Preses relīze

Par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2007.gada augustā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka ražotāju cenas Latvijas rūpniecībā 2007.gada augustā, salīdzinot ar jūliju, palielinājās par 0,3%. Gada laikā (salīdzinājumā ar 2006.gada augustu) ražotāju cenas pieauga par 16,9%.

Ražotāju cenu indeksi un cenu pārmaiņas 2007. gada astoņos mēnešos
(procentos)

Cenu indekss
(2006. XII=100)

Cenu pārmaiņas, salīdzinot ar

iepriekšējo mēnesi

iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi

2007.g.

janvāris

103,3

3,3

15,4

 

februāris

104,6

1,3

16,1

 

marts

106,2

1,5

16,0

 

aprīlis

108,1

1,8

17,8

 

maijs

109,7

1,5

17,9

 

jūnijs

110,1

0,4

17,7

 

jūlijs

111,0

0,8

17,6

 

augusts

111,3

0,3

16,9

Ražotāju cenu pārmaiņas rūpniecībā
sadalījumā pa produkcijas realizācijas virzieniem
(procentos)

2007.gada augustā, salīdzinot ar

2007.gada jūliju

2006.gada augustu

Visa rūpniecības produkcija
tai skaitā:

0,3

16,9

vietējā tirgū realizētā produkcija

1,3

20,0

eksportētā produkcija

-1,1

12,7

Augustā, salīdzinot ar jūliju, cenu kopējo līmeni visvairāk (par 0,4 procentpunktiem) paaugstināja cenu kāpums pārtikas produktu un dzērienu (galvenokārt piena, zivju, gaļas un to izstrādājumu) ražošanā. Produktu sadārdzināšanās nemetālisko minerālu izstrādājumu (it īpaši betona konstrukciju) ražošanā kopējo cenu līmeni palielināja par 0,2 procentpunktiem. Vienlaikus dažās nozarēs bija vērojams cenu kritums.

Gada laikā vislielāko iespaidu uz ražotāju cenu kopējo līmeni, palielinot to par 5,7 procentpunktiem, atstāja cenu celšanās koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā. Tarifu kāpums elektroenerģijā, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgādē kopējo cenu līmeni palielināja par 2,6 procentpunktiem. Produkcijas sadārdzināšanās pārtikas produktu un dzērienu ražošanā kopējo ražotāju cenu līmeni palielināja par 2,5 procentpunktiem, nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā – par 1,3 procentpunktiem, izdevējdarbībā, poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā, kā arī mēbeļu un citur neklasificētā ražošanā – par 0,6 procentpunktiem katrā nozarē, gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnu un iekārtu) ražošanā – par 0,5 procentpunktiem

Ražotāju cenu indeksi un cenu pārmaiņas 2007.gada augustā
svarīgākajās rūpniecības nozarēs
(procentos)

Cenu indekss(2006. XII=100)

Cenu pārmaiņas 2007.gada augustā, salīdzinot ar

2007.gada
jūliju

2006.gada augustu

Visa rūpniecība

111,3

0,3

16,9

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

110,3

1,4

17,4

Apstrādes rūpniecība

110,4

0,2

16,3

Pārtikas produktu un dzērienu ražošana

108,3

1,8

11,8

Tekstilizstrādājumu ražošana

104,0

-1,4

4,6

Apģērbu ražošana; kažokādu apstrāde un krāsošana

101,9

1,4

3,9

Koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošana

114,1

0,4

31,4

Celulozes, papīra un papīra izstrādājumu ražošana

111,3

4,3

11,2

Izdevējdarbība, poligrāfija un ierakstu reproducēšana

115,5

-4,7

17,3

Ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošana

106,6

-0,8

9,2

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

110,0

0,3

13,4

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

124,2

4,9

27,9

Gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnu un iekārtu) ražošana

109,8

0,5

12,3

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

105,7

0,6

8,7

Elektrisko mašīnu un aparātu ražošana

113,3

0,3

15,7

Citu transportlīdzekļu ražošana 1

104,6

1,3

6,5

Mēbeļu ražošana; citur neklasificēta ražošana

112,8

0,8

18,2

Elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde

117,8

0,8

20,7

Elektroenerģija, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgāde

117,7

0,9

20,8

Ūdens ieguve, attīrīšana un sadale

118,2

0,0

18,7

________________________
1
Kuģu būve un remonts, kā arī sliežu transporta līdzekļu ražošana.

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Tālr. 67366813
Aleksandrs Gržibovskis

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi