Preses relīze

Par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2008. gada aprīlī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka ražotāju cenas Latvijas rūpniecībā 2008.gada aprīlī, salīdzinot ar martu, palielinājās par 3,3%. Tas bija lielākais cenu kāpums mēneša laikā kopš 2007.gada janvāra (salīdzinot ar 2006.gada decembri tās pieauga arī par 3,3%). Gada laikā (salīdzinājumā ar 2007.gada aprīli) ražotāju cenas cēlās par 12,1%.

Ražotāju cenu pārmaiņas (procentos)

Salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi

Salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi

visa rūpniecības produkcija

tai skaitā

visa rūpniecības produkcija

tai skaitā

vietējā tirgū realizētā

eksportētā

vietējā tirgū realizētā

eksportētā

2008.g.

janvāris

1,4

1,1

1,8

11,0

15,2

5,3

februāris

1,7

1,8

1,5

11,4

15,5

5,7

marts

0,6

0,3

1,3

10,5

14,7

5,0

aprīlis

3,3

4,9

0,1

12,1

19,0

2,3

Ražotāju cenu indeksi un cenu pārmaiņas 2008.gada aprīlī svarīgākajās rūpniecības nozarēs

Cenu indekss

(2007. XII=100)

Cenu pārmaiņas (%) 2008.gada aprīlī, salīdzinot ar

2008.gada martu

2007.gada aprīli

Visa rūpniecība

107,2

3,3

12,1

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

104,9

0,7

13,7

Apstrādes rūpniecība

105,1

1,0

8,5

Pārtikas produktu un dzērienu ražošana

105,2

1,0

22,7

Tekstilizstrādājumu ražošana

102,2

2,2

4,5

Apģērbu ražošana; kažokādu apstrāde un krāsošana

100,8

-0,8

4,0

Koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošana

96,6

-1,3

-6,4

Celulozes, papīra un papīra izstrādājumu ražošana

104,4

0,4

15,0

Izdevējdarbība, poligrāfija un ierakstu reproducēšana

104,8

-0,5

7,9

Ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošana

113,7

1,8

17,2

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

102,2

-0,8

8,9

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

105,5

4,0

14,7

Metālu ražošana

125,4

4,5

2,7

Gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnu un iekārtu) ražošana

103,0

-1,1

1,8

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

104,7

-0,3

13,6

Elektrisko mašīnu un aparātu ražošana

107,6

-2,0

3,0

Citu transportlīdzekļu ražošana 1

109,1

5,3

13,9

Mēbeļu ražošana; citur neklasificēta ražošana

106,3

1,8

20,5

Otrreizējā pārstrāde

138,9

13,1

25,9

Elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde

117,5

15,4

33,3

Elektroenerģija, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgāde

117,9

15,9

33,2

Ūdens ieguve, attīrīšana un sadale

103,9

1,1

29,8

1 Kuģu būve un remonts, kā arī sliežu transporta līdzekļu ražošana.

Aprīlī, salīdzinot ar martu, kopējo ražotāju cenu līmeni visvairāk (par 2,5 procentpunktiem) paaugstināja tarifu celšanās elektroenerģijā, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgādē (it īpaši elektroenerģijas ražošanā un gāzes sadalē). Cenu kāpums pārtikas produktu un dzērienu ražošanā (galvenokārt maizei), nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā (galvenokārt betona izstrādājumiem), metālu ražošanā un otrreizējā pārstrādē kopējo cenu līmeni pacēla par 0,2 procentpunktiem katrā nozarē. Savukārt kopējo cenu līmeni visbūtiskāk (par 0,2 procentpunktiem) pazemināja cenu krišanās koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā.

Gada laikā vislielāko iespaidu uz kopējo ražotāju cenu līmeni, palielinot to attiecīgi par 4,6 un 4,5 procentpunktiem, atstāja tarifu kāpums elektroenerģijā, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgādē un cenu celšanās pārtikas produktu un dzērienu ražošanā. Produkcijas sadārdzināšanās nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā, kā arī mēbeļu un citur neklasificētā ražošanā kopējo ražotāju cenu līmeni pacēla par 0,7 procentpunktiem, ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošanā, kā arī otrreizējā pārstrādē – par 0,4 procentpunktiem katrā nozarē. Vienlaikus lielāko pazeminošo ietekmi (par 1,2 procentpunktiem) izsauca cenu kritums koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā.

Ražotāju cenu indeksu dinamika kopš 2006.gada pa mēnešiem
(iepriekšējā gada decembris=100)

Sagatavojusi Cenu statistikas departamenta
Ražotāju cenu indeksu daļa
tālrunis 67366813
Aleksandrs Gržibovskis

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi