Preses relīze

Par ārējās tirdzniecības vienības vērtību izmaiņām 2007.gada 3.ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2007.gada 3.ceturksnī, salīdzinot ar 2006.gada attiecīgo ceturksni, vienības vērtība (VV) eksportētajām precēm kopumā pieauga par 13,5%, importētajām precēm – par 4,5%. Savukārt 2007. gada 3. ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, VV eksportprecēm palielinājās par 2,3%, bet importprecēm – par 1,2%.

Eksporta vienības vērtības indeksi un vērtības pārmaiņas
nozīmīgākajās preču grupās 2007.gada 3.ceturksnī
(procentos)

Svari
2005

Vienības vērtības indekss
2007.g. 3.cet.
(2005=100)

Vienības vērtības pārmaiņas 2007.gada 3.ceturksnī,
salīdzinot ar

2006.gada 3.ceturksni

2007.gada 2.ceturksni

Viss eksports

100,0

126,1

13,5

2,3

Pārtikas rūpniecības ražojumi (ieskaitot dzērienus un tabaku)

6,9

108,6

6,0

-2,4

Minerālprodukti

9,2

128,8

2,7

4,4

Ķīmiskās rūpniecības un saskarnozaru ražojumi

5,5

113,7

-1,2

1,8

Koksne un tās izstrādājumi

24,8

145,2

42,6

7,8

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi

8,7

108,0

3,8

3,8

Metāli un to izstrādājumi

13,1

139,5

9,5

-5,7

Mašīnas un mehānismi; elektroiekārtas

9,4

102,7

-1,9

-0,7

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums

4,0

105,6

-13,5

1,1

Dažādi izstrādājumi

4,4

121,2

3,3

3,9

2007.gada 3.ceturksnī, salīdzinot ar 2.ceturksni, vidējo eksporta vienības vērtības līmeni visvairāk (par 2,1 procentpunktu) ietekmēja VV celšanās koksnei un tās izstrādājumiem. VV pieaugums minerālproduktiem vidējo VV līmeni paaugstināja par 0,4 procentpunktiem, tekstilmateriāliem un tekstilizstrādājumiem – par 0,3 procentpunktiem. Vienlaikus nozīmīgākā pazeminošā ietekme bija vienības vērtības kritumam metāliem un to izstrādājumiem (par 0,9 procentpunktiem), kā arī pārtikas rūpniecības ražojumiem (par 0,2 procentpunktiem).

Importa vienības vērtības indeksi un vērtības pārmaiņas
svarīgākajās preču grupās 2007.gada 3.ceturksnī
(procentos)

Svari
2005

Vienības vērtības indekss
2007.g. 3.cet.
(2005=100)

Vienības vērtības pārmaiņas
2007.gada 3.ceturksnī,
salīdzinot ar

2006.gada
3.ceturksni

2007.gada
2.ceturksni

Viss imports

100,0

116,4

4,5

1,2

Augu produkti

2,7

127,4

17,7

1,3

Pārtikas rūpniecības ražojumi (ieskaitot dzērienus un tabaku)

6,0

112,9

6,9

1,3

Minerālprodukti

15,4

134,6

3,6

8,5

Ķīmiskās rūpniecības un saskarnozaru ražojumi

8,3

116,7

12,7

1,5

Plastmasas un izstrādājumi no tām

5,1

109,2

6,0

2,9

Koksne un tās izstrādājumi

2,9

128,8

25,0

5,3

Papīrmasa; papīrs un kartons

2,9

118,4

10,7

7,4

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi

5,1

107,2

0,9

2,2

Akmens, ģipša, cementa, stikla, keramikas izstrādājumi

2,6

121,2

15,2

0,3

Metāli un to izstrādājumi

9,2

119,4

8,7

2,1

Mašīnas un mehānismi; elektroiekārtas

20,0

105,5

-4,8

-6,8

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums

10,8

111,5

1,7

-1,9

Dažādi izstrādājumi

3,0

110,2

1,1

-4,2

Šā gada 3.ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, visvairāk (par 1,4 procentpunktiem) kopējo importa vienības vērtības līmeni ietekmēja VV kāpums minerālproduktiem. VV palielināšanās koksnei un tās izstrādājumiem kopējo vienības vērtības līmeni palielināja par 0,2 procentpunktiem. Tik pat liela ietekme bija VV pieaugumam papīrmasai, papīram un kartonam, kā arī metāliem un to izstrādājumiem. Savukārt visslielākā pazeminošā ietekme bija vienības vērtības kritumam mašīnām, mehānismiem, elektroiekārtām (par 1,3 procentpunktiem), kā arī satiksmes līdzekļiem un to aprīkojumam (par 0,2 procentpunktiem).

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
tālr.67366813
Aleksandrs Gržibovskis

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi