Preses relīze

Par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2008. gada augustā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka ražotāju cenas Latvijas rūpniecībā 2008. gada augustā, salīdzinot ar jūliju, palielinājās par 0,9%. Gada laikā (salīdzinājumā ar 2007. gada augustu) tās pieauga par 13,1%.

Ražotāju cenu pārmaiņas (procentos)

Salīdzinot ar iepriekšējo periodu

Salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu

visa rūpniecības produkcija

tai skaitā

visa rūpniecības produkcija

tai skaitā

vietējā tirgū realizētā

eksportētā

vietējā tirgū realizētā

eksportētā

2008.g.

janvāris

1,4

1,1

1,8

11,0

15,2

5,3

februāris

1,7

1,8

1,5

11,4

15,5

5,7

marts

0,6

0,3

1,3

10,5

14,7

5,0

aprīlis

3,3

4,9

0,1

12,1

19,0

2,3

maijs

1,3

0,9

1,9

11,9

17,4

3,9

jūnijs

1,3

1,1

1,9

12,9

17,6

6,1

jūlijs

0,3

-0,2

1,3

12,4

16,2

7,1

augusts

0,9

0,7

1,4

13,1

15,5

9,8

Augustā, salīdzinot ar jūliju, kopējo ražotāju cenu līmeni visvairāk paaugstināja cenu kāpums metālu ražošanā (par 0,5 procentpunktiem), kā arī pārtikas produktu un dzērienu ražošanā (par 0,2 procentpunktiem). Savukārt kopējo cenu līmeni visbūtiskāk pazemināja cenu krišanās koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā (par 0,3 procentpunktiem) un otrreizējā pārstrādē (par 0,2 procentpunktiem).

Gada laikā lielāko iespaidu uz kopējo ražotāju cenu līmeni, palielinot to attiecīgi par 4,5 un 4,1 procentpunktu, atstāja tarifu kāpums elektroenerģijā, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgādē un cenu celšanās pārtikas produktu un dzērienu ražošanā. Produkcijas sadārdzināšanās metālu ražošanā kopējo cenu līmeni palielināja par 2,9 procentpunktiem, ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošanā, iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanā, kā arī otrreizējā pārstrādē – par 0,5 procentpunktiem, izdevējdarbībā, poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā, citu transportlīdzekļu ražošanā, kā arī mēbeļu un citur neklasificētā ražošanā – par 0,4 procentpunktiem katrā nozarē. Vienlaikus vislielāko pazeminošo ietekmi (par 2,3 procentpunktiem) izsauca cenu kritums koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā.

Ražotāju cenu indeksi un cenu pārmaiņas 2008. gada augustā svarīgākajās rūpniecības nozarēs
 

Cenu indekss(2007. XII=100)

Cenu pārmaiņas (%) 2008. gada augustā, salīdzinot ar

2008. gada jūliju

2007. gada augustu

Visa rūpniecība

111,4

0,9

13,1

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

105,8

-0,2

7,8

Apstrādes rūpniecība

109,1

1,1

10,1

Pārtikas produktu un dzērienu ražošana

108,1

0,8

20,3

Tekstilizstrādājumu ražošana

103,1

1,0

5,8

Apģērbu ražošana; kažokādu apstrāde un krāsošana

106,3

4,5

10,5

Koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošana

93,0

-1,8

-12,0

Celulozes, papīra un papīra izstrādājumu ražošana

105,4

2,4

6,5

Izdevējdarbība, poligrāfija un ierakstu reproducēšana

104,9

0,5

9,8

Ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošana

117,3

2,8

20,1

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

104,2

0,7

4,0

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

105,0

2,0

-2,0

Metālu ražošana

175,7

9,9

58,8

Gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnu un iekārtu) ražošana

107,9

1,1

5,8

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

111,5

2,7

18,7

Elektrisko mašīnu un aparātu ražošana

113,8

2,6

10,7

Citu transportlīdzekļu ražošana 1

113,6

3,4

16,2

Mēbeļu ražošana; citur neklasificēta ražošana

106,8

1,2

10,9

Otrreizējā pārstrāde

142,0

-13,5

33,7

Elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde

123,2

0,5

30,1

Elektroenerģija, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgāde

123,7

0,5

29,9

Ūdens ieguve, attīrīšana un sadale

106,6

0,0

29,1

1 Kuģu būve un remonts, kā arī sliežu transporta līdzekļu ražošana.

Ražotāju cenu indeksu dinamika pa mēnešiem
(iepriekšējā gada decembris=100)

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Tālr. 67366813
Aleksandrs Gržibovskis

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi