Preses relīze

Par ražotāju cenu indeksa rūpniecībā precizēšanu

Sakarā ar respondenta iepriekš sniegtās informācijas precizējumu, Centrālā statistikas pārvalde ir spiesta mainīt 19.oktobrī publicētajā preses izlaidumā “Par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2007.gada septembrī” ietverto informāciju par ražotāju cenu indeksa izmaiņām rūpniecībā. Iepriekš publicētajos datos tika norādīts, ka ražotāju cenas Latvijas rūpniecībā 2007.gada septembrī, salīdzinot ar augustu, nemainījās, tomēr pēc saņemtā cenu informācijas labojuma no respondenta, informējam, ka ražotāju cenas Latvijas rūpniecībā 2007.gada septembrī, salīdzinot ar augustu ir samazinājušās par 0.1%, savukārt gada laikā (salīdzinājumā ar 2006.gada septembri) tās pieaugušas par 15,5%.

(procentos)

Iepriekš publicēts

Jābūt

2007.g. septembris

Cenu indekss (2006. XII=100)

111.4

111.2

Cenu pārmaiņas, salīdzinot ar:

iepriekšējo mēnesi

0.0

-0.1

iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi

15.7

15.5

Precizētā informācija būs pieejama CSP datu bāzē pēc š.g. 26.oktobra un Latvijas statistikas ikmēneša biļetenā Nr. 2007/9.

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Tāl. 67366813
Aleksandrs Gržibovskis

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi