Preses relīze

Par ārējās tirdzniecības vienības vērtību pārmaiņām 2008. gada pirmajā ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2008.gada 1.ceturksnī, salīdzinot ar 2007.gada attiecīgo ceturksni, vienības vērtība (VV) eksportētajām precēm kopumā pieauga par 9,6%, importētajām precēm – par 7,7%. Salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, VV eksportprecēm palielinājās par 2,4%, bet importprecēm – par 2,0%.

Vienības vērtību pārmaiņas (%) nozīmīgākajās preču grupās

Vienības vērtību pārmaiņas 2008.gada 1.ceturksnī, salīdzinot ar 2007.gada

1.ceturksni

4.ceturksni

eksports

imports

eksports

imports

Pavisam

9,6

7,7

2,4

2,0

Pārtikas rūpniecības ražojumi (ieskaitot dzērienus un tabaku)

7,4

7,9

3,4

-2,3

Minerālprodukti

33,3

17,6

5,8

1,6

Ķīmiskās rūpniecības un saskarnozaru ražojumi

21,9

22,7

19,8

22,0

Plastmasas un izstrādājumi no tām

7,0

1,6

2,4

-1,5

Koksne un tās izstrādājumi

8,0

6,2

-2,6

-11,7

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi

-0,1

0,1

-1,1

1,1

Metāli un to izstrādājumi

3,3

5,3

5,8

-0,3

Mašīnas un mehānismi; elektroiekārtas

6,5

2,6

11,0

2,6

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums

2,3

-2,2

14,7

-3,1

Dažādi izstrādājumi

10,9

1,6

0,3

-5,8

2008.gada 1.ceturksnī, salīdzinot ar 2007.gada 4.ceturksni, vidējo eksporta vienības vērtības līmeni visvairāk (par 1,4 procentpunktiem) paaugstināja VV celšanās ķīmiskās rūpniecības un saskarnozaru ražojumiem (galvenokārt farmācijas produktiem). VV pieaugums mašīnām mehānismiem un elektroiekārtām vidējo VV līmeni paaugstināja par 1,1 procentpunktu, satiksmes līdzekļiem un to aprīkojumam – par 0,9 procentpunktiem, metāliem un to izstrādājumiem – par 0,8 procentpunktiem. Vienlaikus nozīmīgākā pazeminošā ietekme (par 0,6 procentpunktiem) bija vienības vērtības kritumam koksnei un tās izstrādājumiem.

Arī kopējo importa vienības vērtības līmeni šā gada 1.ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, visvairāk (par 1,9 procentpunktiem) paaugstināja VV kāpums ķīmiskās rūpniecības un saskarnozaru ražojumiem (galvenokārt farmācijas produktiem). VV palielināšanās augu produktiem, kā arī mašīnām un mehānismiem un elektroiekārtām kopējo VV līmeni pacēla par 0,5 procentpunktiem, minerālproduktiem – par 0,2 procentpunktiem. Savukārt vislielākā pazeminošā ietekme (par 0,4 procentpunktiem) bija vienības vērtības kritumam koksnei un tās izstrādājumiem, kā arī satiksmes līdzekļiem un to aprīkojumam.

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Tālr. 67366813
Aleksandrs Gržibovskis

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi