Preses relīze

Par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2008.gada martā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka ražotāju cenas Latvijas rūpniecībā 2008.gada martā, salīdzinot ar februāri, palielinājās par 0,6%. Gada laikā (salīdzinājumā ar 2007.gada martu) tās pieauga par 10,5%.

Ražotāju cenu pārmaiņas
(procentos)


salīdzinot ar iepriekšējo periodu

salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu

visa rūpniecības produkcija

tai skaitā

visa rūpniecības produkcija

tai skaitā

vietējā tirgū realizētā

eksportētā

vietējā tirgū realizētā

eksportētā

2008.g.

I.ceturksnis

2,6

2,8

2,5

10,9

15,1

5,3

janvāris

1,4

1,1

1,8

11,0

15,2

5,3

februāris

1,7

1,8

1,5

11,4

15,5

5,7

marts

0,6

0,3

1,3

10,5

14,7

5,0


Ražotāju cenu indeksi un cenu pārmaiņas 2008.gada martā svarīgākajās rūpniecības nozarēs


Cenu indekss (2007 XII=100)

Cenu pārmaiņas (%) 2008.gada martā, salīdzinot ar

2008.gada februāri

2007.gada martu

Visa rūpniecība

103,7

0,6

10,5

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

104,2

1,4

11,7

Apstrādes rūpniecība

104,1

0,3

9,7

Pārtikas produktu un dzērienu ražošana

104,2

-0,5

21,5

Tekstilizstrādājumu ražošana

100,0

-0,6

4,4

Apģērbu ražošana; kažokādu apstrāde un krāsošana

101,6

0,0

3,4

Koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošana

97,9

-0,1

-2,9

Celulozes, papīra un papīra izstrādājumu ražošana

104,1

-2,3

11,0

Izdevējdarbība, poligrāfija un ierakstu reproducēšana

105,3

-0,1

13,9

Ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošana

111,7

1,7

14,9

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

103,0

0,6

10,4

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

101,5

-0,7

10,9

Metālu ražošana

120,0

7,7

11,7

Gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnu un iekārtu) ražošana

104,1

-3,4

4,3

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

105,1

1,2

15,7

Elektrisko mašīnu un aparātu ražošana

109,8

-2,1

9,3

Citu transportlīdzekļu ražošana [1]

103,6

4,2

8,7

Mēbeļu ražošana; citur neklasificēta ražošana

104,4

-2,7

19,7

Otrreizējā pārstrāde

122,9

4,5

5,2

Elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde

101,8

2,3

16,0

Elektroenerģija, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgāde

101,8

2,3

15,5

Ūdens ieguve, attīrīšana un sadale

102,8

1,4

28,5


[1] Kuģu būve un remonts, kā arī sliežu transporta līdzekļu ražošana.Martā, salīdzinot ar februāri, ražotāju cenu kopējo līmeni visvairāk (par 0,4 procentpunktiem katrā nozarē) paaugstināja tarifu celšana elektroenerģijā, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgādē (it īpaši tvaika un karstā ūdens piegādē, kā arī gāzes sadalē) un cenu kāpums metālu ražošanā. Savukārt kopējo cenu līmeni visbūtiskāk pazemināja cenu krišanās pārtikas produktu un dzērienu ražošanā (it īpaši piena pārstrādē un siera ražošanā), gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnu un iekārtu) ražošanā, mēbeļu un citur neklasificētā ražošanā -par 0,1 procentpunktu katrā nozarē.

Gada laikā vislielāko iespaidu uz ražotāju cenu kopējo līmeni, palielinot to par 4,3 procentpunktiem, atstāja cenu celšanās pārtikas produktu un dzērienu ražošanā. Tarifu kāpums elektroenerģijā, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgādē kopējo cenu līmeni paaugstināja par 2,0 procentpunktiem. Produkcijas sadārdzināšanās mēbeļu un citur neklasificētā ražošanā kopējo ražotāju cenu līmeni pacēla par 0,7 procentpunktiem, izdevējdarbībā, poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā, nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā, kā arī metālu ražošanā – par 0,5 procentpunktiem katrā nozarē.

2008.gada 1.ceturksnī, salīdzinot ar 2007.gada 4.ceturksni, ražotāju cenas kopumā palielinājās par 2,6%. Daudz straujāk cenas pieauga otrreizējā pārstrādē (par 13,8%), ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošanā (par 10,1%), metālu ražošanā (par 8,4%), mēbeļu un citur neklasificētā ražošanā (par 7,7%), izdevējdarbībā, poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā (par 6,6%). Vienlaikus nozīmīgākā cenu pazemināšanās bija koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā.

Šā gada 1.ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni, ražotāju cenas caurmērā cēlās par 10,9%. Vislielākais sadārdzinājums bija vērojams ūdens ieguvē, attīrīšanā un sadalē (par 33,8%), pārtikas produktu un dzērienu ražošanā (par 22,3%), mēbeļu un citur neklasificētā ražošanā (par 20,0%), iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanā (par 15,1%), nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā (par 14,6%).


Ražotāju cenu indeksu dinamika kopš 2006.gada
pa mēnešiem
(iepriekšējā gada decembris=100) 

 


Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa

Tālr. 67366813
Aleksandrs Gržibovskis

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi