Preses relīze

Par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2007.gada novembrī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka ražotāju cenas Latvijas rūpniecībā 2007.gada novembrī, salīdzinot ar oktobri, samazinājās par 0,1%. Gada laikā (salīdzinājumā ar 2006.gada novembri) ražotāju cenas pieauga par 14,0%.

Ražotāju cenu indeksi un cenu pārmaiņas 2007.gada vienpadsmit mēnešos
(procentos)


Cenu indekss
(2006. XII=100)

Cenu pārmaiņas, salīdzinot ar

iepriekšējo mēnesi

iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi

2007.g.

janvāris

103,3

3,3

15,4

 

februāris

104,6

1,3

16,1

 

marts

106,2

1,5

16,0

 

aprīlis

108,1

1,8

17,8

 

maijs

109,7

1,5

17,9

 

jūnijs

110,1

0,4

17,7

 

jūlijs

111,0

0,8

17,6

 

augusts

111,3

0,3

16,9

 

septembris

111,2

-0,1

15,5

 

oktobris

113,4

1,9

15,9

 

novembris

113,2

-0,1

14,0

Ražotāju cenu pārmaiņas rūpniecībā
sadalījumā pa produkcijas realizācijas virzieniem
(procentos)

2007.gada novembris, salīdzinot ar

2007.gada oktobri

2006.gada novembri

Visa rūpniecības produkcija
tai skaitā:

-0,1

14,0

vietējā tirgū realizētā produkcija

0,2

19,7

eksportētā produkcija

-0,6

6,3

 

Novembrī, salīdzinot ar oktobri, ražotāju cenu kopējo līmeni visvairāk pazemināja cenu kritums koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā (galvenokārt zāģēšanā, ēvelēšanā, impregnēšanā) un nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā (galvenokārt būvniecībai paredzēto betona izstrādājumu ražošanā) – par 0,3 procentpunktiem katrā nozarē, kā arī mēbeļu un citur neklasificētā ražošanā – par 0,2 procentpunktiem. Vienlaikus cenu kāpums pārtikas produktu un dzērienu (galvenokārt zivju, piena, maizes un graudu malšanas produktu) ražošanā kopējo cenu līmeni paaugstināja par 0,6 procentpunktiem, izdevējdarbībā, poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā – par 0,2 procentpunktiem.

Gada laikā vislielāko iespaidu uz ražotāju cenu kopējo līmeni, palielinot to par 4,1 procentpunktu, atstāja cenu celšanās pārtikas produktu un dzērienu ražošanā. Cenu kāpums koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā kopējo līmeni paaugstināja par 2,9 procentpunktiem, elektroenerģijā, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgādē – par 2,7 procentpunktiem, nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā – par 0,9 procentpunktiem, izdevējdarbībā, poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā – par 0,8 procentpunktiem.

Ražotāju cenu indeksi un cenu pārmaiņas 2007.gada novembrī
svarīgākajās rūpniecības nozarēs
(procentos)

Cenu indekss(2006. XII=100)

Cenu pārmaiņas 2007.gada novembrī, salīdzinot ar

2007.gada
oktobri

2006.gada novembri

Visa rūpniecība

113,2

-0,1

14,0

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

112,0

0,9

14,0

Apstrādes rūpniecība

111,8

-0,2

12,7

Pārtikas produktu un dzērienu ražošana

118,4

2,7

19,7

Tekstilizstrādājumu ražošana

107,1

0,4

7,9

Apģērbu ražošana; kažokādu apstrāde un krāsošana

106,3

2,0

5,9

Koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošana

111,7

-1,8

15,5

Celulozes, papīra un papīra izstrādājumu ražošana

113,8

4,8

11,4

Izdevējdarbība, poligrāfija un ierakstu reproducēšana

120,3

4,5

24,1

Ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošana

111,1

1,2

12,0

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

110,2

-0,3

11,1

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

117,8

-5,6

19,7

Gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnu un iekārtu) ražošana

107,7

0,1

9,0

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

109,9

0,3

10,4

Elektrisko mašīnu un aparātu ražošana

114,2

-0,9

12,5

Citu transportlīdzekļu ražošana1

106,9

0,8

6,1

Mēbeļu ražošana; citur neklasificēta ražošana

110,8

-6,0

12,4

Elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde

122,9

0,1

22,6

Elektroenerģija, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgāde

122,2

0,1

21,8

Ūdens ieguve, attīrīšana un sadale

141,8

0,0

42,3

____________________________________
1Kuģu būve un remonts, kā arī sliežu transporta līdzekļu ražošana.

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Tālr. 67366813
Aleksandrs Gržibovskis

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi