Preses relīze

Par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2007.gada jūnijā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka ražotāju cenas Latvijas rūpniecībā 2007.gada jūnijā, salīdzinot ar maiju, palielinājās par 0,4%. Gada laikā (salīdzinājumā ar 2006.gada jūniju) ražotāju cenas pieauga par 17,7%.

Ražotāju cenu indeksi un cenu pārmaiņas 2007. gada sešos mēnešos
(procentos)

Cenu indekss
(2006. XII=100)

Cenu pārmaiņas, salīdzinot ar

iepriekšējo mēnesi

iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi

2007.g.

janvāris

103,3

3,3

15,4

 

februāris

104,6

1,3

16,1

 

marts

106,2

1,5

16,0

 

aprīlis

108,1

1,8

17,8

 

maijs

109,7

1,5

17,9

 

jūnijs

110,1

0,4

17,7

Ražotāju cenu pārmaiņas rūpniecībā
sadalījumā pa produkcijas realizācijas virzieniem
(procentos)

2007.gada jūnijs,

salīdzinot ar

2007.gada 2.ceturksnis, salīdzinot ar

2007.gada maiju

2006.gada
jūniju

2007.gada 1.ceturksni

2006.gada 2.ceturksni

Visa rūpniecības produkcija
tai skaitā:

0,4

17,7

4,4

17,8

vietējā tirgū realizētā produkcija

0,9

18,8

4,2

18,3

eksportētā produkcija

-0,2

16,1

4,7

17,1

Ražotāju cenu indeksi un cenu pārmaiņas 2007.gada jūnijā
svarīgākajās rūpniecības nozarēs
(procentos)

Cenu indekss
(2006. XII=100)

Cenu pārmaiņas 2007.gada jūnijā, salīdzinot ar

2007.gada maiju

2006.gada jūniju

Visa rūpniecība

110,1

0,4

17,7

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

105,2

1,4

15,3

Apstrādes rūpniecība

109,4

0,2

17,3

Pārtikas produktu un dzērienu ražošana

105,5

1,3

9,5

Tekstilizstrādājumu ražošana

104,1

-0,4

4,0

Apģērbu ražošana; kažokādu apstrāde un krāsošana

100,3

-1,5

0,0

Koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošana

112,2

1,0

34,1

Celulozes, papīra un papīra izstrādājumu ražošana

104,5

2,3

3,0

Izdevējdarbība, poligrāfija un ierakstu reproducēšana

113,4

1,5

15,5

Ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošana

106,3

0,2

11,1

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

109,5

1,1

13,1

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

119,4

-1,8

26,8

Gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnu un iekārtu) ražošana

108,7

-0,4

12,6

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

104,0

-0,9

9,1

Elektrisko mašīnu un aparātu ražošana

112,2

-1,5

12,5

Citu transportlīdzekļu ražošana 1

103,3

0,8

6,0

Mēbeļu ražošana; citur neklasificēta ražošana

108,7

1,8

14,7

Elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde

115,4

1,4

20,1

Elektroenerģija, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgāde

115,3

1,4

19,9

Ūdens ieguve, attīrīšana un sadale

117,8

2,8

23,0

___________________________
1
Kuģu būve un remonts, kā arī sliežu transporta līdzekļu ražošana.

Jūnijā, salīdzinot ar maiju, ražotāju cenu kopējo līmeni visvairāk (par 0,3 procentpunktiem) paaugstināja cenu kāpums pārtikas produktu un dzērienu (galvenokārt maizes, svaigi ceptu mīklas izstrādājumu, kūku, piena produktu, izņemot saldējuma) ražošanā, kā arī koksnes un koka izstrādājumu ražošanā un elektroenerģijā, gāzes, tvaika, karstā ūdens apgādē (par 0,2 procentpunktiem katrā nozarē).

Gada laikā vislielāko iespaidu uz ražotāju cenu kopējo līmeni, palielinot to par 6,1 procentpunktu, atstāja cenu celšanās koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā. Tarifu kāpums elektroenerģijā, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgādē kopējo cenu līmeni palielināja par 2,5 procentpunktiem. Produkcijas sadārdzināšanās pārtikas produktu un dzērienu ražošanā kopējo ražotāju cenu līmeni palielināja par 2,1 procentpunktu, nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā – par 1,2 procentpunktiem, izdevējdarbībā, poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā, gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnu un iekārtu) ražošanā, kā arī mēbeļu un citur neklasificētā ražošanā – par 0,5 procentpunktiem katrā nozarē.

2007.gada 2.ceturksnī, salīdzinot ar 1.ceturksni, ražotāju cenas kopumā pieauga par 4,4%. Straujāk cenas cēlās nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā – par 11,5 %, ūdens ieguvē, attīrīšanā un sadalē – par 6,1 %, gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošanā – par 5,6%, koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā – par 5,0%. Vienlaikus ražotāju cenas samazinājās apģērbu ražošanā, kažokādu apstrādē un krāsošanā, kā arī izdevējdarbībā, poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā – attiecīgi par 2,2 un 0,8%.

Šā gada 2.ceturksnī, salīdzinot ar attiecīgo laika posmu pērn, ražotāju cenas kopumā palielinājās par 17,8%. Vislielākais cenu kāpums (par 33,9%) bija vērojams koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā. Ražotāju cenas būtiski pieauga nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā (par 26,3%), ūdens ieguvē, attīrīšanā un sadalē (par 21,2%), elektroenerģijā, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgādē (par 19,0%).

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Tālr. 67366813
Aleksandrs Gržibovskis

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi