Preses relīze

Par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2008.gada maijā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka ražotāju cenas Latvijas rūpniecībā 2008.gada maijā, salīdzinot ar aprīli, palielinājās par 1,3%. Gada laikā (salīdzinājumā ar 2007.gada maiju) tās paaugstinājās par 11,9%.

Ražotāju cenu pārmaiņas (procentos)


Salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi

Salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi

visa rūpniecības produkcija

tai skaitā

visa rūpniecības produkcija

tai skaitā

vietējā tirgū realizētā

eksportētā

vietējā tirgū realizētā

eksportētā

2008.g.

janvāris

1.4

1.1

1.8

11.0

15.2

5.3

februāris

1.7

1.8

1.5

11.4

15.5

5.7

marts

0.6

0.3

1.3

10.5

14.7

5.0

aprīlis

3.3

4.9

0.1

12.1

19.0

2.3

maijs

1.3

0.9

1.9

11.9

17.4

3.9

Šā gada maijā, salīdzinot ar aprīli, kopējo ražotāju cenu līmeni visvairāk (attiecīgi par 0,6 un 0,5 procentpunktiem) paaugstināja cenu kāpums metālu ražošanā un tarifu celšanās elektroenerģijā, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgādē (it īpaši elektroenerģijas ražošanā). Cenu kāpums otrreizējā (galvenokārt metāla atkritumu un lūžņu) pārstrādē kopējo cenu līmeni pacēla par 0,2 procentpunktiem. Savukārt kopējo cenu līmeni visbūtiskāk (par 0,2 procentpunktiem) pazemināja cenu krišanās koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā.

Šā gada maijā, salīdzinot ar aizvadītā gada maiju, vislielāko iespaidu uz kopējo ražotāju cenu līmeni, palielinot to attiecīgi par 4,7 un 4,4 procentpunktiem, atstāja tarifu kāpums elektroenerģijā, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgādē un cenu celšanās pārtikas produktu un dzērienu ražošanā. Produkcijas sadārdzināšanās otrreizējā pārstrādē kopējo ražotāju cenu līmeni palielināja par 0,6 procentpunktiem, metālu ražošanā, kā arī mēbeļu un citur neklasificētā ražošanā – par 0,5 procentpunktiem, izdevējdarbībā, poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā, kā arī ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošanā – par 0,4 procentpunktiem katrā nozarē. Vienlaikus lielāko pazeminošo ietekmi (par 1,3 procentpunktiem) izsauca cenu kritums koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā.

Ražotāju cenu indeksi un cenu pārmaiņas 2008.gada maijā svarīgākajās
rūpniecības nozarēs

Cenu indekss

(2007. XII=100)

Cenu pārmaiņas (%) 2008.gada maijā, salīdzinot ar

2008. gada aprīli

2007. gada maiju

 Visa rūpniecība

 108.5

 1.3

 11.9

 Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

 105.0

 0.1

 13.6

 Apstrādes rūpniecība un karjeru izstrāde

 106.0

 0.8

 8.2

Pārtikas produktu un dzērienu ražošana

105.8

0.6

22.3

Tekstilizstrādājumu ražošana

102.4

0.1

4.5

Apģērbu ražošana; kažokādu apstrāde un krāsošana

101.2

0.3

5.2

Koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošana

95.5

-1.1

-7.2

Celulozes, papīra un papīra izstrādājumu ražošana

106.7

2.2

17.5

Izdevējdarbība, poligrāfija un ierakstu reproducēšana

103.0

-1.7

11.3

Ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošana

115.0

1.2

18.3

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

103.1

0.9

4.6

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

104.3

-1.1

-0.7

Metālu ražošana

141.4

12.8

14.1

Gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnu un iekārtu) ražošana

100.8

-2.1

-0.5

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

106.1

1.3

13.8

Elektrisko mašīnu un aparātu ražošana

108.0

0.4

4.6

Citu transportlīdzekļu ražošana 1

109.4

0.3

14.2

Mēbeļu ražošana; citur neklasificēta ražošana

103.2

-2.9

13.2

Otrreizējā pārstrāde

154.7

11.3

39.6

 Elektroenerģija,gāzes un ūdens apgāde

 121.2

 3.1

 32.4

Elektroenerģija, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgāde

121.6

3.1

32.2

Ūdens ieguve, attīrīšana un sadale

106.6

2.6

33.2

1 Kuģu būve un remonts, kā arī sliežu transporta līdzekļu ražošana.

 Ražotāju cenu indeksu dinamika kopš 2006.gada pa mēnešiem (iepriekšējā gada decembris=100)

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Tālr. 67366813
Aleksandrs Gržibovskis

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi