Preses relīze

Par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2007.gadā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2007.gadā salīdzinājumā ar 2006.gadu būvniecības izmaksas Latvijā vidēji cēlās par 26,2%. Visstraujāk pieauga strādnieku darba samaksa – par 45,5%. Izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai palielinājās par 33,2%, būvmateriālu cenas – par 12,4%. Vislielākais būvizmaksu pieaugums bija vērojams biroju ēku renovācijā, kā arī izglītības, veselības aprūpes un sporta ēku rekonstrukcijā un celtniecībā (attiecīgi par 35,5 un 32,8%). Dzīvojamo māju celtniecībā izmaksas palielinājās par 26,3%, transporta objektu būvē – par 24,4%, rūpniecības, lauksaimniecības un tirdzniecības ēku rekonstrukcijā un celtniecībā – par 22,2%, pazemes maģistrālo cauruļvadu izbūvē – par 20,6%.

2007.gada 4.ceturksnī, salīdzinot ar 3.ceturksni, būvniecības izmaksas pieauga vidēji par 2,9%. Strādnieku darba samaksa palielinājās par 6,2%, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas – par 3,4%. Savukārt būvmateriālu cenas nemainījās. Visvairāk izmaksas cēlās biroju ēku renovācijā – par 5,3%, pazemes maģistrālo cauruļvadu izbūvē – par 4,2%, transporta objektu būvē – par 3,0%. Izglītības, veselības aprūpes un sporta ēku rekonstrukcijā un celtniecībā izmaksas pieauga par 2,4%, dzīvojamo māju celtniecībā – par 2,1%, rūpniecības, lauksaimniecības un tirdzniecības ēku rekonstrukcijā un celtniecībā – par 1,9%.

2007.gada 4.ceturksnī salīdzinājumā ar 2006.gada 4.ceturksni būvniecības izmaksas Latvijā cēlās vidēji par 22,3%. Visstraujāk – par 43,3% pieauga strādnieku darba samaksa. Izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai palielinājās par 29,2%, būvmateriālu cenas – par 6,6%. Vislielākais būvizmaksu pieaugums bija vērojams biroju ēku renovācijā, kā arī izglītības, veselības aprūpes un sporta ēku rekonstrukcijā un celtniecībā (attiecīgi par 33,4 un 28,5%). Transporta objektu un dzīvojamo māju celtniecībā izmaksas palielinājās attiecīgi par 21,5 un 21,2%, pazemes maģistrālo cauruļvadu izbūvē – par 17,9%, rūpniecības, lauksaimniecības un tirdzniecības ēku rekonstrukcijā un celtniecībā – par 17,3%.

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
tālr. 67366813
Aleksandrs Gržibovskis

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi