Preses relīze

Par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2008. gada novembrī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka ražotāju cenas Latvijas rūpniecībā 2008. gada novembrī, salīdzinot ar oktobri, samazinājās par 1,5%. Gada laikā (salīdzinājumā ar 2007. gada novembri) tās pieauga par 10,0%.

Ražotāju cenu pārmaiņas (procentos)

Salīdzinot ar iepriekšējo periodu

Salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu

visa rūpniecības produkcija

tai skaitā

visa rūpniecības produkcija

tai skaitā

vietējā tirgū realizētā

eksportētā

vietējā tirgū realizētā

eksportētā

2008.g.

janvāris

1,4

1,1

1,8

11,0

15,2

5,3

februāris

1,7

1,8

1,5

11,4

15,5

5,7

marts

0,6

0,3

1,3

10,5

14,7

5,0

aprīlis

3,3

4,9

0,1

12,1

19,0

2,3

maijs

1,3

0,9

1,9

11,9

17,4

3,9

jūnijs

1,3

1,1

1,9

12,9

17,6

6,1

jūlijs

0,3

-0,2

1,3

12,4

16,2

7,1

augusts

0,9

0,7

1,4

13,1

15,5

9,8

septembris

-1,0

-0,6

-1,8

12,1

14,3

8,8

oktobris

1,4

3,9

-3,6

11,5

15,5

4,3

novembris

-1,5

-0,8

-2,8

10,0

14,2

2,1


Ražotāju cenu indeksi un cenu pārmaiņas 2008. gada novembrī svarīgākajās rūpniecības nozarēs

Cenu indekss(2007. gada decembris=100)

Cenu pārmaiņas (%) 2008.gada novembrī, salīdzinot ar

2008. gada oktobri

2007.gada novembri

Visa rūpniecība

110,1

-1,5

10,0

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

107,0

1,4

7,3

Apstrādes rūpniecība

103,0

-1,8

2,7

Pārtikas produktu un dzērienu ražošana

106,9

-0,8

8,8

Tekstilizstrādājumu ražošana

102,6

0,0

2,2

Apģērbu ražošana; kažokādu apstrāde un krāsošana

112,5

4,4

12,0

Koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošana

92,2

-0,5

-10,8

Celulozes, papīra un papīra izstrādājumu ražošana

105,2

0,9

3,9

Izdevējdarbība, poligrāfija un ierakstu reproducēšana

105,5

0,1

5,9

Ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošana

120,3

-0,2

19,6

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

104,7

0,5

4,4

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

101,6

-0,2

-0,1

Metālu ražošana

101,5

-17,8

-0,5

Gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnu un iekārtu) ražošana

110,7

1,0

10,7

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

112,8

-1,6

15,5

Elektrisko mašīnu un aparātu ražošana

107,7

-2,4

4,0

Citu transportlīdzekļu ražošana 1

113,3

-1,0

13,4

Mēbeļu ražošana; citur neklasificēta ražošana

103,7

-1,4

9,7

Otrreizējā pārstrāde

64,2

-19,9

-35,8

Elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde

146,0

-0,6

47,7

Elektroenerģija, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgāde

147,1

-0,6

48,9

Ūdens ieguve, attīrīšana un sadale

107,9

0,0

9,0

1 Kuģu būve un remonts, kā arī sliežu transporta līdzekļu ražošana.

Novembrī, salīdzinot ar oktobri, ražotāju cenu kopējo līmeni visvairāk pazemināja cenu kritums metālu ražošanā (par 0,8 procentpunktiem), otrreizējā pārstrādē (par 0,3 procentpunktiem), pārtikas produktu un dzērienu ražošanā (par 0,2 procentpunktiem).

Gada laikā vislielāko iespaidu uz ražotāju cenu kopējo līmeni, palielinot to par 7,7 procentpunktiem, atstāja tarifu kāpums elektroenerģijā, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgādē. Cenu pieaugums pārtikas produktu un dzērienu ražošanā kopējo cenu līmeni palielināja par 1,9 procentpunktiem, ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošanā – par 0,5 procentpunktiem, gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnu un iekārtu) ražošanā, kā arī iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanā – par 0,4 procentpunktiem, izdevējdarbībā, poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā, citu transportlīdzekļu ražošanā, kā arī mēbeļu ražošanā; citur neklasificētā ražošanā – par 0,3 procentpunktiem katrā nozarē. Savukārt cenu kritums koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā kopējo cenu līmeni pazemināja par 2,0 procentpunktiem, otrreizējā pārstrādē – par 0,5 procentpunktiem.

Ražotāju cenu indeksu dinamika kopš 2006. gada pa mēnešiem (iepriekšējā gada decembris=100)

Sagatavojusi Cenu statistikas departamenta
Ražotāju cenu indeksu daļa
Tālr. 67366813
Aleksandrs Gržibovskis

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi