Preses relīze

Par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2008.gada jūnijā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka ražotāju cenas Latvijas rūpniecībā 2008. gada jūnijā, salīdzinot ar maiju, palielinājās par 1,3%. Gada laikā (salīdzinājumā ar 2007. gada jūniju) tās pieauga par 12,9%.

Ražotāju cenu pārmaiņas (procentos)

Salīdzinot ar iepriekšējo periodu

Salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu

visa rūpniecības produkcija

tai skaitā

visa rūpniecības produkcija

tai skaitā

vietējā tirgū realizētā

eksportētā

vietējā tirgū realizētā

eksportētā

2008.g.

I pusgads

6.5

8.3

3.7

11.6

16.6

4.7

I ceturksnis

2.6

2.8

2.5

10.9

15.1

5.3

janvāris

1.4

1.1

1.8

11.0

15.2

5.3

februāris

1.7

1.8

1.5

11.4

15.5

5.7

marts

0.6

0.3

1.3

10.5

14.7

5.0

II ceturksnis

5.6

6.8

3.5

12.3

18.0

4.1

aprīlis

3.3

4.9

0.1

12.1

19.0

2.3

maijs

1.3

0.9

1.9

11.9

17.4

3.9

jūnijs

1.3

1.1

1.9

12.9

17.6

6.1

 

Ražotāju cenu indeksi un cenu pārmaiņas 2008. gada jūnijā svarīgākajās rūpniecības nozarēs

Cenu indekss(2007. XII=100)

Cenu pārmaiņas (%) 2008.gada jūnijā, salīdzinot ar

2008.gada maiju

2007.gada jūniju

Visa rūpniecība

109.9

1.3

12.9

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

105.9

0.8

13.0

Apstrādes rūpniecība

107.5

1.4

9.5

Pārtikas produktu un dzērienu ražošana

106.8

0.9

21.9

Tekstilizstrādājumu ražošana

103.0

0.6

5.6

Apģērbu ražošana; kažokādu apstrāde un krāsošana

101.5

0.3

7.2

Koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošana

95.5

0.0

-8.1

Celulozes, papīra un papīra izstrādājumu ražošana

103.7

-2.9

11.6

Izdevējdarbība, poligrāfija un ierakstu reproducēšana

103.5

0.4

10.2

Ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošana

114.5

-0.4

17.6

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

103.1

0.0

3.4

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

103.7

-0.5

0.6

Metālu ražošana

157.3

11.2

29.4

Gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnu un iekārtu) ražošana

105.6

4.8

4.7

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

106.6

0.4

15.4

Elektrisko mašīnu un aparātu ražošana

107.9

-0.1

6.0

Citu transportlīdzekļu ražošana 1

109.4

0.0

13.4

Mēbeļu ražošana; citur neklasificēta ražošana

103.2

0.0

11.3

Otrreizējā pārstrāde

162.8

5.2

53.4

Elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde

122.3

0.9

31.8

Elektroenerģija, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgāde

122.8

0.9

31.6

Ūdens ieguve, attīrīšana un sadale

106.6

0.0

29.6

1 Kuģu būve un remonts, kā arī sliežu transporta līdzekļu ražošana.

Jūnijā, salīdzinot ar maiju, kopējo ražotāju cenu līmeni visvairāk (par 0,5 procentpunktiem) paaugstināja cenu kāpums metālu ražošanā. Produkcijas sadārdzināšanās pārtikas produktu un dzērienu ražošanā (galvenokārt gaļas produktiem un maizei), gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnu un iekārtu) ražošanā (galvenokārt metāla konstrukcijām), kā arī elektroenerģijā, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgādē (galvenokārt tvaikam un karstajam ūdenim) kopējo cenu līmeni pacēla par 0,2 procentpunktiem katrā nozarē.

Gada laikā vislielāko iespaidu uz kopējo ražotāju cenu līmeni, palielinot to attiecīgi par 4,7 un 4,3 procentpunktiem, atstāja tarifu kāpums elektroenerģijā, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgādē un cenu celšanās pārtikas produktu un dzērienu ražošanā. Produkcijas sadārdzināšanās metālu ražošanā kopējo cenu līmeni palielināja par 1,4 procentpunktiem, otrreizējā pārstrādē – par 0,8 procentpunktiem, izdevējdarbībā, poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā, ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošanā, iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanā, kā arī mēbeļu un citur neklasificētā ražošanā – par 0,4 procentpunktiem katrā nozarē. Vienlaikus lielāko pazeminošo ietekmi (par 1,5 procentpunktiem) izsauca cenu kritums koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā.

2008.gada 2.ceturksnī, salīdzinot ar 2008.gada 1.ceturksni, ražotāju cenas kopumā palielinājās par 5,6%. Daudz straujāk cenas cēlās otrreizējā pārstrādē (par 31,1%) un metālu ražošanā (par 27,8%). Ievērojami pieauga arī tarifi elektroenerģijā, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgādē (par 22,0%). Vienlaikus nozīmīgākā cenu pazemināšanās bija vērojama koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā (par 2,6%), gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnu un iekārtu) ražošanā (par 2,3%), kā arī mēbeļu un citur neklasificētā ražošanā (par 1,6%).

Šā gada 2.ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni, ražotāju cenas caurmērā cēlās par 12,3%. Vislielākais cenu pieaugums bija otrreizējā pārstrādē (par 39,5%) un tarifu kāpums elektroenerģijā, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgādē (par 32,3%), kā arī ūdens ieguvē, attīrīšanā un sadalē (par 30,8%). Nozīmīgs produkcijas sadārdzinājums bija vērojams arī pārtikas produktu un dzērienu ražošanā (par 22,3%), ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošanā (par 17,7%), metālu ražošanā (par 15,3%). Savukārt koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā ražotāju cenas kritās par 7,2%.

Ražotāju cenu indeksu dinamika kopš 2006.gada pa mēnešiem
(iepriekšējā gada decembris=100)

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Tālr. 67366813
Aleksandrs Gržibovskis

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi