Preses relīze

Par ārējās tirdzniecības vienības vērtību izmaiņām 2008. gada otrajā ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2008. gada 2. ceturksnī, salīdzinot ar 2007. gada attiecīgo ceturksni, vienības vērtība (VV) eksportētajām precēm kopumā pieauga par 8,8%, importētajām precēm – par 9,9%. Šā gada otrajā ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, VV eksportprecēm palielinājās par 2,3%, bet importprecēm – par 4,6%.

Vienības vērtību pārmaiņas (%), salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni

Vienības vērtību pārmaiņas (%) nozīmīgākajās preču grupās

Vienības vērtību pārmaiņas 2008. gada 2. ceturksnī, salīdzinot ar

2007. gada 2. ceturksni

2008. gada 1. ceturksni

eksports

imports

eksports

imports

Pavisam

8.8

9.9

2.3

4.6

Pārtikas rūpniecības ražojumi (ieskaitot dzērienus un tabaku)

12.1

5.4

5.1

0.8

Minerālprodukti

33.5

42.9

13.9

26.0

Ķīmiskās rūpniecības un saskarnozaru ražojumi

26.2

25.3

-0.2

0.8

Plastmasas un izstrādājumi no tām

7.8

4.8

7.0

2.8

Koksne un tās izstrādājumi

-2.3

0.0

-5.0

-3.6

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi

4.6

2.9

0.6

-1.8

Metāli un to izstrādājumi

8.2

12.2

17.3

11.6

Mašīnas un mehānismi; elektroiekārtas

10.6

-1.7

0.1

1.8

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums

22.0

-8.1

2.7

-5.7

Dažādi izstrādājumi

16.0

0.3

-0.8

6.4

2008. gada 2. ceturksnī, salīdzinot ar 1. ceturksni, vidējo eksporta vienības vērtības līmeni visvairāk paaugstināja VV celšanās mašīnām un mehānismiem un elektroiekārtām (par 0,9 procentpunktiem), minerālproduktiem (par 0,8 procentpunktiem), metāliem un to izstrādājumiem, kā arī satiksmes līdzekļiem un to aprīkojumam (par 0,7 procentpunktiem), pārtikas rūpniecības ražojumiem (par 0,4 procentpunktiem). Vienlaikus nozīmīgākā pazeminošā ietekme (par 0,5 procentpunktiem) bija vienības vērtības kritumam koksnei un tās izstrādājumiem.

Kopējo importa vienības vērtības līmeni šā gada 2. ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, visvairāk (par 3,6 procentpunktiem) paaugstināja VV kāpums minerālproduktiem (galvenokārt dabas gāzei). VV palielināšanās metāliem un to izstrādājumiem kopējo VV līmeni pacēla par 1,1 procentpunktu, mašīnām un mehānismiem un elektroiekārtām – par 0,3 procentpunktiem. Savukārt vislielākā pazeminošā ietekme (par 0,7 procentpunktiem) bija vienības vērtības kritumam satiksmes līdzekļiem un to aprīkojumam.

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Tālr. 67366813
Aleksandrs Gržibovskis

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi