Preses relīze

Par ārējās tirdzniecības vienības vērtību pārmaiņām 2007. gadā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2007. gadā salīdzinājumā ar 2006. gadu, vienības vērtība (VV) eksportētajām precēm kopumā pieauga par 13,3%, importētajām precēm – par 5,7%.

Pērnā gada 4. ceturksnī, salīdzinot ar 2006. gada attiecīgo periodu, VV eksportētajām precēm palielinājās par 9,7%, bet importētajām precēm – par 6,0%. Savukārt, salīdzinot ar iepriekšējo – 3.ceturksni, vienības vērtība eksportprecēm cēlās par 1,5%, bet importprecēm – par 1,8%.

Ārējās tirdzniecības vienības vērtību pārmaiņas 2007. gada ceturkšņos
(procentos)

 

Vienības vērtību pārmaiņas, salīdzinot ar

iepriekšējā gada atbilstošo periodu

iepriekšējo periodu

eksports

imports

eksports

imports

2007 I - IV

13,3

5,7

13,3

5,7

I

15,2

6,6

2,5

0,4

II

15,3

5,9

3,1

2,5

III

13,5

4,5

2,3

1,2

IV

9,7

6,0

1,5

1,8

Eksporta vienības vērtības indeksi aizvadītajā gadā un vērtības pārmaiņas
2007. gada 4. ceturksnī nozīmīgākajās preču grupās
(procentos)

Svari
2005

Vienības
vērtības indekss
2007. g.
(2005=100)

Vienības vērtības pārmaiņas 2007. gada 4. ceturksnī,
salīdzinot ar

2007. gada
3. ceturksni

2006. gada 4. ceturksni

Viss eksports

100,0

124,3

1,5

9,7

Pārtikas rūpniecības ražojumi (ieskaitot dzērienus un tabaku)

6,9

111,4

5,7

2,9

Minerālprodukti

9,2

124,3

6,1

16,5

Ķīmiskās rūpniecības un saskarnozaru ražojumi

5,5

114,8

3,7

2,7

Koksne un tās izstrādājumi

24,8

137,6

-2,0

21,1

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi

8,7

107,4

1,4

3,7

Metāli un to izstrādājumi

13,1

137,1

-7,6

-3,3

Mašīnas un mehānismi; elektroiekārtas

9,4

104,1

0,2

-2,5

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums

4,0

109,9

2,4

-6,6

Dažādi izstrādājumi

4,4

124,2

12,2

18,1

2007. gada 4. ceturksnī, salīdzinot ar 3. ceturksni, vidējo eksporta vienības vērtības līmeni visvairāk paaugstināja VV celšanās minerālproduktiem – par 0,6 procentpunktiem, dažādiem izstrādājumiem (galvenokārt mebelēm) – par 0,5 procentpunktiem, pārtikas rūpniecības ražojumiem – par 0,3 procentpunktiem, ķīmiskās rūpniecības un saskarnozaru ražojumiem – par 0,2 procentpunktiem. Savukārt VV lejupslīde metāliem un to izstrādājumiem vidējo eksporta vienības vērtības līmeni pazemināja par 1,1 procentpunktu, koksnei un tās izstrādājumiem – par 0,6 procentpunktiem.

Importa vienības vērtības indeksi 2007.gadā un vērtības pārmaiņas
2007.gada 4.ceturksnī nozīmīgākajās preču grupās
(procentos)

Svari
2005

Vienības vērtības indekss
2007. g.
(2005=100)

Vienības vērtības pārmaiņas
2007. gada 4. ceturksnī,
salīdzinot ar

2007. gada 3. ceturksni

2006. gada 4. ceturksni

Viss imports

100,0

115,6

1,8

6,0

Augu produkti

2,7

125,8

0,7

11,0

Pārtikas rūpniecības ražojumi (ieskaitot dzērienus un tabaku)

6,0

112,9

5,6

10,5

Minerālprodukti

15,4

129,2

2,8

19,3

Ķīmiskās rūpniecības un saskarnozaru ražojumi

8,3

116,3

0,4

9,5

Plastmasas un izstrādājumi no tām

5,1

107,9

0,6

-0,9

Koksne un tās izstrādājumi

2,9

128,5

11,5

24,7

Papīrmasa; papīrs un kartons

2,9

114,8

-1,5

4,7

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi

5,1

107,6

1,4

-2,4

Akmens, ģipša, cementa, stikla, keramikas izstrādājumi

2,6

120,3

2,0

9,5

Metāli un to izstrādājumi

9,2

116,5

-1,3

2,3

Mašīnas un mehānismi; elektroiekārtas

20,0

107,8

0,8

-3,9

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums

10,8

113,2

2,5

4,9

Dažādi izstrādājumi

3,0

111,8

4,6

2,5

Aizvadītā gada 4.ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, kopējo importa vienības vērtības līmeni visvairāk paaugstināja VV kāpums minerālproduktiem (par 0,5 procentpunktiem), koksnei un tās izstrādājumiem (par 0,4 procentpunktiem), pārtikas rūpniecības ražojumiem, kā arī satiksmes līdzekļiem un to aprīkojumam (par 0,3 procentpunktiem), mašīnām, mehānismiem, elektroiekārtām (par 0,2 procentpunktiem). Vienlaikus pazeminošā ietekme (par 0,1 procentpunktu) bija VV kritumam metāliem un to izstrādājumiem (it īpaši melnajiem metāliem).

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
tālr.67366813
Aleksandrs Gržibovskis

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi