Preses relīze

Par ražotāju cenu indeksiem 2007.g. oktobrī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka ražotāju cenas Latvijas rūpniecībā 2007.gada oktobrī, salīdzinot ar septembri, palielinājās par 1,9%. Gada laikā (salīdzinājumā ar 2006.gada oktobri) tās pieauga par 15,9 %.

Ražotāju cenu indeksi un cenu pārmaiņas 2007.gada desmit mēnešos
(procentos)

Cenu indekss
(2006. XII=100)

Cenu pārmaiņas, salīdzinot ar

iepriekšējo mēnesi

iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi

2007.g.

janvāris

103,3

3,3

15,4

 

februāris

104,6

1,3

16,1

 

marts

106,2

1,5

16,0

 

aprīlis

108,1

1,8

17,8

 

maijs

109,7

1,5

17,9

 

jūnijs

110,1

0,4

17,7

 

jūlijs

111,0

0,8

17,6

 

augusts

111,3

0,3

16,9

 

septembris

111,2

-0,1

15,5

 

oktobris

113,4

1,9

15,9

Ražotāju cenu pārmaiņas rūpniecībā
sadalījumā pa produkcijas realizācijas virzieniem
(procentos)

2007.gada oktobris, salīdzinot ar

2007.gada
septembri

2006.gada
oktobri

Visa rūpniecības produkcija
tai skaitā:

1,9

15,9

     vietējā tirgū realizētā produkcija

2,9

21,3

     eksportētā produkcija

0,5

8,7

 

Oktobrī, salīdzinot ar septembri, ražotāju cenu līmeni visvairāk (par 0,7 procentpunktiem) ietekmēja cenu kāpums pārtikas produktu un dzērienu ražošanā (galvenokārt piena pārstrādē un siera ražošanā, maizes ražošanā; svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un kūku ražošanā, kā arī graudu malšanas produktu ražošanā). Cenu pieaugums koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā kopējo cenu līmeni palielināja par 0,4 procentpunktiem, elektroenerģijā, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgādē - par 0,3 procentpunktiem, nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā – par 0,2 procentpunktiem. Vienlaikus dažās nozarēs bija vērojams cenu kritums.

Gada laikā vislielāko iespaidu uz ražotāju cenu kopējo līmeni atstāja cenu celšanās koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu), kā arī pārtikas produktu un dzērienu ražošanā, palielinot to attiecīgi par 4,1 un 3,8 procentpunktiem. Tarifu kāpums elektroenerģijā, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgādē ražotāju cenu kopējo līmeni paaugstināja par 3,1 procentpunktu.

Ražotāju cenu indeksi un cenu pārmaiņas 2007.gada oktobrī
svarīgākajās rūpniecības nozarēs
(procentos)

Cenu indekss
(2006. XII=100)

Cenu pārmaiņas 2007.gada oktobrī, salīdzinot ar

2007.gada
septembri

2006.gada oktobri

Visa rūpniecība

113,4

1,9

15,9

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

111,0

1,2

16,1

Apstrādes rūpniecība

112,0

1,8

14,4

Pārtikas produktu un dzērienu ražošana

115,3

3,4

18,2

Tekstilizstrādājumu ražošana

106,7

0,6

7,6

Apģērbu ražošana; kažokādu apstrāde un krāsošana

104,2

0,6

4,8

Koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošana

113,7

1,9

21,8

Celulozes, papīra un papīra izstrādājumu ražošana

108,6

-6,5

4,7

Izdevējdarbība, poligrāfija un ierakstu reproducēšana

115,1

2,2

17,0

Ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošana

109,8

0,8

11,6

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

110,5

0,4

13,3

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

124,8

5,1

27,5

Gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnu un iekārtu) ražošana

107,6

-1,4

7,5

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

109,6

2,7

11,1

Elektrisko mašīnu un aparātu ražošana

115,2

3,0

14,4

Citu transportlīdzekļu ražošana 1

106,1

-0,4

7,1

Mēbeļu ražošana; citur neklasificēta ražošana

117,8

1,7

16,1

Elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde

122,8

3,2

25,9

Elektroenerģija, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgāde

122,1

2,6

25,3

Ūdens ieguve, attīrīšana un sadale

141,8

19,9

42,3

_________________________________
1
Kuģu būve un remonts, kā arī sliežu transporta līdzekļu ražošana.

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Tālr. 67366813
Aleksandrs Gržibovskis

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi