Preses relīze

Par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2008. gada jūlijā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka ražotāju cenas Latvijas rūpniecībā 2008. gada jūlijā, salīdzinot ar jūniju, palielinājās par 0,3%. Gada laikā (salīdzinājumā ar 2007. gada jūliju) tās pieauga par 12,4%.

Ražotāju cenu pārmaiņas (procentos)

Salīdzinot ar iepriekšējo periodu

Salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu

visa rūpniecības produkcija

tai skaitā

visa rūpniecības produkcija

tai skaitā

vietējā tirgū realizētā

eksportētā

vietējā tirgū realizētā

eksportētā

2008.g.

janvāris

1.4

1.1

1.8

11.0

15.2

5.3

februāris

1.7

1.8

1.5

11.4

15.5

5.7

marts

0.6

0.3

1.3

10.5

14.7

5.0

aprīlis

3.3

4.9

0.1

12.1

19.0

2.3

maijs

1.3

0.9

1.9

11.9

17.4

3.9

jūnijs

1.3

1.1

1.9

12.9

17.6

6.1

jūlijs

0.3

-0.2

1.3

12.4

16.2

7.1

Ražotāju cenu indeksi un cenu pārmaiņas 2008. gada jūlijā svarīgākajās rūpniecības nozarēs

 
 

Cenu indekss(2007. XII=100)

Cenu pārmaiņas (%) 2008. gada jūlijā, salīdzinot ar

2008. gada jūniju

2007. gada jūliju

Visa rūpniecība

110.3

0.3

12.4

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

106.0

0.1

9.5

Apstrādes rūpniecība

107.9

0.4

9.2

Pārtikas produktu un dzērienu ražošana

107.2

0.4

21.4

Tekstilizstrādājumu ražošana

102.1

-0.9

3.3

Apģērbu ražošana; kažokādu apstrāde un krāsošana

101.8

-0.6

7.2

Koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošana

94.7

-0.9

-10.1

Celulozes, papīra un papīra izstrādājumu ražošana

102.9

-0.8

8.4

Izdevējdarbība, poligrāfija un ierakstu reproducēšana

104.4

0.9

4.1

Ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošana

114.1

-0.3

15.9

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

103.4

0.4

3.6

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

103.0

-0.7

0.8

Metālu ražošana

159.9

1.9

37.2

Gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnu un iekārtu) ražošana

106.7

1.0

5.1

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

108.5

1.8

16.2

Elektrisko mašīnu un aparātu ražošana

110.9

2.8

8.2

Citu transportlīdzekļu ražošana 1

109.9

0.4

13.9

Mēbeļu ražošana; citur neklasificēta ražošana

105.5

2.2

10.4

Otrreizējā pārstrāde

164.2

0.9

52.5

Elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde

122.6

0.2

30.5

Elektroenerģija, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgāde

123.1

0.2

30.4

Ūdens ieguve, attīrīšana un sadale

106.6

0.0

29.1

1 Kuģu būve un remonts, kā arī sliežu transporta līdzekļu ražošana.

Jūlijā, salīdzinot ar jūniju, kopējo ražotāju cenu līmeni visvairāk paaugstināja cenu kāpums pārtikas produktu un dzērienu ražošanā, metālu ražošanā, kā arī mēbeļu un citur neklasificētā ražošanā. Savukārt kopējo cenu līmeni visbūtiskāk (par 0,2 procentpunktiem) pazemināja cenu krišanās koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā.

Gada laikā vislielāko iespaidu uz kopējo ražotāju cenu līmeni, palielinot to attiecīgi par 4,5 un 4,2 procentpunktiem, atstāja tarifu kāpums elektroenerģijā, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgādē un cenu celšanās pārtikas produktu un dzērienu ražošanā. Produkcijas sadārdzināšanās metālu ražošanā kopējo cenu līmeni palielināja par 1,8 procentpunktiem, otrreizējā pārstrādē – par 0,8 procentpunktiem, ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošanā, kā arī iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanā – par 0,4 procentpunktiem katrā nozarē. Vienlaikus lielāko pazeminošo ietekmi (par 1,9 procentpunktiem) izsauca cenu kritums koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā.

Ražotāju cenu indeksu dinamika kopš 2006.gada pa mēnešiem (iepriekšējā gada decembris=100)

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Tālr. 67366813
Aleksandrs Gržibovskis

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi