Preses relīze

Par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2007.gadā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka ražotāju cenas gada laikā (2007.gada decembrī, salīdzinot ar 2006.gada decembri) Latvijas rūpniecībā kopumā pieauga par 13,1%. Salīdzinājumā ar novembri tās samazinājās par 0,1%. Gadu iepriekš – 2006.gada decembrī, salīdzinot ar 2005.gada decembri, cenas pieauga par 13,2%, bet, salīdzinot ar 2006.gada novembri, - par 0,7%.

Ražotāju cenu indeksi un cenu pārmaiņas 2007.gada mēnešos
(procentos)


Cenu indekss
(2006. XII=100)

Cenu pārmaiņas, salīdzinot ar

iepriekšējo mēnesi

iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi

2007.g.

janvāris

103,3

3,3

15,4

 

februāris

104,6

1,3

16,1

 

marts

106,2

1,5

16,0

 

aprīlis

108,1

1,8

17,8

 

maijs

109,7

1,5

17,9

 

jūnijs

110,1

0,4

17,7

 

jūlijs

111,0

0,8

17,6

 

augusts

111,3

0,3

16,9

 

septembris

111,2

-0,1

15,5

 

oktobris

113,4

1,9

15,9

 

novembris

113,2

-0,1

13,9 1

 

decembris

113.1

-0,1

13,1

______________________
1

Dati ir koriģēti, sakarā ar respondenta sniegto datu precizēšanu.

Ražotāju cenu pārmaiņas rūpniecībā sadalījumā pa produkcijas realizācijas virzieniem
(procentos)

 

2007.gads, salīdzinot ar 2006.gadu

2007.gada 4.ceturksnis, salīdzinot ar

2007.gada decembris, salīdzinot ar

2007. gada 3.ceturksni

2006. gada 4.ceturksni

2007. gada novembri

2006. gada decembri

Visa rūpniecības produkcija
  tai skaitā:

16,1

1,8

14,3

-0,1

13,1

   vietējā tirgū realizētā
produkcija

18,6

3,9

20,0

0,3

19,0

   eksportētā produkcija

12,8

-1,1

6,7

-0,7

5,2

Ražotāju cenu indeksi un cenu pārmaiņas 2007.gada decembrī
svarīgākajās rūpniecības nozarēs

(procentos)

Cenu indekss
(2006. XII=100)

Cenu pārmaiņas 2007.gada decembrī, salīdzinot ar

2007.gada
novembri

2006.gada decembri

Visa rūpniecība

113,1

-0,1

13,1

   Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

112,3

0,2

12,3

   Apstrādes rūpniecība

111,4

-0,3

11,4

Pārtikas produktu un dzērienu ražošana

120,5

1,8

20,5

Tekstilizstrādājumu ražošana

106,8

-0,3

6,8

Apģērbu ražošana; kažokādu apstrāde un krāsošana

105,9

-0,4

5,9

Koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošana

108,0

-3,3

8,0

Celulozes, papīra un papīra izstrādājumu ražošana

112,4

-1,2

12,4

Izdevējdarbība, poligrāfija un ierakstu reproducēšana

120,8

0,4

20,8

Ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošana

109,1

-0,6

9,1

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

109,8

-0,3

9,8

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

115,8

-1,7

15,8

Gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnu un iekārtu) ražošana

107,7

0,0

7,7

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

112,6

2,4

12,6

Elektrisko mašīnu un aparātu ražošana

110,2

-3,5

10,2

Citu transportlīdzekļu ražošana 1

107,0

0,1

7,0

Mēbeļu ražošana; citur neklasificēta ražošana

117,1

5,7

17,1

  Elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde

124,4

1,2

24,4

Elektroenerģija, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgāde

123,7

1,2

23,7

Ūdens ieguve, attīrīšana un sadale

143,2

1,0

43,2

_____________________
1
Kuģu būve un remonts, kā arī sliežu transporta līdzekļu ražošana.

Aizvadītā gada decembrī, salīdzinot ar novembri, ražotāju cenu kopējo līmeni visvairāk (par 0,6 procentpunktiem) pazemināja cenu kritums koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā (galvenokārt zāģēšanā, ēvelēšanā un impregnēšanā). Vienlaikus cenu kāpums pārtikas produktu un dzērienu (galvenokārt zivju, piena, maizes un graudu malšanas produktu) ražošanā kopējo cenu līmeni paaugstināja par 0,4 procentpunktiem, mēbeļu un citur neklasificētā ražošanā – par 0,2 procentpunktiem.

2007.gada decembrī salīdzinājumā ar 2006.gada decembri vislielāko iespaidu uz ražotāju cenu kopējo līmeni, palielinot to attiecīgi par 4,3 un 2,9 procentpunktiem, atstāja cenu celšanās pārtikas produktu un dzērienu ražošanā un tarifu paaugstināšana elektroenerģijā, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgādē. Cenu kāpums koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā kopējo līmeni paaugstināja par 1,5 procentpunktiem, izdevējdarbībā, poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā, kā arī nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā – par 0,7 procentpunktiem katrā nozarē.

Aizvadītā gada 4.ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, ražotāju cenas kopumā palielinājās par 1,8%. Straujāk cenas pieauga ūdens ieguvē, attīrīšanā un sadalē (par 20,3%), pārtikas produktu un dzērienu ražošanā (par 8,6%). Vienlaikus ražotāju cenas samazinājās koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā (par 1,8%).

2007.gada 4.ceturksnī, salīdzinot ar 2006. gada atbilstošo ceturksni, ražotāju cenas caurmērā cēlās par 14,3%. Lielākais sadārdzinājums bija vērojams ūdens ieguvē, attīrīšanā un sadalē, kā arī elektroenerģijas, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgādē, attiecīgi par 42,6 un 23,6%. Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā cenas palielinājās par 21,0%, izdevējdarbībā, poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā - par 20,6%, pārtikas produktu un dzērienu ražošanā - par 19,5%.

2007.gadā salīdzinājumā ar 2006.gadu ražotāju cenas vidēji pieauga par 16,1%. Lielākais cenu kāpums bija ūdens ieguvē, attīrīšanā un sadalē (par 24,5%), nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā (par 22,4%), elektroenerģijas, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgādē (par 21,0%), izdevējdarbībā, poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā (par 17,7%), ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē (par 16,5%).

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Tālr. 67366813
Aleksandrs Gržibovskis

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi