadītā gada 4.ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, kopējo importa vienības vērtības līmeni visvairāk paaugstināja VV kāpums metāliem un to izstrādājumiem (it īpaši dzelzs un neleģētā tērauda velmējumiem un stieņiem), kā arī plastmasām un izstrādājumiem no tām (attiecīgi par 0,5 un 0,4 procentpunktiem). VV celšanās ķīmiskās rūpniecības un saskarnozaru ražojumiem, kā arī koksnei un tās izstrādājumiem kopējo VV līmeni palielināja par 0,3 procentpunktiem, augu produktiem, tekstilmateriāliem un tekstilizstrādājumiem, kā arī akmens, ģipša, cementa, stikla, keramikas izstrādājumiem - par 0,2 procentpunktiem. Vienlaikus lielākā pazeminošā ietekme (par 1,7 procentpunktiem) bija VV kritumam minerālproduktiem (galvenokārt benzīnam).

Sagatavojusi Cenu statistikas departamenta
Ražotāju cenu indeksu daļa
tālr.7366813
Aleksandrs Gržibovskis

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi