Preses relīze

Par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2008. gada februārī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka ražotāju cenas Latvijas rūpniecībā 2008. gada februārī, salīdzinot ar janvāri, palielinājās par 1,7%. Gada laikā (salīdzinājumā ar 2007. gada februāri) tās pieauga par 11,4%.

Ražotāju cenu indeksi un cenu pārmaiņas 2008. gada divos mēnešos

Cenu indekss
(2007. XII=100)

Cenu pārmaiņas (%), salīdzinot ar

iepriekšējo mēnesi

iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi

2008.g.

Janvāris*

101,4

1,4

11,0

 

Februāris

103,1

1,7

11,4

____________________________
*Dati ir koriģēti sakarā ar respondentu sniegto datu precizēšanu.

Ražotāju cenu pārmaiņas rūpniecībā sadalījumā pa produkcijas realizācijas virzieniem
(procentos)

2008.gada februārī, salīdzinot ar

2008.gada janvāri

2007.gada februāri

Visa rūpniecības produkcija
  tai skaitā:

1,7

11,4

   vietējā tirgū realizētā produkcija

1,8

15,5

   eksportētā produkcija

1,5

5,7

Februārī, salīdzinot ar janvāri, ražotāju cenu kopējo līmeni visvairāk (par 0,6 procentpunktiem) paaugstināja tarifu pieaugums elektroenerģijā, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgādē (galvenokārt tvaika un karstā ūdens piegādē). Cenu kāpums metālu ražošanā kopējo cenu līmeni palielināja par 0,5 procentpunktiem, pārtikas produktu un dzērienu ražošanā – par 0,4 procentpunktiem. Savukārt kopējo cenu līmeni visbūtiskāk – par 0,3 procentpunktiem pazemināja cenu krišanās koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā.

Gada laikā vislielāko iespaidu uz ražotāju cenu kopējo līmeni, palielinot to par 4,7 procentpunktiem, atstāja cenu celšanās pārtikas produktu un dzērienu ražošanā. Tarifu pieaugums elektroenerģijā, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgādē kopējo cenu līmeni pacēla par 1,7 procentpunktiem. Produkcijas sadārdzināšanās mēbeļu un citur neklasificētā ražošanā ražotāju cenu kopējo līmeni paaugstināja par 0,7 procentpunktiem, nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā – par 0,6 procentpunktiem, gatavo metālizstrādājumu ražošanā (izņemot mašīnas un iekārtas) – par 0,5 procentpunktiem.

Ražotāju cenu indeksi un cenu pārmaiņas 2008. gada februārī
svarīgākajās rūpniecības nozarēs

Cenu indekss

(2007. XII=100)

Cenu pārmaiņas (%) 2008.gada februārī, salīdzinot ar

2008.gada janvāri

2007.gada februāri

Visa rūpniecība

103,1

1,7

11,4

   Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

102,8

0,7

10,6

   Apstrādes rūpniecība

103,8

1,3

11,2

Pārtikas produktu un dzērienu ražošana

104,7

2,1

23,2

Tekstilizstrādājumu ražošana

100,6

0,5

4,8

Apģērbu ražošana; kažokādu apstrāde un krāsošana

101,7

1,4

2,7

Koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošana

97,9

-1,7

0,0

Celulozes, papīra un papīra izstrādājumu ražošana

106,4

4,3

18,7

Izdevējdarbība, poligrāfija un ierakstu reproducēšana

105,3

1,6

11,6

Ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošana

109,8

-0,3

13,3

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

102,4

-1,4

11,2

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

102,2

-2,5

13,7

Metālu ražošana

111,4

10,7

9,5

Gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnu un iekārtu) ražošana

107,8

2,7

12,6

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

103,8

0,5

14,4

Elektrisko mašīnu un aparātu ražošana

112,1

5,8

11,2

Citu transportlīdzekļu ražošana1

99,4

-0,3

4,5

Mēbeļu ražošana; citur neklasificēta ražošana

107,2

1,0

20,8

Otrreizējā pārstrāde

117,5

9,2

7,7

   Elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde

99,6

3,9

13,7

Elektroenerģija, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgāde

99,5

4,0

13,1

Ūdens ieguve, attīrīšana un sadale

101,4

0,0

29,4

____________________________
1
Kuģu būve un remonts, kā arī sliežu transporta līdzekļu ražošana.

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Tālr. 67366813
Aleksandrs Gržibovskis

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi